Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mjölby Köpcentrum - med utveckling i Centrum

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMjölby Centrum Intresseförening
KontaktpersonKenneth Fungbrandt
E-postmjolbykopcentrum@telia.com
Telefonnummer0142-16173
Beviljat ESF-stöd349 404 kr
Total projektbudget349 404 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-07-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Mjölby Köpcentrum består av 44 butiker, restauranger och kaféer som sedan några år samverkar i en ideell förening ”Mjölby Centrum Intresseförening”. Genom samverkan stärks Mjölby centrum som lokalt handelscentrum, samtidigt som ett livaktigt centrum utgör en garant för de 243 anställdas anställningstrygghet.

Det byggs alltfler köpcentrum och konkurrensen dem emellan blir alltmer påtaglig. Många i Mjölby finner vad de behöver i Mjölby Köpcentrum, men närheten till Linköping utgör ett hot för lokal handel i Mjölby. Särskilt gäller detta sällanköpsvaror där kommersiella jättar som IKEA och nya köpcentra i andra städer lockar många kunder också från Mjölby.

Marknaden ställer nya krav och de köpcentra som vill överleva måste idag satsa ordentligt på att många ser ett köpcenter lika mycket som ett upplevelsecentrum som en plats man besöker för att handla i. Den inriktningen – att kunder kommer både för att handla och för att ”ha trevligt” – måste känneteckna all personal på centrat. Det ökar beroendet av varandra och motverkar (ev.) tidigare hållning bland butikerna att var och en sköter sitt.

Centrats kunder har blivit avsevärt mer miljö och etikmedvetna och deras frågor och krav speglar den förändringen. Har barn varit inblandade i produktionen? Under vilka omständigheter i övrigt produceras dessa tröjor? Är färgerna giftiga? Osv

Som säljare skall man alltså både kunna svara initierat och kunnigt på kundernas ofta ganska svåra frågor, samtidigt som formen för samtalet skall vara sådan att köpet upplevs som rätt val och del av en trevlig upplevelse på centrat.

Det finns forskning som visar att satsningar på ”upplevelseinriktad verksamhet är en betydande tillväxtfaktor” genom ringar på vattnet-effekt i det omgivande lokalsamhället. Ny detaljhandel, nya restauranger följer ofta i kölvattnet. Dvs ökad efterfrågan på främst kvinnlig arbetskraft.

Sårbarheten blir inte mindre av att HUI (Handelns Utredningsinstitut) pekar på en lätt avmattning vad gäller handeln under 2008.

Att resa långväga med bil för att handla är dessutom miljömässigt förkastligt.

Mjölby Köpcentrum vill förbättra sin attraktionskraft genom en rejäl personalsatsning. En del köpcentra väljer att satsa på ombyggnad och uppfräschning av fasaden, vi vill satsa på de inre kvaliteterna. Av centrats 243 anställda arbetar 170 deltid. Nära nog alla som inte är butikschefer har deltidsarbete. Handelsanställda beskrivs av EU som en grupp med låg utbildningsbakgrund. Kunder och marknad kommer inte länge till att acceptera de mycket stereotypa könsrollsmönster som idag präglar detaljhandeln: kvinnor som säljer kläder, män i teknikbutikerna. Av de 50 butikerna är mer än hälften enkönade. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling/attitydpåverkan för att säkra arbetstillfällen genom att öka Mjölby Köpcentrums attraktionskraft, butikernas överlevnadsförmåga och lönsamhet.

Också små svängningar i konjunkturen får följder för de anställda med deltidsarbeten. Sämre tider skapar färre timmar och ökad deltidsarbetslöshet, men den goda nyheten är att motsatsen också gäller. Till en sådan utveckling vill projektet bidra.

Vägen till ett ännu bättre Mjölby Köpcentrum går via:

• Större Miljö- och etikmedvetenhet bland kunder ställer krav på en ny kompetens bland personalen på Mjölby Köpcentrum.
• Mjölby Köpcentrum måste för att klara konkurrens med andra Centra fortsatt ligga i framkanten av utvecklingen. Mjölby Köpcentrum vill vara en aktiv del i utvecklingen av Mjölby som lokal handelsplats. I det ligger dels en personal som både klarar att hantera de seriösa frågorna kring etik och miljö och att leva upp till kundernas förväntningar att ett besök på Mjölby Köpcentrum skall bli en verkligt trevlig upplevelse.
• En tredje faktor har med könsroller att göra. Kunder och marknad förväntar sig om inte idag så inom en snar framtid att de stereotypa könsrollsmönstren i handeln förändras. Av de 44 butikerna på Centrat är idag hälften enkönade, det måste vi göra något åt.
• Med fler besökare och lönsammare butiker följer möjligheten att göra något åt de många kvinnliga medarbetarnas (och en del av männens) många gånger ofrivilliga deltidsarbete.
• Utvecklingen mot att Mjölby Köpcentrum blir mer upplevelsecenter bör få sysselsättningsskapande effekter på hela det omkringliggande lokalsamhället dvs i kommunen. Motsatsen gäller också – en kommun med många inom handel/kommunikation drabbas naturligtvis extra hårt vid en ev konjunktursvikt.

Bakgrund

Mjölby Köpcentrum består av 44 butiker, restauranger och kaféer som sedan några år samverkar i en ideell förening ”Mjölby Centrum Intresseförening”. Genom samverkan stärks Mjölby centrum som lokalt handelscentrum, samtidigt som ett livaktigt centrum utgör en garant för de 243 anställdas anställningstrygghet.

Det byggs alltfler köpcentrum och konkurrensen dem emellan blir alltmer påtaglig. Många i Mjölby finner vad de behöver i Mjölby Köpcentrum, men närheten till Linköping utgör ett hot för lokal handel i Mjölby. Särskilt gäller detta sällanköpsvaror där kommersiella jättar som IKEA och nya köpcentra i andra städer lockar många kunder också från Mjölby.

Marknaden ställer nya krav och de köpcentra som vill överleva måste idag satsa ordentligt på att många ser ett köpcenter lika mycket som ett upplevelsecentrum som en plats man besöker för att handla i. Den inriktningen – att kunder kommer både för att handla och för att ”ha trevligt” – måste känneteckna all personal på centrat. Det ökar beroendet av varandra och motverkar (ev.) tidigare hållning bland butikerna att var och en sköter sitt.

Centrats kunder har blivit avsevärt mer miljö och etikmedvetna och deras frågor och krav speglar den förändringen. Har barn varit inblandade i produktionen? Under vilka omständigheter i övrigt produceras dessa tröjor? Är färgerna giftiga? Osv

Som säljare skall man alltså både kunna svara initierat och kunnigt på kundernas ofta ganska svåra frågor, samtidigt som formen för samtalet skall vara sådan att köpet upplevs som rätt val och del av en trevlig upplevelse på centrat.

Det finns forskning som visar att satsningar på ”upplevelseinriktad verksamhet är en betydande tillväxtfaktor” genom ringar på vattnet-effekt i det omgivande lokalsamhället. Ny detaljhandel, nya restauranger följer ofta i kölvattnet. Dvs ökad efterfrågan på främst kvinnlig arbetskraft.

Sårbarheten blir inte mindre av att HUI (Handelns Utredningsinstitut) pekar på en avmattning vad gäller handeln under 2008.

Att resa långväga med bil för att handla är dessutom miljömässigt förkastligt.

Mjölby Köpcentrum vill förbättra sin attraktionskraft genom en rejäl personalsatsning. En del köpcentra väljer att satsa på ombyggnad och uppfräschning av fasaden, vi vill satsa på de inre kvaliteterna. Av centrats 243 anställda arbetar 170 deltid. Nära nog alla som inte är butikschefer har deltidsarbete. Handelsanställda beskrivs av EU som en grupp med låg utbildningsbakgrund. Kunder och marknad kommer inte länge till att acceptera de mycket stereotypa könsrollsmönster som idag präglar detaljhandeln: kvinnor som säljer kläder, män i teknikbutikerna. Av de 50 butikerna är mer än hälften enkönade. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling/attitydpåverkan för att säkra arbetstillfällen genom att öka Mjölby Köpcentrums attraktionskraft, butikernas överlevnadsförmåga och lönsamhet.

Också små svängningar i konjunkturen får följder för de anställda med deltidsarbeten. Sämre tider skapar färre timmar och ökad deltidsarbetslöshet, men den goda nyheten är att motsatsen också gäller. Till en sådan utveckling vill projektet bidra.

Syfte

Syftet är kunnigare medarbetare samt attitydpåverkan inom områden som kanske tidigare inte hanterats systematiskt i de olika säljutbildningar kedjor och butiker arrangerat. Syftet är en översyn av könsrollsproblematiken i butiks och restaurang-miljö. Butiker liksom andra delar av samhället måste förändras i takt med de frågor som kunder upplever som angelägna.
Av den anledningen är syftet med insatserna också att förstärka Mjölby Köpcentrum som lokal handelsplats och att lokalbefolkningen också fortsättningsvis handlar lokalt. Det säkrar jobben, det gynnar miljön.

Målsättning

Avsikten/mätbara mål:
• Ökad medvetenhet om/kunskap om etik- och miljöfrågorna.
• Ökad medvetenhet om värdet av samverkan butiker emellan för att åstadkomma resultat i frågor av betydelse för hela Mjölby Köpcentrum – t ex vad som fordras av var och en om centrat skall utvecklas också som upplevelse-center och inte enbart som köpcentrum. Utveckling av inställningen bland all personal att ”här tänker vi i helheter”.
• Fler män i butikerna, jämnare könsfördelning samt färre ”enkönade butiker”.
• Större klarhet i de deltidsarbetandes situation – vad dominerar egentligen: deltidsarbetslöshet eller kvinnor som trivs med att deltidsarbeta ?
• Fler besökare till Mjölby köpcentrum och ökande försäljning för butikerna.
• Och om vi lyckas med det senare: fler av de deltidsarbetande som önskar ”fler timmar” får detta. (minskad ”deltidsarbetslöshet”)
• Fler arbetstillfällen i det omgivande lokalsamhället.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inventering av de funktionshinder som ev finns bland centrats medarbetare och därefter - om behov av särskilda insatser fordras - sätta in sådana.

Transnationellt samarbete

I det nationella strukturfondsprogrammet klargörs vad myndigheten avser med transnationellt (sid 55):
Transnationell verksamhet kan ske i samarbete mellan nationella nätverk som fokuserar på ett specifikt problem eller ämne eller genom att aktörer inom ett visst avgränsat fält samarbetar med motsvarande aktörer i andra länder, t.ex. arbetsmarknadens organisationer och aktörer inom den sociala ekonomin. Utbyte av information, gemensamma aktiviteter och policyutveckling kan vara föremål för samarbetet.
Ordet eller har kursiverats av oss.
Vi har än så länge ingen ”transnationell verksamhet” i begreppets mening idag, men avser genom samverkan med HSR sprida våra erfarenheter från projektet.
Kanske kan också erfarenheterna från arbetet med att stärka lokalsamhället intressera andra kommuner av Mjölbys storlek med likartade förutsättningar.

Deltagande aktörer

 • 114 kvadrat
 • Albrekts GUld
 • Apoteket AB
 • Bremer Färg
 • Din Guldsmed
 • Direkt optik
 • Dressman
 • EB Game
 • ERA Mäklarna
 • Expert foto
 • Expert övre
 • Figurina
 • Happy
 • hemtex
 • JC
 • Kalle P Sko
 • Kappahl
 • Kicks
 • Kvarnen Matmarknad
 • lekhörnan
 • Life
 • Lindex
 • Mediacenter
 • Metz
 • Mjölby bok och pappershandel
 • Mjölby Gravyr
 • Ofelia
 • Presenten
 • Skånska Lasse
 • Studio Hairart
 • Synsam
 • Systembolaget
 • Telenor
 • Ur & Penn
 • Vera

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro