Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Handelsplats Surahammar

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHallstahammar Promotion
KontaktpersonSusanne Sedvall
E-postsusanne@sedvalls.se
Telefonnummer0220-15060
Beviljat ESF-stöd3 734 707 kr
Total projektbudget3 734 707 kr
Projektperiod2012-03-01 till 2014-02-28
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att företagen i kommunen tillsammans ska hitta metoder för att starta en långsiktig ökad samverkan som gynnar konkurrenskraften hos småföretagen på orten. Utvecklingsprocessen kommer att involvera alla projektdeltagare, både egna företagare och medarbetare. Några av de viktigaste resultaten är att öka entreprenörskapet, bredda och fördjupa kompetensen hos projektdeltagarna för att skapa bättre förutsättningar att möta framtiden.

Bakgrund

Att driva mindre handels- och tjänsteföretag i brukssamhället Ramnäs, Virsbo eller Surahammar präglas ofta av dålig lönsamhet och tappade marknadsandelar. Konkurrensen från storstaden och dess externa stormarknader är mördande. De mindre företagen står nu inför ytterligare ett stort hot, som kommer att förändra många av småföretagarnas förutsättningar radikalt. Endast åtta minuters resväg med bil från kommunen har ett externt storshoppingcenter etablerats i utkanten av Västerås, mot Surahammar. Förutom stormarknaden CityGross (livsmedel) har ett av Sveriges största IKEA-varuhus etablerat sig under samma tak som ett 80-tal fackhandelsbutiker. Området planerar även att öppna ett 20-tal restauranger under samma tak, etableringen kommer att bli Sveriges tredje största.

För de som driver småföretag i Surahammar och i småorterna runt omkring är risken för strukturell omställning på grund av nyetableringen i Västerås överhängande. Detta i kombination med att de flesta i målgruppen har en alltför smal, låg eller oaktuell kompetens, samtidigt som de ofta sitter fast i svagt entreprenöriellt förhållningssätt, dvs. är ovana att samverka, ofta använder sig av gamla tankemönster och föråldrade arbetsmetoder gör situationen synnerligen allvarlig. Drabbas målgruppen av arbetslöshet är anställningsbarheten mycket låg i dagsläget.

Projektets kommer att arbeta med ovanstående problematik samt finna faktorer som påverkar företagsklimatet positivt. Huvudinriktning på projektet är ett ökat entreprenörskap. Entreprenörskapet hos målgruppen ska genom projektets aktiviteter öka, det är nödvändigt att öka samverkan, kliva ur gamla hjulspår och våga se nya möjligheter.

Projektet är initierat av och starkt lokalt förankrat hos målgruppen. Viljan till förändring hos målgruppen är stor, bland annat på grund av det växande hotet från Västerås storshoppingcenter. Förankring av projektet och dess arbetsmetoder har skett genom dialog vid ett flertal företagsmöten som genomförts i Ramnäs, Virsbo och Surahammar det senaste året. Surahammars mindre företag upplever att nu är det deras tur att få ett kompetensutvecklingsprojekt beviljat, småföretagen i Surahammars kommun har hittills inte beviljats några utvecklingsmedel.

En starkt bidragande orsak till det starka lokala engagemanget är förutom det externa hotet, de positiva resultat som kompetensutvecklingsprojekten för småföretagare i den närliggande kommunen Hallstahammar påvisat. Hallstahammar Promotion (projektägaren) har drivit och driver lyckade kompetensutvecklingsprojekt som Surahammars företag, dess företrädare och anställda i detta projekt kommer att få nytta av. Dels genom att företagarna kommer att träffa företagare från Hallstahammar i olika utbildningsaktiviteter, träffar, etc. men också genom den väl utvecklade kompetens som projektkontoret besitter gällande företagsutveckling

En samverkansgrupp med lokala företagare har bildats som kommer att representera målgruppen. Observera att utvecklingsprocessen kommer att involvera alla projektdeltagare. Samtliga medarbetare och företagare i projektet kommer att medverka och engagera sig i arbetet med inventering av utvecklingsinsatser och individuella kompetensutvecklingsbehovet på den enskilda arbetsplatsen. Hela projektidén bygger på den enskildes engagemang och ansvarstagande.

På individnivå kommer projektet att arbeta för att öka entreprenörskapet och den individuella kompetensen. Initialt genomförs en kompetenskartläggning på individnivå. I grupper kommer deltagarna under handledning att träffas för att diskutera ökat entreprenörskap och analysera nuläge och omvärldsförändringar. Deltagarna kommer själva att processa fram målsättning och utvecklingsstrategier för framtiden, både på individ- och företagsnivå. De utvecklingsinsatser som deltagarna bedömer som strategiskt viktiga för att utveckla den egna kompetensen samtidigt som det stärker det egna företagets konkurrensförmåga och kan kopplas till ett ökat entreprenörskap genomförs sedan under resterande projektperiod.

På företagsnivå kommer projektet att arbeta för att öka samverkan och lärandet mellan företagen. Företagsrepresentanter kommer att träffas för att diskutera och arbeta med följande frågeställningar:

• Surahammar ligger nära en stor växande marknad (Västerås),
hur kan företagen i kommunen dra nytta av det?
• Hur kan företagen samverka för att öka konkurrenskraften?

På samhällsnivå kommer projektet att arbeta för utveckling av företagsklimatet i kommunen. Samverkansgruppen kommer tillsammans med kommunens politiker att träffas för att diskutera utveckling av företagsklimatet.

• Hur skapas bättre förutsättningar för företagande och företagsbildande i kommunen? (förbättrat företagsklimat)

Projektet behöver Socialfondsmedel för att komma igång med ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete som gynnar både individ, företag och kommun. Projektet kommer att ta fram aktiviteter för extern spridning av projekterfarenheter och resultat.

Projektet har fler prioritetshöljande faktorer.
• Det är ett stort sammanhållet projekt med deltagare från många små arbetsplatser
• Projektet innehåller endast småföretag
• Projektet har en stor andel kvinnor
• Projektet kommer att bidra till ökat entreprenörskap
• Projektägaren är erfaren och har tidigare påvisat mycket goda resultat i andra kompetensutvecklingsprojekt

Målsättning

Projektets mål på lång sikt är att skapa ett företagsklimat som präglas av arbetsplatser som samverkar och har kompetenta medarbetare som bidrar till tillväxt och utvecklingsmöjligheter för både företagen och Surahammars kommun.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i förprojekteringen att genomföra en enkätundersökning för att lyfta upp och definiera olika typer av funktionsnedsättningar. Enkätundersökningen kommer att belysa begränsad rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, astma, allergi, nedsatt hörsel och syn, stress och psykisk ohälsa. En vanlig missuppfattning är att funktionsnedsättning enbart handlar om rullstolsburna personer.

Vi kommer att vara extra vaksamma på de hinder för lärande som kommer att identifieras genom förprojekteringen. Vi tror att ett hinder för lärande kan vara tekniskt svårskrivna manualer, vilket kan göra att stressade medarbetare och ledning undviker både tekniken och manualerna.

Utifrån enkätundersökningens resultat kommer en fokusgrupp att diskutera hur projektet kan göras mer tillgängligt för personer med funktionshinder av olika slag och lägga upp en plan. Det är viktigt att projektet är tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder. Fokusgruppen kommer att diskutera fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

-

Deltagande aktörer

 • Alla Sinnen HB
 • Anitas Bageri
 • Blomsterboden HB
 • Carros & Arlene AB
 • Conny's Sjukgymnastik AB
 • Delta Graphica
 • Gammalt möter Nytt i Surah.
 • Gåvan i Surahammar
 • Hagfast Bygg & Konsult AB
 • Hobbes Hörna
 • Hundoptimisten Mälardalen
 • Ingela Back Inredningsarkitekt
 • ITAB
 • Klementsbo Åkeri AB
 • Kuskens Café Butik & Trädgård
 • Lugn & ro center
 • Marre's Art & Design
 • MB:s Budservice AB
 • Melanie AB
 • Mias Quiltbod
 • Moon Radio AB
 • P. Forsberg Sjukgymnastik AB
 • Present & Tyg i Surahammar
 • Ramnäs Hotell & Konferens AB
 • Salong Sirpa
 • Sannas Hästar
 • Schenströmska Herrgården AB
 • Stavem Begravning AB
 • Surahammars Däckservice AB
 • Taiga Natur Ralf Lundmark
 • Tinas skor & sånt
 • Ulvsbomuren vildmark o landliv
 • Viljan Asperger Centrum AB
 • Viljan Friskola AB
 • Wirsbo Bensin & Service AB
 • Wirsbo Herrgård
 • Wirsbo Ridcenter AB

Kommun

 • Surahammar