Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Lyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVisit Nyköping
KontaktpersonJacqueline Hellsten
E-postjacqueline.hellsten@telia.com
Telefonnummer015593041
Beviljat ESF-stöd2 436 087 kr
Total projektbudget2 436 087 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2010-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ett utvecklingsprojekt inom turistnäringen som säkerställer kompetensen, skapar nätverk och möjliggör en vidare utveckling för företagen inom näringen genom föreningen Visit Nyköping.

Bakgrund

Under 2006 genomfördes en analys (förprojektering) av Visit Nyköpings medlemmar med stöd från Socialfonden.
En av orsakerna att föreningen beslutade att genomföra projektet var den tillströmmande turismen i regionen och medlemmarnas behov av att öka sin kompetens, skapa nätverk och utveckla sina företag för möta upp den ökade efterfrågan inom näringen Etabeleringen av Stockholm -Skavsta flygplats där bl.a Ryanair är en stark aktör har medverkat till att en hel del av turistökningen är utlandsbaserad. Detta medförde i sin tur att medlemmarna fick nya och fler behov att tillgodose. Turistnäringen är i dag en av de mest ökande näringarna i Sverige. Nyköpings kommun har ökat besöksnäringen och besöken på turistbyrån med 30 % under 2007
Slutresultatet från analys (förprojekteringen) kan sammanfatts med: Vi har ett mycket bra läge för att ta emot turister, en vacker ren natur, många aktiviteter och sevärdheter, unika möjligheter med allemansrätt och en levande landsbygd. Vi måste stärka är vår kompetens för att minska sårbarheten inom företagen. Områden där vi har behov av ökad kunskap är: marknadsföring, språk, data och div. produktrelaterade utbildningar som knyter an till vår verksamhet. Medlemmarna (företagen) vill också utveckla sina nätverk med fler träffar och utbyte av erfarenheter och ett mer aktivt nätverkande då ett flertal är småföretag och behöver träffas för att utveckla sina kontakter. För att få igång ett aktivt Visit Nyköping och göra det möjligt för företagen (medlemmarna) att få ta till vara på ökningen inom turistnäringen så eftersöks det en ansvarig som med engagerande och utvecklande
arbetsmetoder kan hålla samman ett projekt för att ge medlemmarna möjlighet att utveckla sina företag, skapa nätverk och ta tillvara på kommande möjligheter inom turistnäringen.

Syfte

För att kunna leverera de produkter och tjänster som efterfrågas behöver företagen kompetensutveckling inom olika områden enl. den analys (förstudie) som genom fördes 2006. Analysen har uppdaterats då några företag har tillkommit. Turistnäringen är en av de mest ökande näringar i Sverige och företagen som arbetar inom sektorn behöver stärka sin kompetens för att minska sårbarheten för sitt företag, då flertalet av deltagarna i projektet är småföretagare och riskerar att få minskad omsättning eller slås ut om man inte tar tillvara på den ökande efterfrågan på marknaden anpassat efter kundens behov.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att samtliga företag som medverkar skall ha genomfört den utbildning som är behovsanpassad. En förväntad effekt av detta är att kompetensen ska öka vilket gör att kunden känner sig nöjd och återkommer och detta ger en ökad effekt på företaget. de nätverk som ska skapas och utvecklas under projekttiden kommer också att ge möjlighet till ökad tillväxt då företagen har möjlighet att samverka på ett nytt och utvecklande sätt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga aktiviteter inom projektet kommer att förläggas på platser där personer med ev. funktionshinder kan medverka. Konferens anläggningarna som kommer att användas har anpassats för ev. handikapp tex. genom hörslingor, hiss etc.

Jämställdhetsintegrering

Fördelningen kvinnor respektive män är någorlunda jämt fördelade inom företagen, den kvinnliga delen dominerar något. I förstudien (analysen) har man diskuterat jämställdheten inom respektive organisation och kommit fram till att arbetsplatserna är stort sett jämlika både vad det gäller könsfördelning och arbetsfördelning. Många är småföretagare (enmansföretag). Fler vågar satsa på en utveckling inom turistnäringen och många av dessa är kvinnor.

Samarbetspartners

 • Kunskapen Hus
 • Stockholm Skavsta Flygplats
 • Sörmlandsturism AB

Deltagande aktörer

 • Anna-Stina Åberg Design
 • Canoe Kayak Adventure
 • Centrumföreningen
 • Frotte
 • Gula Linien AB
 • Horns Båtvarv och camping
 • Ide gruppen Nävekvarn
 • Inspirations Hellmans AB
 • MS Labrador MK Shipping
 • Nyköping event och konferens
 • NyköpingsHus och Tovastugan AB
 • Palstorps Hage
 • Pelles Lusthus
 • Rosenhanska Magasinet
 • Rosvalla
 • Stiftsgården Stjärnholm
 • Åkra B B

Kommun

 • Nyköping