Logotyp på utskrifter

Vårda och förbättra vår piezo kompetens 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePiezomotor Uppsala
KontaktpersonÅke Jan Scharin
E-postjan.scharin@piezomotor.se
Telefonnummer0705-540622
Beviljat ESF-stöd998 964 kr
Total projektbudget998 964 kr
Projektperiod2010-01-15 till 2011-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Spjutspetsföretaget Piezomotor befinner sig i ett känsligt läge, precis i lanseringsfasen av de revolutionerande mikromotorerna utförda med piezoteknik enligt egna patent. Genom projekten kan vi överleva krisen och ha kvar vår personal när efterfrågan ökar.

Bakgrund

Slutsatser från Förprojekteringen:
Piezomotor Uppsala AB, vi, utvecklar och tillverkar mikromotorer för en internationell marknad.
Piezoteknologin möjliggör högre precision., lägre effektförbrukning, färre komponenter och mindre format jämfört med de i mikromotorbranschen idag förkommande elektriska motorerna. Vår piezoteknik innebär att ett keramiskt laminatmaterial med fötter åsätts en elektrisk spänning och fötterna rör sig då snabbt och med stor precision. Vår piezoteknologi, ett resultat av forskning här i Uppsala, är för närvarande världsledande.
Piezo tekniken för mikromotorer befinner sig i ett skede där vi nyligen gått från forskning och utveckling till prototyper och produktion. Motorerna kan användas inom bl.a. kamera-, mobiltelefon-, bilindustri- och positioneringsindustrin, där kraven på litenhet, driftsäkerhet, hög prestanda och kostnadseffektivitet är mycket viktiga.
Piezoteknikbranschen håller precis på att slå igenom globalt och vi är världsledande genom vår LEGS och Wave teknologi. Se vidare vår hemsida www.piezomotor.se. Vi står inför ett stort teknikskifte och den potentiell marknaden bara för piezo mikromotorer är i mångmiljard klassen.

Våra kunder finns främst i Japan, Europa, och då framförallt i Tyskland och i USA. En typisk kund i Japan är Nikon och i Tyskland Bosch.

Förprojektering konstaterar att finanskrisen och internationell lågkonjunktur gör att lansering och affärer tar längre tid, vilket gör att företagets väg mot ett positivt resultat förskjuts framåt i tiden. Det gör oss sårbara eftersom vi inte har någon upparbetad reserv att ta utav. Detta har inneburit att vi redan har tvingats skära ned i bemanningen på forskningssidan och i produktionenen. Sårbarheten ökar ytterligare om vi tvingas reducera ytterligare, kompetensen blir dränerad.
Vi har redan i november förra året avvecklat 4 operatörer som vi hyrde in från Lernia, vi har också reducerat med en person på forskningen och en i produktionen. Sedan vi fick nej till våran projektansökan i våras till Socialfonden har vi sagt upp ytteligare en operatör. Tack vare föräldraledighet inom forskningsavdelningen har vi lyckats förhindra ytterligare nedskärningar och kompetensdrenage. Det är bara en tidsfråga innan vi tvingas vidta ytterligare åtgärder.
På forskningsavdelningen är det idag 7 medarbetare och i produktionen 12.
Kritiskt för vårt företag är att vi ligger i topp vad gäller keramik-, material- och piezoteknikkompetens, vilket är nödvändigt såväl för framtagande av ny teknologi, som för produktion av avanserade motorer. I flera företagskritiska projekt samverkar forskningsingenjören med operatören för förbättrad piezokeramik.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att vidareutbilda och förstärka den befintliga personalen inom forskning och produktion under den period, ett år framåt som vi räknar med att inte ha full beläggning, utan att vi deltid kan genomföra utbildning och bibehålla vår unika piezokompetens.
Genom medlen i projektet kan vi hyra in lärarkapacitet och även internt avsätta lärarkapacitet och annan nödvändig kompetens för att driva projektet.

Målsättning

De mätbara projektmålen som vi jobbat fram i förprojekteringen är:

Alla inom forskning och produktion ska genomgå kurser enligt enligt tid- och aktivitetsplan per kategori.

Att forskningsavdelningens medarbetare säkras sin kompetensprofil enligt angiven kompetensmatris för forskare inom piezoteknik.

Att produktionsavdelningens operatörer säkras sin kompetensprofil enligt kompensmatrisen som utarbetats för operatörer.

Genom ovanstående så ska forskningsavdelningen även i fortsättningen, alltefter som piezotekniken utvecklas, ska kunna ta fram nya generationer motorer på egen hand, samt att produktionsavdelningen kan tillverka dessa på ett lönsamt sätt genom att man har garanterat kompetent personal.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att genomföra projektet i lokaler på markplan och i våra verkstadslokaler som är anpassade för personer med funktionshinder.
Alla övriga funktioner, såsom kantin och fikarum, toaletter, parkeringar, mötesrum för våra medarbetare i detta projekt är anpassade för personer med funktionshinder.
Likaså kommer vi att hålla utbildningen på en språknivå som alla i projektet, oavsett modersmål, kan följa med i. Vi kommer att anpassa utbildningen till engelska i de fall medarbetarna har behov av det.
PC kanon och bildduk kommer att avpassas och använda så stor text så att alla kan följa med, även om man har synfel.
Information om projektet kommer att finnas både digitalt och på anslagstsavlor.
Delaktighet blir vårt honnörsord i projektet och det gagnar tillgängligheten i projektet oavsett funktionshinder eller syn- och hörsel fel.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att erbjuda samtliga personer från produktionen samma utbildning oavsett kön.
Vi kommer att erbjuda samtliga personer från forskningsavdelningen samma utbildning oavsett kön.

Genom att erbjuda både kvinnliga och manliga medarbetare samma utbildning kommer kompetensnivån att bli mer jämlik.
Kvinnorna har i vissa fall kortare anställningstid än flera av männen, vilket innebär att kvinnorna kompetensmässigt kommer ikapp sina manliga kollegor genom våra utbildningsinsatser.

Ambitionen är att kvinnorna genom kompetenshöjningen också garanteras en framtida jämlik lönesättning.

Kommun

  • Uppsala