Logotyp på utskrifter

Romer i Norrköping

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMarieborgs folkhögskola
KontaktpersonJerry Wiklund
E-postjerry.wiklund@folkbildning.net
Telefonnummer011-219605
Beviljat ESF-stöd6 229 000 kr
Total projektbudget11 402 000 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-09-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Uppskattningsvis bor ca 2000 Romer från forna Jugoslavien i Norrköping. Romerna, som grupp betraktat, är en av de mest marginaliserade grupperna av kommuninvånarna och det visar sig till exempel inom skolan, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. En stor del av gruppen är beroende av försörjningsstöd.
Utbildningsnivån bland vuxna romer (18- 65 år) är väldigt låg.
Arbetslösheten bland vuxna romer uppskattas till över 70 %.Det är en mycket liten del som har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden på egen hand.
Projektet syftar till att genom 75 platser i projektet nå 150 individer som efter ca ett års deltagande i projektet kan gå vidare till yrkesinriktad utbildning eller arbete.
Projektet skall ge en strategisk påverkan inom den Romska gruppen i Norrköping genom att skapa förebilder, bryta mönster och visa möjligheten att genom förberedande studier och i förekommande fall yrkesinriktade studier ta sig in på arbetsmarknaden och uppnå egenförsörjning.
Projektet skall också öka kunskapen hos arbetsgivare, organisationer och myndigheter om den romska minoriteten för att öka gruppens möjligheter, synliggöra och motverka fördomar och diskriminering
Projektet organiseras som fyra folkhögskolekurser där gruppstorlek, lärarkompetens, metoder och material anpassas efter målgruppens behov. En lärande miljö skapas som ger trygghet samtidigt som den ställer berättigade krav på individen.
Samtliga kurser moment för att utveckla deltagaren i praktisk svenska, ge insikt i svenskt arbetsliv, tydliggöra rättigheter och skyldigheter, utveckla deltagarens kontaktnät mot arbetsmarknaden, vägledning och coachning.
Kurserna kommer också att innehålla orientering om det svenska samhället , samlevnadsfrågor, barns utveckling, ungdomars kultur och levnadsvillkor, fakta om droger och missbruk, hälsovård, kost och motion, vardagsjuridik och individens rättigheter och skyldigheter.

Bakgrund

Uppskattningsvis bor ca 2000 Romer från forna Jugoslavien i Norrköping. En första grupp kom under 1990-talet och en andra våg från 2000 och framåt.
Romerna, som grupp betraktat, är en av de mest marginaliserade grupperna av kommuninvånarna och det visar sig till exempel inom skolan, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. En stor del av gruppen är beroende av försörjningsstöd. Utbildningsnivån inom denna grupp är mycket låg och det påverkar deras integration i samhället.

Utbildningsnivån bland vuxna romer (18- 65 år) är väldigt låg. Enligt en uppskattning gjord av projektet ”Samverkans forum med Romer” finns bland de vuxna romerna i Norrköping idag över 20 procent analfabeter, 20 procent med ofullständig grundutbildning, 50 procent med grundutbildning och 10 procent med gymnasieutbildning.

Arbetslösheten bland vuxna romer uppskattas till över 70 %.Det är en mycket liten del som har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden på egen hand.

Cirka 150 romer i Norrköping går antingen på SFI (svenska för invandrare) eller på Marieborgs folkhögskola.

Marieborgs folkhögskola har under att antal år arbetat med utbildnings och integrationsprojekt gentemot olika grupper av utrikes födda. Under senare tid har andelen Romer som söker sig till skolan ökat och är i dagsläget ca 60 deltagare. Inom Marieborgs folkhögskola återfinns i dagsläget deltagare från den Romska gruppen på alla nivåer från grundläggande svenskundervisning till gymnasiala studier.
Uppskattningsvis bor ca 2000 Romer från forna Jugoslavien i Norrköping. En första grupp kom under 1990-talet och en andra våg från 2000 och framåt.
Romerna, som grupp betraktat, är en av de mest marginaliserade grupperna av kommuninvånarna och det visar sig till exempel inom skolan, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. En stor del av gruppen är beroende av försörjningsstöd. Utbildningsnivån inom denna grupp är mycket låg och det påverkar deras integration i samhället.

Utbildningsnivån bland vuxna romer (18- 65 år) är väldigt låg. Enligt en uppskattning gjord av projektet ”Samverkans forum med Romer” finns bland de vuxna romerna i Norrköping idag över 20 procent analfabeter, 20 procent med ofullständig grundutbildning, 50 procent med grundutbildning och 10 procent med gymnasieutbildning.

Arbetslösheten bland vuxna romer uppskattas till över 70 %.Det är en mycket liten del som har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden på egen hand.

Cirka 150 romer i Norrköping går antingen på SFI (svenska för invandrare) eller på Marieborgs folkhögskola.

Marieborgs folkhögskola har under att antal år arbetat med utbildnings och integrationsprojekt gentemot olika grupper av utrikes födda. Under senare tid har andelen Romer som söker sig till skolan ökat och är i dagsläget ca 60 deltagare. Inom Marieborgs folkhögskola återfinns i dagsläget deltagare från den Romska gruppen på alla nivåer från grundläggande svenskundervisning till gymnasiala studier.

Syfte

• Underlätta integrationsprocessen och ett inträde på arbetsmarknaden
• Utveckla metoder för motivation och eget ansvarstagande i den romska gruppen med sikte på studier, arbete och egen försörjning.
• Öka romernas delaktighet i samhälls- och arbetsliv
• Öka kunskapen hos arbetsgivare, organisationer och myndigheter om den romska minoriteten
• Underlätta och stärka kontakten mellan myndigheter, kommunen och romerna.
• Synliggöra den romska gruppen och motverka fördomar och diskriminering
• Öka kunskapen hos romer om det svenska samhället

Målsättning

Att genom 75 platser i projektet nå 150 individer som efter ca ett års deltagande i projektet kan gå vidare till yrkesinriktad utbildning eller arbete.
Att 50 deltagare har arbete och att 50 deltagare inlett yrkesinriktade studier efter deltagande i projektet.

Projektet skall ge en strategisk påverkan inom den Romska gruppen i Norrköping genom att skapa förebilder, bryta mönster och visa möjligheten att genom förberedande studier och i förekommande fall yrkesinriktade studier ta sig in på arbetsmarknaden och uppnå egenförsörjning.

Projektet skall också öka kunskapen hos arbetsgivare, organisationer och myndigheter om den romska minoriteten för att öka gruppens möjligheter, synliggöra och motverka fördomar och diskriminering

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheten avser vi bedriva i lokaler som är tillgängliga för personer med funktionshinder lokaliserade så att de går att nå med såväl kollektiva transportmedel som ev handikapp anpassade transporter.

Jämställdhetsintegrering

Rekrytering av deltagare kommer att inriktas så att minst hälften av platserna besätts av kvinnor. Jämställdhetsfrågor kommer att finnas med i kursernas innehåll inte minst genom orientering om det svenska samhället , samlevnadsfrågor, barns utveckling, ungdomars kultur och levnadsvillkor, fakta om droger och missbruk, hälsovård, kost och motion, vardagsjuridik och individens rättigheter och skyldigheter. Detta för att bryta ojämlikhetsmönster och stödja kvinnorna i deras situation.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadskontoret
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Folkbildningsrådet
 • Regionförbundet Östsam

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro