Logotyp på utskrifter

kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÖrebro km, CityAkademin
KontaktpersonIngrid Gustavsson
E-postingrid.gustavsson@orebro.se
Telefonnummer019-212469
Beviljat ESF-stöd371 720 kr
Total projektbudget371 720 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-09-26
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 87 små företag/entreprenörer i Örebro län med ingen eller ett fåtal anställda inom ett flertal branschområden, de flesta är kvinnoföretagare. En mindre företagsgrupp i projektet är byskolor med gemensam speciell problematik. Allt högre krav ställs på rätt kompetens och kunskap. Små företag har ofta begränsad tillgång till olika kompetenser, vilket kan innebära svårigheter att möta till nya krav. Möjlighet och svårigheten att öka konkurrenskraften och utveckla sin verksamhet mot nya produkter, nya marknadssegment och nya kundgrupper hänger nära samman med företagarens egen kompetensnivå. Nyföretagandet behöver öka i regionen men det är också viktigt att kunna behålla och förstärka de småföretag som redan finns. Genom kompetensutveckling som bygger på en framtidsanalys kan småföretagen ges bättre förutsättningar för att överleva och fortsätta att utvecklas.

Länets småföretag har stor potential att utvecklas, växa och anställa fler. En viktig förutsättning för detta är möjligheten att fylla på med ny kunskap och kompetens. Förprojekteringen syftar till att belysa och kartlägga företagens och medarbetarnas behov av kompetensutveckling, i perspektivet att kunna behålla, förstärka och utveckla företag och medarbetare. Genom att belysa kompetensbehoven ska projektet lägga en grund för att förebygga sårbarhet, öka tillväxten och och utvecklingen i företagen, stärka och utveckla entreprenören/entreprenörskapet samt skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft.

Bakgrund

Näringslivet i Sverige domineras av små företag. Ungefär två av tre företag är soloföretag och ca 99% av företagen har färre än 50 anställda. Majoriteten av både kvinnor och män som driver företag har tillväxtambitioner. Småföretag som kan införa nya tekonologier, tjänster och produkter är betydelsefulla för den ekonomiska tillväxten
i samhället. Kompetensutveckling i småföretag är en strategisk överlevnadsfråga för det enskilda företaget och samhället.

Projektet omfattar 87 små företag/entreprenörer med ingen eller ett fåtal anställda. Sårbarheten i det lilla företaget är ständigt närvarande. Småföretagaren verkar på samma konkurrensutsatta marknad som större företag. Allt högre krav ställs på rätt kunskap och kompetens. Små företag har ofta begränsad tillgång till olika kompetenser, vilket kan innebära svårigheter att möta till nya krav. Möjligheten och svårigheten att öka konkurrenskraften och utveckla sin verksamhet mot nya produkter, nya marknadssegment och nya kundgrupper hänger nära samman med företagarens egen kompetensnivå. Genom kompetensutveckling som bygger på en framtidsanalys kan företagen ges bättre förutsättningar för att överleva, möta framtida kompetensbehov och fortsätta att utvecklas. Nyföretagandet behöver öka men det är också viktigt att kunna behålla och förstärka de småföretag som redan finns. Stabila småföretag ökar förutsättningarna för nyanställningar.

Ett företagsgrupp inom projektet är byskolor på landsbygden. Samtliga drivs av föräldrakooperativ som bildat ekonomiska föreningar och svarar för driften av skolan. Samtliga skolor har anställd personal som har behov av kompetensutveckling. Skolorna lever under liknande kärva ekonomiska villkor som små företag. Byskolorna bidrar till att hålla landsbygden levande. Eleverna kommer till 80 % från lokalområdet. Skolorna måste vara attraktiva som arbetsplatser för att kunna rekrytera personal och elever. Konkurrensen om personalen är hård och konkurrensen om eleverna är ännu hårdare.

