Logotyp på utskrifter

Kanalnätet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHallstahammar Promotion
KontaktpersonHåkan Freijd
E-posthakan@mtnab.com
Telefonnummer0220-12623
Beviljat ESF-stöd604 450 kr
Total projektbudget604 450 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2010-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Den övergripande målsättningen är att genom kompetensutvecklande insatser ge kvinnor som driver företag ökade kunskaper för att driva långsiktigt hållbara företag. Projektet är ett steg i ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete för att minska sårbarheten i kommunen.

Bakgrund

Kanalnätet, Hallstahammars Resurscentrum för kvinnliga företagare har en vision: År 2013 ska Hallstahammar ha den högsta andelen kvinnliga företagare i Västmanlands Län.

Först lite historik: Kanalnätet bilades 2004 som ett nätverk för att stödja företagsamma kvinnor i Hallstahammar med omnejd. Vid starten hade nätverket ett trettiotal medlemmar. I dag är Kanalnätet i förhållande till folkmängd i kommunen Västmanlands största nätverk för kvinnliga företagare. Vid utgången av år 2008 hade nätverket 107 betalande medlemmar. Verksamheten har genom åren mognat och har idag fokus på utveckling av kvinnors entreprenörskap och företagande i syfte att skapa långsiktigt hållbara företag, drivna av kvinnor. Vi definierar långsiktigt hållbara företag som verksamheter som kan skapa förutsättningar för ett långsiktigt ekonomiskt- socialt- och ekologiskt hållbart företagande.

Kanalnätet är mycket aktiva och har idag representanter både i lokala och regionala utvecklingsgrupper. En av medlemmarna sitter i tillväxtgruppen för påverkan av Länets regionala utvecklingsplan (RUP). En annan medlem sitter i den LAG-grupp, (kan jämföras med strukturfondspartnerskapet) som beviljar utvecklingsstöd via Ledaerprogrammet. Nätverket arbetar aktivt med utvecklings- och integrationsfrågor, 60 procent av styrelsens representanter har invandrarbakgrund. Nätverket är väletablerat, har upparbetade kommunikationskanaler med sina medlemmar och vill nu med detta strategiska projekt starta resan mot ett förverkligande av visionen.

Historiskt sett är Hallstahammar en traditionell bruksort med stor andel industri där kvinnor ofta haft en underordnad roll i samhället, andelen företag drivna av kvinnor är fortfarande bland de lägre i länet. Kvinnors arbetsuppgifter har ofta varit repetitiva och reproducerade. Många kvinnor återfinns i traditionella kvinnoyrken och driver ofta sina verksamheter som ett komplement till familjens försörjning.

Vi vill med projektet söka svar på frågorna:

- Vad hindrar kvinnor från att starta företag idag?
- Vad behövs för att fler kvinnor ska starta långsiktigt hållbara företag?
- Hur kan vi skapa strukturer för detta?
- Hur ska en nyföretagarrådgivning fungera praktiskt för att passa potentiella kvinnliga företagare?
- Hur kan vi dela erfarenheter och lära av varandra?
- Vilken kompetensutveckling behöver kvinnor för att skapa långsiktigt hållbara företag?

Under projektets gång avser vi även att kartlägga vilken inkomst av tjänst de kvinnliga företagarna lyfter. Vår hypotes är att kvinnliga småföretagare är en låginkomstgrupp som är osynliggjord i den allmänna debatten. På så sätt hoppas vi få igång en diskussion om vikten av ekonomiskt oberoende oavsett könstillhörighet.

Projektet skapar mervärden på fler plan. Vi sätter fokus på utveckling av kvinnors företagande i syfte att skapa ökad konkurrenskraft och fler långsiktigt hållbara företag. Vi kommer med projektet även att minska sårbarheten hos de kvinnliga företagarna i Hallstahammar med omnejd.

Projektägare är Hallstahammar Promotion, ett lokalt kooperativ med visionen att skapa ett av Sveriges bästa näringslivsklimat i Hallstahammar. Kooperativet har genom tidigare Socialfondsprojekt startat en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte.

Kanalnätet drivs enbart av ideella resurser, därför behövs Socialfondens medel för att vi ska kunna samordna insatser för att genomföra detta strategiskt viktiga projekt för att stärka och utveckla kvinnliga småföretagare på orten. Utan projektet kommer vi inte att ha möjligheter att ta ett helhetsgrepp för att prova en ny metodik för att stärka kvinnorna i deras företagsledarroll.

Syfte

Att stärka kvinnor som driver företag genom att ge möjlighet till kompetensutveckling för att lära nytt och lära om för att skapa långsiktigt hållbara företag.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att genom kompetensutvecklande insatser ge kvinnor som driver företag ökade kunskaper för att driva långsiktigt hållbara företag. Efter genomförd förprojektering skall alla kvinnor ha en:

- Individuell kompetensplan för sig själv
- En handlingsplan för sin verksamhet

Projektet ska även leverera svar på följande frågeställning:

- Vad hindrar kvinnor från att starta företag idag?
- Vad behövs för att fler kvinnor ska starta långsiktigt hållbara företag?
- Hur kan vi skapa strukturer för detta?
- Hur ska en nyföretagarrådgivning fungera praktiskt för att passa potentiella kvinnliga företagare?
- Hur kan vi dela erfarenheter och lära av varandra?

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara tillgängligt för personer med funktionshinder. Vi kommer under kartläggningsfasen att göra en plan för att ta fram rutiner för hur projektet ska säkra tillgänglighetsperspektivet inom projektet beträffande:

- Fysisk tillgänglighet
- Tillgänglig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet

Upplever vi att brister förekommer avser vi att delta i kompetensutveckling som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Deltagande aktörer

 • Aktiv Hälsoutveckling
 • All-Ting
 • Ampans Lodge & Coffee
 • Barbros Hårvård
 • Bobutiken i Surahammar
 • Bolunda behandling och gårdsv.
 • B-ringens Hundpensionat
 • Cabmet Massage
 • Charlottas llustration
 • Child Care
 • Disas Hundtrim
 • Esmeralda
 • Grafisk Kompetens i Sutahammar
 • Gula Hästen AB
 • Historiska Gårdar i Kolbäck AB
 • Hårboden
 • Hälsa och Välbehag
 • Ingers Ansvarsterapi
 • Jansson, Maria
 • Jonuks, Anna-Maria
 • K-design
 • K-H Konsult
 • Kognitiv Samtalspartner
 • Kolbäcks Floating och Massage
 • Leon Guevara Julia
 • Lilla Hårvårdssalongen
 • Lusthuset
 • Marias Fotverkstad
 • Mälardalens Rehab Center
 • Pley Text&Design
 • Prästgårdens Trädgård
 • Slottsboden
 • Stina Tyskling MMM
 • Strömsholms Markenteri
 • Strömsholms Vandrarhem
 • Svensk Klimatstyrning
 • Teffer Konsult
 • Truly Nordic
 • UB Collection
 • Ulla-Karins Golfrestaurang
 • Vallby Gård
 • Västerås Vakt&Bevakningsservic

Kommun

 • Hallstahammar
 • Surahammar
 • Västerås