Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Individutv inför omställning, mindre/medelstora företag i kommunen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonIngemar Jansson
E-postingemar.jansson@hallsberg.se
Telefonnummer0582-685055
Beviljat ESF-stöd716 250 kr
Total projektbudget716 250 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-10-02
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Rådande lågkonjunktur föranleder stora behov av omställning hos små och medelstora företag i de fem kommunerna i södra Örebro län.
Denna ansökan om stöd till förprojektering är ett led i att genom kompetensutveckling skapa bättre förutsättningar för de medarbetare som är berörda av omställning

Bakgrund

Den snabba försämringen av konjunkturen och rådande finanskris har inneburit en snabb försämring av orderläge och leveranser för de mindre och medelstora företagen i de 5 kommunerna i södra Örebro län.

Företagen är i nuläget mycket osäkra betr. möjligheterna att kunna sysselsätta och behålla medarbetare i den situation som nu råder. Pga av bra efterfrågan de senaste åren har kompetensutveckling av medarbetarna i viss utstäckning blivit eftersatt. I nuläget finns en stark önskan hos företagarna att med stöd från ESF-rådet få möjlighet att satsa på kompetensutveckling i stället för att varsla och säga upp medarbetare.
Sårbarheten och risken för varsel och uppsägningar är påtaglig.
Företagen i de 5 kommunerna kommer nu att anpassa resurser till en minskad efterfrågan. Kompetens hos medarbetarna kommer att vara tungt vägande skäl betr. om de kommer att bli föremål för omställning inom eller utanför de företag de är verksamma inom.

En grov beskrivning av modell/metod för arbetet i en förprojektering som samverkande aktörer diskuterat kan innehålla följande aktiviteter:
- Uppstartseminarium
- Kompetensinventering, nuläge resp. önskat läge hos företag i de 5
kommunerna. Inventering av samverkansmöjligheter inför omställning
- Sammanställning och redovisning. I möte med deltagande av bl.a.
representanter för företagsledning och arbetstagarorganisationer hos
de deltagande företagen och de 5 kommunerna.
- Idéseminarium där dessa representanter får möta representanter från
t.ex. utbildningsföretag samt andra aktörer som kan medverka i en
omställningsprocess
- Plan för genomförande och implementering av kompetensutveckling
m.fl. aktiviteter för omställning hos deltagande aktörer

Syfte

Syftet med projektet är i första hand att undvika varsel och uppsägning av medarbetare för att i stället höja kompetensen hos dessa och därmed stå bättre rustade i konkurrensen när efterfrågan så småningom förbättras. Företagen som omfattas av denna ansökan är underleverantörer till eller uppdragstagare till storföretag som redan hunnit avisera att beställningar kommer att minsaka kraftigt. I nuläget är det viktigt att satsa på bl.a. kompetensutveckling eller att ge enskilda medarbetare möjlighet att satsa på eget företag eller hitta annan sysselsättning på en krympande arbetsmarknad.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att undvika uppsägning av medarbetare som varslats eller riskerar att drabbas av varsel.
Målet är kopplat till projektets syfte genom att antal medarbetare som undgår uppsägning pga kompetensutveckling inom projektet kan mätas.
Ett annat mätbart mål är hur många av deltagarna som antingen får anställning hos andra arbetsgivare eller som startar eget företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen ska beaktats hur tillgänglighet kan förbättras betr. bl.a.
- Fysisk tillgänglighet
- Tillgänglig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet

Det finns anledning att förutse att detta är ett område med stor förbättringspotential.
I syfte att få bättre underlag för arbetet med tillgänglighet kommer förprojekteringen att inledas med ett antal seminarier under ledning av sakkunniga med lång erfarenhet av ämnet.

Samarbetspartners

  • Kumla kommun
  • Omsorgsverksamhet
  • Resursteamet i Laxå kommun
  • Vård- och Omsorgsförvaltningen

Kommun

  • Askersund
  • Hallsberg
  • Kumla
  • Laxå
  • Lekeberg