Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

4010 IKU Scancon

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareScancon Industrimontage AB
KontaktpersonBertil Hedman
E-postbertil@nbindustriror.se
Telefonnummer0920-250290
Beviljat ESF-stöd1 929 460 kr
Total projektbudget1 929 460 kr
Projektperiod2009-02-24 till 2010-02-22
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Scancon genomför ett kompetensutvecklingprojekt för att utveckla anställdas kunskap inom maskinkunskap, miljö, ekonomi, ledarskap och marknad för att bli efterfrågade på marknaden. Det är påkallat av förändringar i omvärlden. Projektet genomförs i samverkan mellan anställda, facken och ledningen.

Bakgrund

Problemet är att branschen står under mycket snabb omställning. Möjligheten att klara verksamheten i samband med de omvärldsförändringar vi står inför har ökat trycket på att lära nytt och att utöka alla anställdas kunskaper. Särskilt i dessa tider av stora omställningar i omvärlden är det viktigt att stärka kompetensen för att kunna bibehåll och utveckla de anställdas styrka på sånt sätt att det gynnar sysselsättningen allmänt. I ett större perspektiv är utveckling och avstånd av mindre betydelse, beroende på att distansöverbryggande teknik i allt större grad påverkar arbetet inom industrin. För att klara konkurrensen och kunna uppfylla ställda funktions-, kvalitéts- och miljökrav, är det viktigt att anställda har en hög kunskapsnivå. Det är viktigt att kunna vilka krav som ställs i avtal och hur man arbetar i förhållande till dessa samt hur man hanterar ny alltmer avancerad utrustning. Den avgörande faktorn för att kunna leverera mer kostnadseffektiva färdiga komponenter och att kunna föra tid på alla tillägg till avtal är vilken kompetens man har inom ekonomi och affärsjuridik kopplat till marknadskännedom och förhandlingsteknik. Alla måste bli bättre ledare och vissa ska utvecklas till professionella projektledare. Flera måste kunna de mer avancerade arbetsmetoderna och produktionsutrustningen för att garantera funktionaliteten. Beroende på att komplexiteten i installationer ständigt ökar är behovet av kontinuerlig utbildning för att säkerställa hantverks-, drift- och installationskunnande allt viktigare, eftersom produkter och sammansatta element består mindre av enskilda komponenter och mer av så kallade funktionslösningar. Samtidigt som målet är att fler och fler får större ansvar för att bli kostnadseffektiva måste kunnandet inom arbetsmiljö genomsyra arbetet. Samarbete i samverkan mellan ledningen, facken och de anställda inom kompetensutvecklingsområdet krävs för att alla ska utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. Vi ser även att frågor beträffande jämställdhetsintegration och integration av personer med funktionshinder måste få större utrymme för att verksamheten ska bli bättre tillgänglig och jämlik. Vi kommer att beakta den fysiska tillgänglighet, att arbetsplatserna är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen och att verksamheten är tillgänglig i görligaste mån samt hur vi förhåller oss till varandra. Målet är att öka förståelsen, medvetenheten och kunskapen genom att tänka efter vad gäller tillgänglighet innan vi planerar för vårt kompetensutvecklingsprojekt så att alla har möjlighet att höra och delta i diskussioner och att utbildningsplatser i verksamheten är tillgängliga samt att information är tillgänglig för alla.

Syfte

Projektets syfte är att höja kompetensen för den enskilde i företagen för att de i ett längre perspektiv ska kunna behålla jobbet samtidigt som de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Målsättning

Målsättningen är att huvudelen av de antällda i företagen ska höja sin kompetens inom viktiga framtidsområden och att flertalet av de som genomför utbildningarna ska kunna ta på sig större ansvar, endera som specialister eller som ledare oberoende av kön och tillgänglighet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att beakta den fysiska tillgänglighet, att arbetsplatserna är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen. Det gäller exempelvis för de som har problem med höfterna. Abetsplatserna i verksamheten ska i görligaste mån göras tillgängliga för de med allergier genom att exempelvis onödiga lukter ventileras bort och vi ska arbeta med hur vi förhåller oss till varandra. Målet är att öka förståelsen, medvetenheten och kunskapen genom att tänka efter vad gäller tillgänglighet innan vi planerar för vårt kompetensutvecklingsprojekt så att alla har möjlighet att höra och delta i diskussioner samt att information är tillgänglig för alla.

Jämställdhetsintegrering

I utbildningsprogrammet kommer vi att värdera de arbetssätt där kvinnor har goda egenskaper, som mycket viktiga för branschens överlevnad. Det gäller exempelvis noggrannhet i installationer och kontroller mm. I den personliga utvecklingsplanen lägger vi in moment som visar på de verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar som ett jämställt arbetssätt bidrar till. Ett led i projektet kommer att vara att se kommande arbetsuppgifter ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsintegration ingår programmet för ledarutveckling och teambilding. Inriktningen är att skapa tydligare ansvarsområden som en väg till ökad jämställdhet. Här kommer vi även att lära ut hur man för en statistik och värderar personalfrågor ur ett jämställdhetsperspektiv. En person i vår egen organisation ska särskilt beakta jämställdhetsfrågorna.

Kommun

  • Kalix
  • Luleå