Logotyp på utskrifter

KNUFF - Kunskap, nätverk, utveckling för företagare

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöretagarna Norrköpoing
KontaktpersonYvonne Anglesjö
E-postyvonne.anglesjo@foretagarna.se
Telefonnummer0707-754370
Beviljat ESF-stöd4 932 313 kr
Total projektbudget4 932 313 kr
Projektperiod2012-01-16 till 2013-12-13
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projekt KNUFF vänder sig till totalt 48 småföretag i Östergötland som drivs av kvinnor. Syftet är att stärka företagarna genom affärsutveckling och kompetensutveckling av sig själva och sina anställda.
Målet är att ta fram en tydlig plan för hur man jobbar med ständig utveckling för sin verksamhet och sin eventuella personal.
Nätverket som skapas mellan deltagarna har stort värde och är långsiktigt även efter projektets slut.

Bakgrund

29% av Sveriges företagare är kvinnor. För Östergötland är den siffran 26,3% (källa Företagarna). Östergötland placerar sig därmed på plats 20 av Sveriges alla kommuner i flest antal företag som drivs av kvinnor. Målgruppen för vårt projekt är kvinnorna som driver dessa företag och som ofta är entreprenörer och småföretagare. Vi ser en stor potential i att stärka kompetensen hos dem och hjälpa dem att utveckla deras företag. Detta stärker individerna, de anställda, företagen och därmed regionens tillväxt.

Här nedan följer fakta om kvinnors företagande både i Sverige och i Östergötland och som utgör grunden till vårt projekt.

Varje år gör Företagarna ”Jämställt företagarindex” som bygger på fyra variabler: andel kvinnor av samtliga företagare, andel företagare av kvinnor i abetsför ålder, andel unga företagarkvinnor och andel kvinnor som driver företag i IT-branschen. Sammantaget ger dessa variabler en indikation på hur jämställt näringslivet är i varje län. Det visar också förutsättningen för att utveckla näringslivet till mer jämställt. I den totala rankingen ligger Östergötlands kommuner på följande platser (totalt 290 kommuner)
• Boxholm 287
• Finspång 265
• Kinda 160
• Linköping 165
• Mjölby 206
• Motala 197
• Norrköping 211
• Söderköping 208
• Vadstena 123
• Valdemarsvik 175
• Ydre 84
• Åtvidaberg 174
• Ödeshög 254

11 av de 13 kommunerna placerar sig på den undre halvan i hela riket. Östergötland placerar dock sig på plats 20 i hela landet över det län med flest kvinnor som driver företag. Det verkar med andra ord som det finns en stor potential att utveckla förutsättningarna för kvinnor att driva företag. Ett sätt att göra det är genom att satsa på befintliga företagare att utvecklas genom kompetens- och affärsutveckling. Vi tror att det också ger långsiktiga effekter med fler antal kvinnor som driver företag, då det inspirerar fler till företagande.

För hela Sverige anger 40 % av kvinnorna som driver företag att de vill låta sina företag växa både vad gäller antalet anställda och omsättning. 35% vill växa men utan att anställa fler. 25% uppger att de inte vill växa. Kvinnor uppger bland annat tid och företagets omsättning som hinder till att de inte utvecklar sina företag (källa Tillväxtverket 2009).

I samtal med våra medlemmar i Östergötland har vi själva noterat att det verkar som att många kvinnor driver företag för att få kontroll över sin livssituation (dvs man drivs inte primärt av att göra affärer och affärsutveckla). Tillväxtverkets undersökning om företagande från 2009 visar också att kvinnor i större omfattning än män anger möjligheter till familjeliv är bättre som företagare jämfört med att vara anställd. Fler kvinnor än män säger också att möjligheterna att påverka sin arbetssituation är bättre som företagare än som anställd. 37% av männen anger att inkomst och personlig ekonomi är en faktor som gör det bättre att vara företagare än att vara anställd, medan bara 26% av procent av kvinnor säger det. Våra medlemmar som är kvinnor nämner också att de vill ta det säkra före det osäkra och därmed inte är så riskbenägna. Statistik visar också att kvinnor inte söker lån i samma omfattning som män, vilket kan styrka detta.

Baserat på statistiken här ovan och på kontakten med våra medlemmar ser vi ett stort behov att stödja kvinnor i att affärsutveckla sina företag genom ökad kompetens både hos sig själva och sina eventuella anställda. Vilket kommer att stärka företagen. Det finns en stor outnyttjad potential hos dessa företag som sammantaget kan skapa tillväxt framåt för regionen.

Genom detta projekt vill vi ta fram en metod för att affärsutveckla entreprenörsföretag som drivs av kvinnor, de flesta små, för att skapa en långsiktig hållbar riktning. Vi vill också hjälpa företagen att hitta sitt sätt att utvecklas. Metoden vi tar fram och använder i projektet vill vi ska bli ett användbart verktyg för företag att använda även utanför projektet. Det handlar alltså både om att främja ökat entreprenörskap och verksamhetsutveckling.

Man kan utveckla sitt företag genom många olika sätt:
• Genom kompetensutveckling hos företagaren och eventuella anställda
• Organisationsutveckling
• Affärsutveckling

Analysen som kommer att göras individuellt på varje deltagande företag kommer att visa inom vilket område aktuellt företag behöver, vill och kan utveckla sig. Samt vilken kompetensutvecklingen det krävs på individnivå för att nå detta.

Att utveckla företagen ger både individuell utveckling för företagaren och dess anställda, men utvecklar också hela regionen på sikt. Som långsiktig effekt vill vi också se ett mer jämställt näringsliv.

HUR SKA DETTA SKE?
Se även tidplanen.

Under mobiliseringen kommer vi att jobba i vad vi kallar basgrupper, med 6-8 företag i varje grupp. I grupperna kommer analysen att ske. Gruppen träffas totalt 4 gånger under våren 2012. Under mobiliseringen deltar den som driver företaget i basgruppen. Mellan träffarna får deltagarna uppgifter att lösa som en del av analysen, till kommande tillfälle. Bland annat får de i uppgift att göra aktiviteter i sitt företag med sina eventuella anställda. De anställda som finns kommer alltså också att engageras i projektet, oavsett om det är män eller kvinnor.

Syftet med basgrupperna är att kunna använda idéer från alla för att dra nytta av varandra. Basgrupperna leds av externa facilatorer. För att underlätta arbetet och kunna följa metoden så att det inte blir personberoende kommer ett verktyg att tas fram som används av facilatorena, dvs mallar, dokument och eventuellt ett webb-baserat program. Där kan man få en tydlig bild av behovet hos varje företag och också följa utvecklingen.

Det som kommer att göras i basgrupperna är att:
• Identifiera nuvarande behov utifrån befintlig verksamhet och vad som behövs för att kunna utveckla företaget.
• Identifiering av kompetensutvecklingsbehoven
• Normeringsövning utifrån jämställdhet och tillgänglighet
• Gör en utbildningsplan för varje deltagande företag

Metoden som tas fram inom projektet blir ett redskap för strategisk kompetensutvecklingsanalys för entreprenörsföretag som sedan kan leva kvar och användas för andra och som också kommer att användas för att följa upp projektet.

MOTIVERING TILL VARFÖR PROJEKT BEHÖVS:

Tid och ekonomiska förutsättningar anges som anledning till att kvinnor inte utvecklar sig och sina företag. Genom att driva detta som ett gemensamt projekt med externa medel får de en finansiering de annars inte hade haft möjlighet med. Tiden kommer också att bli lättare att prioritera då det finns ett tydligt syfte och ett tydligt upplägg. Värdet av att göra detta tillsammans är också något som företagen var för sig inte hade kunnat åstadkomma.

Målsättning

Projektets mål på lång sikt är:

- Stärkt kompetens hos företagare, vilket stärker företagen och därmed regionen
- Stärkta företag ger på sikt stärkt företagande i regionen.
- Fler arbetstillfällen ska skapas genom affärsutveckling
- Ökat entreprenörskap som kontinuerligt jobbar med kompetens- och affärsutveckling
- Öka medvetenheten om hur manliga och kvinnliga förutsättningar skiljer sig åt i regionen.
- Fler andel kvinnliga företager är också ett övergripande mål

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under mobiliseringsfasen kommer tillgänglighet att vara en del som diskuteras i de sk basgrupperna. Med diskussionerna som utgångspunkt kommer projektet att fastställa hur man kommer att jobba under genomförandet.

Tillgänglighet kommer att beaktats i själva genomförandet för deltagarna, dvs säkerställa att de insatser som görs inom projektet är tillgängliga för alla, t ex genom lokalval, upplägg av utbildningar och lättläst material.

Vi vill också ta med tillgänglighet som ett område att beakta när företagen affärsutvecklar. Genom att uppmärksamma deltagarna på tillgänglighetsaspekten kan man också hitta möjlighet till nya affärer genom att vända sig till nya målgrupper. Under genomförandet kommer utbildningar inom tillgänglighet att genomföras för alla deltagande företag. Utbildningen avslutas med en analys utifrån varje företag och vad de skulle kunna erbjuda för tjänster för att nå även personer med funktionshinder.

Vi har haft kontakt med stödet för tillgänglighet i ansökningsförfarandet.

Deltagande aktörer

 • AB CR NORRKÖPINGS TRAFIKSKOLA
 • Advertising space
 • ALPHAOHM FYSIOTERAPI HANDELSBO
 • AVLOPP & KRETSLOPP I ÖSTERGÖTL
 • Avlopp och kretslopp i Östergö
 • BRODYRSPECIALISTEN AB
 • Byråkreativ
 • Chop Event AB
 • Color me beautiful
 • COMIFORM NORRKÖPING
 • CREVISA
 • Design & Mode Speet Spirit AB
 • Elteknik
 • FIA & CARRO'S TRAFIKSKOLA AB
 • Fling Studios
 • Friskvårdspolen
 • GISTAD VETERINÄRPRAKTIK AB
 • HELENS FÖR KÖRKORT AB
 • HENRIK RAPPS GLAS AB
 • Hooked On Nature AB
 • INWHITE LJUSMILJÖ AB
 • JUSTE A'FAIR
 • KAKELUGNAR & KAMINER I LINKÖPI
 • Kaptenia AB
 • KOST OCH MOTION I NORRKÖPING A
 • LevNu Bokförlag
 • Lita Design
 • Livskomfort i Östergötland AB
 • Medveten kost
 • MINDKRAFT AB
 • Mitt val min handling
 • p.a.u.s skönhet och hälsa
 • Personalinvest
 • Power Yoga
 • Pyrrha of Sweden
 • Redovisningshuset i Linköping
 • SECURE STATE AB
 • Social Media Support
 • Sparelaxcenter
 • Spartan Hälsoverkstad AB
 • Tilia Konsult
 • TRIVIA
 • Ulrika Kostkonsult KB

Kommun

 • Linköping
 • Motala
 • Norrköping
 • Söderköping
 • Valdemarsvik
 • Ödeshög