Samtliga ingående byskolor har problem med att kunna svara för bra kompetensutveckling för personalen. Barnkullarna minskar vilket leder till att även antalet anställda minskar ytterligare. Samverkan med andra skolor behövs för att kunna planera för gemensam, kostnadseffektivare kompetensutveckling. Man har också behov att fördjupa arbete med att bygga upp ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbete. Personalen på respektive skola har behov av att utbyta erfarenheter med lärare från andra skolor i pedagogiska frågor och ge råd och tips åtNäringslivet i Sverige domineras av små företag. Ungefär två av tre företag är soloföretag och ca 99% av företagen har färre än 50 anställda. Majoriteten av både kvinnor och män som driver företag har tillväxtambitioner. Småföretag som kan införa nya tekonologier, tjänster och produkter är betydelsefulla för den ekonomiska tillväxten
i samhället. Kompetensutveckling i småföretag är en strategisk överlevnadsfråga för det enskilda företaget och samhället.

Projektet omfattar 87 små företag/entreprenörer med ingen eller ett fåtal anställda. Sårbarheten i det lilla företaget är ständigt närvarande. Småföretagaren verkar på samma konkurrensutsatta marknad som större företag. Allt högre krav ställs på rätt kunskap och kompetens. Små företag har ofta begränsad tillgång till olika kompetenser, vilket kan innebära svårigheter att möta till nya krav. Möjligheten och svårigheten att öka konkurrenskraften och utveckla sin verksamhet mot nya produkter, nya marknadssegment och nya kundgrupper hänger nära samman med företagarens egen kompetensnivå. Genom kompetensutveckling som bygger på en framtidsanalys kan företagen ges bättre förutsättningar för att överleva, möta framtida kompetensbehov och fortsätta att utvecklas. Nyföretagandet behöver öka men det är också viktigt att kunna behålla och förstärka de småföretag som redan finns. Stabila småföretag ökar förutsättningarna för nyanställningar.

Ett företagsgrupp inom projektet är byskolor på landsbygden. Samtliga drivs av föräldrakooperativ som bildat ekonomiska föreningar och svarar för driften av skolan. Samtliga skolor har anställd personal som har behov av kompetensutveckling. Skolorna lever under liknande kärva ekonomiska villkor som små företag. Byskolorna bidrar till att hålla landsbygden levande. Eleverna kommer till 80 % från lokalområdet. Skolorna måste vara attraktiva som arbetsplatser för att kunna rekrytera personal och elever. Konkurrensen om personalen är hård och konkurrensen om eleverna är ännu hårdare.

Samtliga ingående byskolor har problem med att kunna svara för bra kompetensutveckling för personalen. Barnkullarna minskar vilket leder till att även antalet anställda minskar ytterligare. Samverkan med andra skolor behövs för att kunna planera för gemensam, kostnadseffektivare kompetensutveckling. Man har också behov att fördjupa arbete med att bygga upp ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbete. Personalen på respektive skola har behov av att utbyta erfarenheter med lärare från andra skolor i pedagogiska frågor och ge råd och tips åt varandra för att på så sätt få nya influenser och dela med sig av sina egna erfarenheter.

Syfte

Småföretag har potential att utvecklas och växa. En viktig förutsättning för detta är möjligheten att fylla på med ny kunskap och kompetens. Förprojekteringen syftar till att belysa och kartlägga företagens och medarbetarnas behov av kompetensutveckling, i perspektivet att kunna behålla, förstärka och utveckla företag och medarbetare, utifrån respektive företags förutsättning och sårbarhetssituation. Genom att belysa kompetensbehoven ska projektet lägga en grund för att förebygga sårbarhet, att öka tillväxten och utvecklingen i företagen, stärka och utveckla entreprenören/entreprenörskapet samt skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft.

