Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetenslyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStudieförbundet Vuxenskolan
KontaktpersonBirgitta Söljén
E-postbirgitta.soljen@sv.se
Telefonnummer070-218 97 63
Beviljat ESF-stöd1 795 960 kr
Total projektbudget1 795 960 kr
Projektperiod2012-01-23 till 2014-01-23
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att fyra av SVs avdelningar i Östra Mellansverige ska få en gemensam och solidare grund att stå på, för att kunna möta de nya utmaningar vi står inför. Målgruppen är administrativ personal (40 personer), inkusive ledning, på fyra avdelningar. Projektet kommer att pågå från januari 2012 till och med januari 2014. Basen i projektet ska vara en kontinuerlig välbefinnandeprocess i kombination med praktik på varandras avdelningar, i syfte att skapa en stark gemenskap och förståelse för varandras arbetsuppgifter. Att utveckla projektkompetensen, det entreprenöriella förhållningssättet och skapandet av en nätbaserad kunskapsbank är tre andra viktiga moment inom projektet. Viktigaste effekten blir att verksamheten förnyas och förstärks. Man behåller nuvarande anställda och kan skapa fler arbetstillfällen.
Samarbetspartners är de autonoma SV-avdelningarna i Östergötland,Västmanland och Södermanland. Ägare av projektet är SV Uppsala län.

Bakgrund

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) står inför stora förändringar. Förbundsstämman har tagit ett beslut om att SV ska genomgå en stor organisationsförändring. SV består från 2012-01-01 av två reglerade nivåer, avdelningar och förbund. Avdelningarna utgör basen i organisationen och man har nu bestämt att minska antalet avdelningar från 177 till 32, samtidigt som nuvarande regionala mellanled med fjorton avskaffas. Regionernas ansvar och arbetsuppgifter läggs då över på avdelningarna. SVs ordinarie huvudverksamhet är studiecirkelverksamheten.
SV arbetar för grupper av människor som har svårt att göra sig hörda och vi ger dem redskap för att höras. Detta är ett önskemål från våra samverkanspartners och ett villkor för stat, kommun och landsting som ger oss bidrag. Vi brukar säga att vi arbetar för att demokratisera demokratin. SV vill stärka det civila samhället och utveckla den sociala ekonomin. Funktioner som tidigare tillgodosetts av en stor offentlig sektor behöver hitta nya drifts- och organisationsformer. Vi vill öka tillgängligheten för fler människor att ta del av SVs folkbildningsverksamhet.
Personalen på de fyra blivande avdelningarna inom region Östra Mellansverige arbetar på olika sätt, har olika verksamhet, olika erfarenhet, olika styrkor och svagheter. I våra avdelningar har vi också ett antal anställda med någon typ av funktionshinder och som därmed har en anställning med lönebidrag. Medelålders äldre kvinnor utgör en stor grupp inom våra avdelningar. Även personer med olika kulturella bakgrunder finns representerade på våra avdelningar.
Vi går mot en allt bistrare ekonomisk situation. Samhällets totala vilja att stödja studieförbundens verksamhet har minskat. Konkurrensen om resurserna ökar och fler ska äta av samma kaka. De kommunala bidragen till studieförbunden har mer än halverats under de senaste tjugo åren. Marknaden för studieförbunden sviktar och SV har tappat verksamhet. Kraven på kvalitet och redovisning ökar och kräver stora arbetsinsatser. Stat, landsting och kommuner kräver en ökad tydlighet och allt oftare redovisningar över vilka resultat som uppnåtts. Det är bra men till detta krävs mer kunskaper och tid. Mer kunskaper och mer tid innebär ökade kostnader.
Vi behöver en solidare grund att stå på för att klara av det minskade bidragsstödet från samhällets sida. Utvecklandet av ett entreprenöriellt förhållningssätt i kombination med utvecklandet av projektkompetensen vore av stor betydelse för oss.Basen i projektet ska vara en välbefinnandeprocess i kombination med praktik på varandras avdelningar (benchmarking) för att förstå varandras arbetsuppgifter och lära av varandra. Lärandet av varandra ska resultera i en nätbaserad kunskapsbank där man samlar kunskaper och erfarenheter. Kunskapsbanken ska användas som inspiration och ett verktyg att få konkret hjälp. Vi vill skapa en aktiv gemenskap som stödjer ett innovativt förhållningssätt till vad vi erbjuder våra kunder. Mängder av arbetsuppgifter i samhället sker i projektform med ett anbudsförfarande inbyggt i systemet. Nu nyanställer vi för att klara av de utmaningar vi står inför. I Uppsala har vi anställt två nya verksamhetsutvecklare som ska inrikta sig på att skapa och driva projekt till nytta för stat, kommun och privata intressenter. Detta kommer att synas i en betydligt ökad aktivitet genom att vi blir ägare av fler projekt. Vi analyserar och inventerar vad som måste förändras inom den befintliga organisationen och administrationen för att vi ska bli effektivare, samtidigt som vi behåller den lokala närvaron. Lokal närvaro och närhet till människor där de bor, har varit och är ett adelsmärke för SV.
Sammanfattning: Förutsättningarna för SV har helt förändrats. Våra kommunala bidrag har mer än halverats. Vi står inför en strukturförändring som kräver extraordinära insatser. Antalet avdelningar minskar från 177 till 32 och omorganisationen ska vara igång till den 1/1-2012. Vi behöver inventera kunskaper och kompetenser på de fyra avdelningarna och skapa en konkret kompetensutvecklingsplan med en välbefinnandeprocess som bas. Samhällets fördelning av resurser förändras nu snabbt och om ingen anpassning sker till dessa nya förutsättningar går vi en tung framtid till mötes.
Huvudinriktning för SV blir den strukturella omvandlingen, med insatser som avser såväl individ- som organisations-och verksamhetsutveckling. Utvecklandet av projektkompetens i kombination med utvecklandet av ett entreprenöriellt förhållningssätt är av största vikt. Lärandet av varandra som ska resultera i en nätbaserad kunskapsbank är av lika stor betydelse.

Målsättning

Övergripande mål är att utveckla medarbetarna och avdelningarna för att kunna utveckla samhället.
Huvudmål
1. Alla ska ha kompetensinventerats. Resultat av förberedelsefas.
2. Alla ska ha möjlighet att påverka utbildningsinnehåll.
3. Alla ska ha deltagit i projektet.
4. Alla ska ha uppdaterade individuella utvecklingsplaner.
5. Samtliga avdelningar ska ha en gemensam kompetenskartläggning för fortsatt framtida samarbete.
Cirka 40 personer ska delta i projektet. Det blir tio personer/avdelning. Vi ser det som realistiskt att alla (100 %)ska klara huvudmålen. Sjukdom kan förhindra måluppfyllelsen. Vi har två personer/avdelning med ansvar för projektet, förutom en huvudprojektledare i Uppsala. Vi tycker att vi tillsammans med processtödet har de resurser som krävs.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

SV Uppsala län arbetar redan nu mot grupper av människor som har svårt att göra sig hörda och vi ger dem redskap att höras. Detta är ett önskemål från våra samverkanspartners och ett villkor för stat, kommun och landsting som ger oss bidrag. Vi arbetar för att demokratisera demokratin. SV vill stärka det civila samhället och utveckla den sociala ekonomin. Funktioner som tidigare tillgodosetts av en stor offentlig sektor behöver hitta nya drifts- och organisationsformer.
Många människor har någon form av funktionsnedsättning och den här gruppen behöver hjälp med att hitta de rätta redskapen för att klara sig bättre. SV vill öka tillgängligheten i cirklarna för personer med funktionsnedsättning i samarbete med andra aktörer genom att skapa kurser med fokus på tillgänglighet och lönsamhet.
Avdelningarna har erfarenhet av verksamhet med tillgänglighet för alla anställda. I våra avdelningar finns ett antal personer med funktionshinder som är anställda med lönebidrag. Här i Uppsala har vi tre personer som är anställda med lönebidrag. Vi vill bidra till att individer med funktionshinder får möjlighet till samma delaktighet och kompetensutveckling som alla andra på arbetsplatsen. Under kompetensinventeringen kommer vi även att inventera osynliga funktionsnedsättningar som kanske inte uppmärksammats men som försvårar vardagen.
I förstudien behövs en systematisk genomgång av den totala tillgängligheten(informativ tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, tillgänglig verksamhet och fysisk tillgänglighet) på respektive avdelning. Förstudien ska resultera i en konkret plan för tillgänglighet, som ska vara klar i slutet av förberedelsefasen. Under förberedelsefasen kommer Agneta Lindqvist, Processtöd Tillgänglighet att göra en utbildningsinsats.

Samarbetspartners

 • Eskilstuna A
 • Linköpings Avd.
 • Studieförbundet Vuxenskolan

Deltagande aktörer

 • Eskilstuna A
 • Linköpings Avd.
 • Studieförbundet Vuxenskolan

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Håbo
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Tierp
 • Trosa
 • Uppsala
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Älvkarleby
 • Ödeshög
 • Örebro
 • Östhammar