Logotyp på utskrifter

2WORK

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEuniq´em AB
KontaktpersonAnna From-Lindqvist
E-postanna@euniqem.com
Telefonnummer0910- 520 08
Beviljat ESF-stöd1 118 528 kr
Total projektbudget5 682 733 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2010-09-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Pröva snabba gränsöverskridande åtgärder för sjukskrivna utan arbete. Det är snabb handläggning gruppundervisning och coaching.Vi skall sprida metoden och kartlägga viktiga framgångsfaktorer som kan överföras till hela Sverige. Målsättningen är att 70 procent blir friskskrivna.

Bakgrund

Euniq em AB har lång och bred kompetens beträffande att stötta individer och grupper att ta steget från utanförskap i samhället till arbete eller studier.

Vårt stora rehabiliteringsprojekt Comebacken har ett Sverigeunikt resultat där 82% av deltagarna återgått till arbete eller studier efter genomförd insats. Resultatet från våra Comebackenkurser är mer än anmärkningsvärd mot bakgrunden av att den genomsnittliga sjukskrivningsperioden för deltagarna var 5 år.

Vidare har företaget arbetat med arbetslösa och sjukskrivna ungdomar i utbildningar som vi att kalla Skapa din framtid också där med verifierade och mycket goda resultat på sju utbildningar har vi uppskattningsvis över 75% som integrerats på arbetsmarknaden.

Vi har i samverkan med berörda myndigheter sett att utanförskap är ett stort problem för att minska utanförskapet bör följande göras:
1) En snabb handläggning och tidiga åtgärder.
2) Flexibla individbaserade lösningar som våra deltagare har efterfrågat.
3) Parallellt som de sjukskrivna måste bemötas på ett sätt som stärker individen och ökar tilliten till den egna förmågan.
4) En personlig coaching mot arbetsmarknaden måste ske.

Syfte

Unga sjukskrivna utan arbete och sjukskrivna inom kommuner skall erbjudas en snabb, flexibel insats för att minska utanförskapet. Parallellt som gruppaktiviteter utförs och personlig jobbcoach verksamhet sker.

En modell för detta skall tas fram och spridas i hela landet.

Målsättning

Över 80% av deltagarna med sjukskrivning över 6 månader skall ha ett arbete, praktik eller studera efter projektets slut.

En metodbeskrivning skall tas fram där 2WORK:s handläggning och verksamhet beskriv. Beskrivningen skall vara applicerbar på alla övriga instanser i hela landet.

Ett professionellt bemötande som stärker den egna förmågan. Hur man genomför tidiga insatser som: Jobb Coaching, flexibel handläggning och individuella insatser, samtidigt som gruppaktiviteter genomförs. Ökad samverkan mellan offentliga aktörer och förkortade sjukskrivningsperioder.

Graden av sjukskrivningsperiodena skall minska med 70% för deltagare i projektet med jämförelsegrupp som inte deltar i projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet
Rehabiliterings lokalen som vi avser att hyra av Vuxenskolan
Kanalgatan 32 i Skellefteå är tillgänglig för alla med funktionshinder. Det gäller också Köpmangatan 10.
Entren är i markplan samt handikapptoalett med alarmsignaler.


Vid planering av möten konferenser och övriga utbildningar kommer alltid kravet på fysisk tillgänglighet tillgodoses. Projektet 2Work har utarbetat en checklista som kommer att följas för att tillgodose samtliga deltagares krav på fysisk tillgänglighet.

Tillgänglig verksamhet.
Eniqems egen personal har bred kompetens beträffande bemötande attityder förståelse och vikten av att verkligen se alla människor som resurs. Vid övriga externa kontakter kommer vi att beakta föreläsare och utvärderare utifrån dessa kriterier. Fokus skall vara på ett professionellt bemötande samt förmåga att se potentialen i alla människor funktionshinder eller funktionsnedsättning. Vi avser att informera och utbilda samarbetspartner om vi bedömer att kompetens saknas i denna fråga. Rutiner finns och kommer att genomföras vid samtliga externa kontakter.
Tillgänglig information och kommunikation.
Projektet skall kommunicera med samtliga deltagare genom lättläst tydlig information. Hänsyn i skrift tas till synskadade med stor och fet text eller inspelning personer med dyslexi. Information via enkel och lättläst text i spalter. Hörselskadade med portabel ljudslinga tolk samt all föreläsningsmaterial på OH. Resurser finns för alternativa format som
punktskrift och Brailleskrift. Kassett och specialskriven text. För personer med psykiska funktionshinder som ångest och utmattning har vi anpassad undervisning med lugna och tydliga budskap. För att underlätta deltagarna med allergier kommer vi att kräva att övriga tar hänsyn och inte använda parfym och byta kläder efter kontakt med djur. Och så vidare allt för att alla verkligen skall kunna tillgodogöra sig projektet. I samtliga åtgärder för ökad tillgänglighet kommer vi att informera deltagarna på ett självklart och enkelt sätt utan att peka ut någon speciell person. Det skall vara en självklarhet att alla skall kunna deltaga. Kartläggning av eventuella funktionshinder sker vid antagning och en plan utarbetas för detta.

Kommunikativ tillgänglighet
Projektet skall i alla avseenden beakta varje deltagares speciella behov. Anpassad undervisning och en aktiv webbplats där alla kan kommunicera med projektet och övriga deltagare. Euniqem AB har en tilläggstjänst via In Time där vi dessutom kan kommunicera med alla via tidinställda och direkta sms.

Övrigt Vid deltagarutvärderingar kommer vi att kontrollera projektets tillgänglighet och utvärdera vår egen insats. Tillgängligheten kommer att ha en central plats i projektet. Vår värdegrund i företaget är att alla skall ha möjligheten utifrån sina speciella behov deltaga och utvecklas för ökad anställbarhet. Vid kontakt med eventuella praktikplatser kommer vi dessutom att informera berörda arbetsställen samt ge konkreta tips och råd.

Jämställdhetsintegrering

Se analysen där har vi en sammanhängande information. Vi kommer således att arbeta med handlednigsmaterialet. Gör det jämt.

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan Skellefteå

Samarbetspartners

 • Försäkringskassan Skellefteå

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå