Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling Maskinringen - Mälardalen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMaskinring Sörmland
KontaktpersonLars-Erik Eriksson
E-postlars-erik.eriksson@maskinringen.se
Telefonnummer0157-303 12
Beviljat ESF-stöd336 200 kr
Total projektbudget336 200 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2008-12-26
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kompetensutveckling för individer i små entreprenörföretag i samverkan.

Bakgrund

Behov och problem:
Maskinringen ek. förening är en sammanslutning av företag, många med hemvist inom lantbruk. Medlemsföretagen är till stor del verksamma på landsbygden och mindre samhällen. Det betyder verksamhet i områden med betydande sårbarhet och beroende av enstaka företag samt offentliga arbetsplatser.
Verksamhetens främsta uppgift är att förse medlemmarna med jobb såväl enskilt som i samverkan. Därvid har olika tjänster utvecklats hos kommuner, bostadsföretag, byggföretag etc. Såsom t.ex. markarbete, grönytor, snöröjning, vägunderhåll.
Problemet d.v.s. den nya möjligheten är att höja medlemmarnas (individernas) baskompetens inom nuvarande uppdrag, men framförallt att därefter kunna gå vidare till nya och mer kvalificerade uppdrag hos nuvarande kunder, men också nå nya kunder och marknader, där tillväxt sker.
Risken är att om inte kompetensen höjs kan man t.o.m. förlora gjorda landvinningar, kunder och verksamheter hotas, utvecklingen och konkurrenterna står inte stilla. I dag upplever Maskinringen att kraven ökar på den marknad, som man bearbetar. Beställare ställer allt högre krav på leverantörer av tjänster och produkter. Upphandlingar blir alltmer formella och därmed komplicerade att genomföra, särskilt när man erbjuder tjänster och produkter till den offentliga sektorn. Förutom kvalitetssäkring ställs krav på intyg såsom förarbevis, grönyteskötsel, markarbete, underhåll samt verifierad erfarenhet. Maskinringen och dess medlemsföretag bedöms vara ytterst sårbara om inte en kompetensutveckling hos individer och medlemsföretag kommer till stånd för att klara gamla och nya kunders krav på erbjudna tjänster och produkter. Därför är en kompetensutvecklingsinsats mycket angelägen.

Syfte

Förprojekteringen ska ge underlag till en kompetensutvecklingsprocess för varje deltagande individ. Innebärande utveckling av metoder, teknik och kvalité, samt kundkontakter, rapportering, IT, planering och ekonomi. Nya affärsområden såsom bioenergi, miljöteknik, ex. småskalig vattenrening och avloppsrening genom minireningsverk.
Inom ovan nämnda områden kommer också skötsel och underhåll att kunna erbjudas.
En annan viktig del i kompetensutvecklingen är att kunna trygga successionen d.v.s. där företagare börjar att vilja trappa ner, bjuda in representanter för den yngre generationen som deltagare i projektet och på så sätt skapa förutsättningar för ett övertagande av företaget. Detta gäller såväl kvinnor som män, det är intresset som styr.

En planerad och kontinuerlig kompetensutveckling kommer att säkra Maskinringens och dess individers överlevnad och tillväxt.

Målsättning

Vi ska göra en intresseundersökning riktad till samtliga medlemmar ca 680 st, samt göra djupintervjuver med 120 medlemmar(individer) inom Sörmland västmanland och örebro län.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten berör i detta förstudie stadium intervjuer, och den konsult som gör undersökningen kommer att besöka deltagaren på dess ordinariearbetsplats, vi kommer därför att kunna stöta på problem som härör Kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet, vi kommer därför att jobba med teckentolkning, och god akustisk miljö, vi kommer även att göra intervjuvmaterialet tillgänligt på ett flertal media.

Kommun

 • Arboga
 • Eskilstuna
 • Flen
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Nora
 • Strängnäs
 • Vingåker
 • Västerås
 • Örebro