Målsättning

- Varje företag ska ha genomfört en scenario-planeringen och en swot-analys, utifrån ett sårbarhetsperspektiv.
- Varje företag ska ha tagit fram en kompetensutvecklingsplan och genomförandeplan. Resultatet ska utgöra underlaget för nästa projektfas, genomförandet.
- Deltagande företag ska uppleva att projektet har bidragit till att förebygga sårbarheten, både ur ett företags- ochett individperspektiv.
- Genom erfarenhetsutbyte och arbete i nätverksgrupper ska projektet också generera affärsmässig utveckling och lärande mellan företagen.
- Företagen ska lära sig att självständigt använda de metoder och verktyg som används i förprojekteringsarbetet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För personer med behov av särskilt stöd pga funktionshinder kommer lokaler för aktiviteter, metodik och kommunikation att anpassas, för att möjliggöra allas deltagande.

Jämställdhetsintegrering

Precis som arbetsmarknaden i övrigt är företagandet könssegregerat. Drygt fem procent av Sveriges arbetande kvinnor är företagare jämfört med 14 procent av männen. Andelen kvinnoföretagare i Örebro län är ca 21% och män ca 79%. Projektet syftar bl.a. till att lyfta fram och motivera kvinnligt företagande som en kraft och styrka för regionens utveckling. I metoden för genomförandet av förprojekteringen kommer jämställdhets-perspektivet i det enskilda företag att belysas och diskuteras. Vi kommer bl.a. att arbeta med swot som metod. Metoden tar också upp frågor som hur förutsättningarna för manligt och kvinnligt företagande skiljer sig åt och vad som upplevs som problem idag.

Transnationellt samarbete

Kan bli aktuellt i kommande genomförandeprojekt.

Deltagande aktörer

 • Advokatbyrån Sahlström AB
 • Aktiv Personalutveckling i Tiden
 • AkupunkturCliniqen
 • AMPI
 • Annas Hudvård
 • Art & Original
 • Astas Ullrike
 • Baggegården
 • Brobackens keramik i form
 • Catrin Östlun Redovisning AB
 • Cecilia Beckmann Röst & Text
 • Christina Hendahl
 • City Nurse
 • Comstedt & Co
 • CW Hälsoprofil
 • Dansshopen AB
 • Din Mässpartner i Örebro
 • Engström Project Consultant
 • ERGONOMEVA
 • Firma Irja Convalius
 • Firma Rät & Avig
 • Fotoatelje Wasa i Örebro
 • Fotograf Nina Hellström
 • Fotografika Ullabritt Jonsson
 • Framtidshälsan i Örebro
 • Friskvård Else-May Ullander-Kappen AB
 • Fruktbudet i Örebro AB
 • Grafiskt/Boform
 • Grasilis Företagsmassage i Örebro
 • Hvilan Massage
 • Hälsokliniken i Örebro
 • Imastarkliniken AB
 • Indigo Textil o Design
 • Inforum Media i Örebro AB
 • KJ Bildhantering
 • Kommunikation och Förändring
 • Kulturcentralen Örebro EK Förening
 • Ladermis Hud och Beröring
 • L-G Elvemark AB
 • Malm United Promotion
 • Maritas Hemservice
 • Melys Entertainment
 • Monas Dam&Herrfrisering
 • Monicas Friskvård & Keramik
 • Nike Rehab & Hälsodesign
 • Osho Kamaal
 • Persbergs Friskola
 • Psykoterapi Eva Sintring
 • Ramverkstan idé och list
 • Rapp Glas & Design
 • Rommates
 • Rosengrens Skafferi
 • Sellvens Smådjursklinik
 • Själastugan
 • Skrattbyrån i Nora
 • Splendid House
 • Splendid House Sweden
 • Stadsträdgårdens Ekologiska Butik
 • Stinas Bollplank
 • Streetfoodfacory Sverige AB
 • Svidén Skor AB
 • Taktila
 • Teach Utbildning AB
 • Thor Media
 • Träna plus mer i Örebro AB
 • Törnqvist Hattar AB
 • Wadköpings Café Matsalar och Konferens
 • Valldala Handel
 • Åsen Fest & Mat

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro