Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

MellansverigesBK_ESF08

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMellansveriges Bagare och Konditorer
KontaktpersonHans Styrlander
E-posthasse@konditoriamarant.se
Telefonnummer016-355428
Beviljat ESF-stöd246 000 kr
Total projektbudget246 000 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojektering av kompetensutvecklingsinsatser för mindre och medelstora företag i konkurrensutsatt bransch med stor omställningsrisk, låg utbildningsnivå och stor andel kvinnlig arbetskraft.

Bakgrund

Bagerinäringen har under många år varit en svår och konkurrensutsatt bransch med låg utbildningsnivå bland de anställda. Oftast genom praktisk upplärning genom företaget självt. Andelen kvinnlig arbetskraft är stor.

De mindre och medelstora bageriföretagen är hårt pressade av de stora livsmedelkedjorna, t.ex. ICA, Coop, Axfood m.fl., genom prispress och höga krav på leveranser samt elektronisk affärskommunikation och dokumentation. Det har även skett en koncentration mot storindustribagerier som pressar prisnivån.
Den utländska konkurrensen från övriga EU ökar, främst genom levereranser av fryst bröd och konditoriprodukter till den svenska dagligvaruhandeln.
En viss överkapacitet finns också inom leveransbagerisektorn vilket ökar konkurrensen ytterligare.
Det finns även brist på utbildade och certifierade bagare och konditorer.

Samtidigt är bageribranschen utsatt för en mängd lagar, förordningar och krav från våra myndigheter och EU.

För de mindre och medelstora bageriföretagen och konditorierna är det därför viktigt att höja sin kompetensnivå och att vara lyhörda för kontinuerlig kompetensutveckling, dvs alltid hänga med i utvecklingen.
Mindre och medelstora bageriföretag utgör merparten av våra medlemmar.
Utbildningsgraden hos dessa medlemsföretag är idag låg.
Det gäller att vara offensiv genom bl.a. duktiga och välutbildade medarbetare och att ha en kontinuerlig kompetensutveckling för att förstärka och bibehålla sin konkurrens och därigenom motverka omställningar och friställningar/nedläggningar. Väl utbildad arbetskraft har också större möjligheter att gå vidare vid ev. friställningar.
Som livsmedelsproducerande företag är det också av största vikt att kunna garantera hög produktsäkerhet och kvalitét, vilket kräver att alla anställda har goda och uppdaterade kunskaper om livsmedelshantering och arbetsmiljö.

Sammantaget är våra medlemmar i stort behov av att kompetensutveckla sin personal inom:
-Bagar- och konditoryrket
-Livsmedelshantering, livsmedelskunskap och arbetsmiljö
-Kunskaper om och handhavande av nya produktionsmaskiner och övrig produktionsutrustning
-Data/IT-kunskap inkl. elektronisk handel och datakommunikation
-Produktionsmetoder och produktionssätt samt näringskunskap

Kompetensutvecklingen ska ge en förstärkning av de anställdas kompetens som svarar mot mot arbetslivets ökade krav.

Vilka utbildningsområden som bör genomföras kommer förprojekteringen att visa genom enkäter, möten, telefonintervjuer och besök etc. runt om hos våra medlemsföretag. Deras synpunkter blir viktiga för oss.

Förprojekteringen ska väcka större medvetenhet om den betydelse kontinuerlig kompetensutveckling har och även
innefatta jämställdhetsfrågor och tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Utbildningsområden, upphandlingar och samordningsmöjligheter kommer att undersökas och utvärderas i förprojekteringen som ska leda till en ansökan och genomförande av nästa projektfas, kompetensutveckling.

Projektet ligger i linje med utlysningens övergripande syften att
-ge sysselsatta en möjlighet att lära nytt och lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet, i synnerhet att stärka de anställdas delaktighet och möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling men även att förbereda geografisk eller yrkesmässig omställning, t.ex. öppna eget.
-Främja lärande mellan olika verksamheter/företag där deltagarna har gemensamma utgångspunkter och att öppna vägar för fördjupad kunskap och erfarenhetsutbyte.

Syfte

Syftet med projektet kan kort sammanfattas:
-Visa nödvändigheten av kontinuerlig kompetensutveckling för att förbättra konkurrenskraften, både för företagen och de anställda, för att undvika omställningar i en utsatt bransch med låg utbildningsnivå.
-Kartlägga utbildningsbehoven hos våra medlemsföretag.
-Samordna, rationalisera och planera utbildningsinsatser.

Målsättning

Målsättningen är att kartlägga behoven och områdena för kompetensutveckling.
Väcka jämställdhetsfrågor och anpassningar för funktionshindrade.
Arbeta fram kostnadseffektiva utbildningsalternativ och tillsätta en projektorganisation för samordning av genomförande och uppföljning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Underlag via bl.a. enkäter kommer att resultera i en åtgärdsplan för tillgänglighet under projektet.
Resultatet kommer att spridas till samtliga medlemsföretag och deras anställda.

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro