Logotyp på utskrifter

Samvekan skapar utvecklingsmöjligheter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStudieförbundet Bilda Svealand
KontaktpersonFredrik Wallstedt
E-postfredrik.wallstedt@bilda.nu
Telefonnummer08-7271732
Beviljat ESF-stöd219 868 kr
Total projektbudget294 868 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2009-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med förstudien är att undersöka på vilka sätt FA Bistånd i samarbete med andra organisationer kan hjälpa människor som är långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa eller som inte alls har varit ute i arbetslivet.

Bakgrund

På Frälsningsarméns Bistånd (FA Bistånd) arbetar/arbetstränar ca 75 personer per år. De som är placerade här är långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och en del har inte alls varit ute i arbetslivet. De är på arbetsprövning genom Individ och Familj (PAS-gruppen - Praktik och arbete i samverkan) och Arbetsförmedlingen. Många olika nationaliteter är representerade.
Problem uppstår på grund av dålig självkänsla och lågt självförtroende eller olika hälsoproblem. De flesta saknar kunskap om arbetsmarknaden, vilket gör det svårt för dem att söka arbete. Brister i språket förekommer också och de flesta har ofullständig skolutbildning.

De befintliga samarbeten idag mellan PAS, Arbetsförmedlingen och FA Bistånd ger möjlighet för arbetsträning och sysselsättning. Dessa samarbeten kan förstärkas genom att tillsammans erbjuda nya, anpassade aktiviteter och utvecklingsmöjligheter för de som arbetar och arbetstränar på FA Bistånd.
Studieförbundet Bilda och FA Bistånd har tidigare samarbetat för att hjälpa långtidssjukskrivna komma tillbaka till arbetslivet. Utifrån tidigare erfarenheter har vi som mål för förprojekteringen att analysera och kartlägga behov och problem som finns hos de personer som hänvisas till FA Bistånd. Genom att definiera dessa behov vill vi undersöka på vilka sätt FA Bistånd tillsammans med Bilda och andra samarbetspartner kan bidra till att de personerna får en stimulerande arbetsmiljö, bättre förutsättningar för lärande, ökad social kompetens och självförtroende, kunskap och medvetenhet om arbetsmarknaden.

Ett av målen är att undersöka och hitta lämpliga samarbetspartner som är intresserade av att hjälpa dessa individer komma tillbaka till arbetslivet och tillsammans hitta möjligheter för utveckling.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att undersöka och analysera befintliga behov och problem hos de människor som arbetar och arbetstränar på FA Bistånd, samt att finna olika sätt och möjligheter att hjälpa dem utvecklas och komma tillbaka till ett meningsfullt arbets- och socialt liv.

Vi syftar till att förstärka och utveckla nuvarande samarbeten (mellan Bilda, PAS-gruppen, Arbetsförmedlingen och FA Bistånd) samt att skapa nya samarbetsformer mellan relevanta aktörer.

Målsättning

Projektets mål är:
Att genom enkäter och intervjuer att kunna definiera olika grupper bland deltagarna beroende på deras problem, behov och motivation.
Att utifrån de behov som finns och genom Bildas kompetens och erfarenhet definiera vilka åtgärder (i form av kurser, information, undervisning, handledning, sysselsättning) som behövs.
Att definiera hur ett genomförandeprojekt med samverkan mellan FA-bistånd, Bilda och andra organisationer och företag skulle kunna utformas.
Att genomföra projekt där resultatet av förprojekteringen kan tillämpas för att erbjuda individuella lösningar för de personerna som hänvisas till FA-bistånd.

Effekter:
Att få förståelse för hur FA Bistånd kan bidra till utveckling och lärande på arbetsplatsen samt att öka självinsikt, motivation, medvetenhet och kunskap hos deltagarna.
Att förstärka befintliga relationer mellan samarbetspartner, samt att skapa nätverk mellan nya aktörer.
Att alla samarbetspartner arbetar tillsammans för att planera och utforma kommande projekt.
Att genomföra projekt där resultatet av förprojekteringen kan tillämpas för att erbjuda individuella lösningar för de personerna som hänvisas till FA Bistånd.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utifrån intervjuundersökningarna och kartläggningen av vilka behov målgruppen har kommer även analys av tillgänglighetsperspektivet att tas med. Bilda arbetar aktivt med frågor om tillgänglighet för personer med funktionshinder och människor med brister i svenska språket och har tagit fram policydokument på området som i stora drag överensstämmer med tankarna i ESF-rådets vägledning. Dessa båda dokument kommer att ligga till grund för analysen under förstudien och utformandet av det kommande projektet.

Medfinansiärer

  • proAros

Kommun

  • Västerås