Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Projektet Topp Kompetens 2008

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAllt i transport & Spedition A
KontaktpersonPer Hansson
E-postper.hansson@karlstad-express.se
Telefonnummer054-85 68 93
Beviljat ESF-stöd184 241 kr
Total projektbudget184 241 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojektering av deltagande verksamheter och dess anställda för att verksamheterna ska fortsätta vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden samt lägga stor tyngd på att skapa en attraktiv arbetsmiljö för nyrekryteringar av kvinnor och män inom yrket.

Bakgrund

Företagen som ingår i förprojekteringen erbjuder ett helhetskoncept av flyttjänster. Förutom ett totalansvar för flytt av bohag (hem) och företag erbjuds också spedition och frakt av gods och paket över hela världen.

Mycket personal inom flyttbranchen har låg utbildningsnivå och det är viktigt att dom får möjlighet att kompetensutveckla sig inom yrket.

Vi vill göra en förprojektering av deltagande verksamheter och dess anställda för att titta på möjligheterna att utvecklas så att verksamheterna kan fortsätta vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Vi vill också skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för våra anställda och nyrekryteringar av kvinnor och män inom yrket.

Särskilt viktigt är att vi förbättrar oss, skaffar kunskap och utbildning om användningen av hjälpmedel som underlättar vid tex. lyft av gods för att minska förslitningsskador och för att ha större möjlighet att kunna anställa kvinnor.

Syfte

De övergripande syftena med vårt kompetensutvecklingsprojekt är att stärka vår personals kompetensnivå, stärka bolagets konkurrenskraft i en föränderlig värld. Minska risken för förslitningsskador bland vår personal och därmed minska sjukfrånvaron samt personalomsättningen. Bidra till en bättre omvärld där våra fordon påverkar vår miljö mindre genom minskade utsläpp.

Målsättning

Att företagen och dess anställda ska fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Vi siktar på att bibehålla den personalstyrka vi har i dagsläget samt att vi ska ha en attraktiv arbetsplats som är intressant att söka anställning hos vid nyrekryteringar. Vi vill öka andelen anställda med underrepresenterade grupper gällande ålder, etnicitet, funktionshinder samt kvinnor i verksamheterna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att göra en SWOT-analys över våra förutsättningar och problem inom företagen för att kunna skapa en åtgärdsplan som underlättar att anställa personer med funktionshinder.

Vi kommer se över vår arbetsplats och försöka minska ergonomiska hinder som skulle skapa problem för anställda med olika funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • ALLBUDET NORRKÖPING EXPRESS AK
  • Karlstad Express AB

Kommun

  • Norrköping