Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Upplyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareElastolan AB
KontaktpersonPierre Smahl
E-postpierre.smahl@elastolan.se
Telefonnummer0293-12000
Beviljat ESF-stöd266 405 kr
Total projektbudget266 405 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

För att svensk industri ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen behövs bland annat att man fortlöpande strävar mot ökad produktivitet, hög kvalitet, fokuserar på ”rätt” tillverkning samt på utveckling och optimering av tillverkningsprocessen. Innebörden av detta blir att detaljerna som tillverkas blir mer komplexa (får ett högre förädlingsvärde) och detsamma gäller för företagens tillverkningsprocesser.

Vi vill i detta projekt säkerställa att medarbetarna på Elastolan och Tobo Component besitter den kompetens som krävs för att möta de nya utmaningar som uppstått genom den förändring av marknaden som sker och vilken leder till en inriktning mot nya kundgrupper med delvis annorlunda krav.

Projektets mål är också att aktivt skapa möjligheter till en jämnare könsfördelning bland medarbetarna på samtliga befattningar och tydliggöra de möjligheter som finns för funktionshindrade att arbeta och vidareutveckla sig på Elastolan och Tobo Component.

Genom denna satsning och de informationsinsatser som görs, ökar också medvetenheten hos samtliga medarbetare om vad som krävs för att säkerställa fortsatt produktion vid de båda företagen.

Bakgrund

Norra Uppland präglas av ett rikt diversifierat näringsliv med många små och medelstora företag. Arbetslösheten är låg, vilket i och för sig är mycket bra, men samtidigt betyder det svårigheter att nyrekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Av bland annat detta skäl är det av stor vikt att de företag som är verksamma säkerställer att de har rätt kompetens bland befintlig personal för att även fortsättningsvis kunna erbjuda sina medarbetare en trygg anställning.


Elastolan är en ledande tillverkare av uretangummiprodukter. Företaget grundades 1974 och har sin produktionsanläggning i Tierp. Elaston är specialiserade på kundspecifika produkter för de mest skiftande tillämpningar inom all teknisk verksamhet. Detta ställer mycket stora krav på flexibilitet och öppenhet för nya lösningar och processer. Genom att inte tillverka standardprodukter är Elastolan starkt beroende av kundernas krav, något som också innebär en risk då dessa kan förändras snabbt. För att kunna möta de allt mer specificerade kraven krävs att de anställda ligger i framkant när det gäller kompetens och anpassningsförmåga till ny teknik och nya tillämpningar.


Tobo Component bildades den 1 januari 2006 när en avdelning ur Munters bröts ut och avknoppades. Företaget bygger kassetter och monterar filtermaterial i dessa. Tobo Component har i dag en enda kund, nämligen Munters, som tillverkar dessa filter. Detta gör att Tobo Component är mycket sårbart.

Munters, som är världsledande när det gäller avfuktning, har i dagsläget varslat 35 personer vid produktionsanläggningen i Tobo. Dessutom diskuterar man att flytta tillverkningen av just den filtertyp som Tobo Component arbetar med till Mexico. Trots detta kan Tobo Component fortsätta sitt arbete för Munters i nuvarande form, även om transporterna blir längre.

På sikt är det dock av vikt att Tobo Component finner fler kunder, för att frigöra sig från beroendet av Munters. För att möjliggöra detta krävs en genomgående analys av verksamheten och att därefter säkerställa att de anställda besitter rätt kompetens för en sådan utmaning.

Syfte

Syftet är säkerställa att samtliga anställda i bolagen har rätt kompetens för att kunna möta de krav både gamla och nya kunder ställer på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Resultatet av förprojekteringen och genomförandet ska skapa förutsättningar för att trygga de arbetstillfällen som finns i företagen idag. Det skall också ge en tydligare bild av vilka krav som ställs vid nyrekrytering.

Målsättning

Målet är att personalens kompetens ska höjas och anpassas till företagens behov. Den personliga och generella kunskaps mäts under förprojekteringen för att sedan jämföras med utfallet efter genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under analysdagarna kommer vi att gå igenom tillgänglighetsaspekten vad avser möjligheterna för människor med funktionshinder att arbeta i företagen vad avser lokaler och verksamhet. Även den kommunikativa och informativa tillgängligheten kommer att belysas i analysen.

Deltagande aktörer

 • Tobo Component AB

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro