Logotyp på utskrifter

Handelsplats Hallstahammar

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHallstahammar Promotion
KontaktpersonMikael Metzmaa
E-postmikael@hallstahammar.nu
Telefonnummer070-6717038
Beviljat ESF-stöd9 064 140 kr
Total projektbudget9 064 140 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är förutom en höjd kompetens hos intressentgrupperna att hitta nya samverkansformer som kan utveckla handelsföretagen på orten. Strukturer för samverkan mellan individer, företag och kommun ska under projektet byggas upp och föras in i ett ordinarie handelskoncept för framtiden.

Bakgrund

De mindre handelsföretagen i Hallstahammars kommun har länge präglats av utarmning, brist på samverkan och dålig lönsamhet. Ett problem som delas med många andra bruksorter som ligger nära storstäder där externa köpcentra drar köpkraften ur kringkommunerna. En mycket relevant fråga är, - hur kommer handeln i Hallstahammars kommun att se ut i framtiden? Frågan har aktualiserats ytterligare då ytterligare en stor hotbild växer lavinartat. Endast tio minuters resväg med bil från kommunens citykärna har ett externt storshoppingcenter etablerats i utkanten av Västerås, mot Hallstahammar. Förutom stormarknaden CityGross (livsmedel) har ett av Sveriges största IKEA-varuhus etablerat sig under samma tak som ett 80-tal fackhandelsbutiker. Området kommer även att öppna ett 20-tal restauranger under samma tak, etableringen kommer att bli Sveriges tredje största.

Hotbilden har inneburit att handeln i Hallstahammar konstaterat att samordningen för handelns utveckling är minimal samtidigt som följande problemställningar identifierats: Handeln i Hallstahammar är inte konkurrenskraftig, kompetensen hos både företagare och anställda är för alldeles för låg samtidigt som många sitter fast i gamla tankemönster och traditionella, ofta föråldrade arbetsmetoder. Få av butikerna håller en nivå som gör att de skulle kunna flyttas in i ett modernt köpcentrum.

Handeln har hamnat i en farlig förvaltningsfas som måste brytas och entreprenörskapet måste öka. För att bli konkurrenskraftiga måste individerna inom handeln ändra attityd och lära sig fokusera mer på lösningar och framtid. Idag går alldeles för mycket energi åt till att konstatera problem och hotbilder.

Samverkan mellan handlarna i kommunen måste stärkas och utökas. Det finns starka önskemål hos målgruppen att stärka samverkan och ta fram ett gemensamt handelskoncept som visar upp och marknadsför den gemensamma konkurrenskraften hos handeln i Hallstahammar.

Samverkansformer och naturliga kontaktytor mellan handeln och kommunala tjänstemän och politiker måste etableras. Idag beslutar och genomför båda parter åtgärder som påverkar den andra parten utan att dialog mellan parterna förekommit. Projektet som har inriktningen ökat entreprenörskap kommer att arbeta för att lösa ovanstående problematik.

Det övergripande målet med projektet är att starta upp och etablera ett gemensamt handelskoncept som präglas av kompetenta medarbetare och nya samverkansformer. Handelskonceptet skall permanentas och ha en egen finansiering efter projektets avslut. Projektidén har processats fram stegvis genom ett tiotal dialogmöten där många representanter för målgruppen träffats för att diskutera nuläge, problematik, utvecklingsstrategier och mål med utvecklingsarbetet.

Förankring av projektidén har sedan skett vid ett tiotal möten som genomförts under våren och hösten. Två representanter utsedda av handeln har ansvarat för genomförandet av dessa möten. Uppslutningen bakom detta projekt är nog unik, 90 procent av alla handelsföretag i kommunen vill delta i skapandet av ett helt nytt utvecklingsarbete.

Utvecklingsarbetet har ett flertal prioritetshöjande faktorer. Det är ett stort sammanhållet projekt med motiverade deltagare från ett mycket stort antal små sårbara företag. Projektet är väl förankrat och har många kvinnliga deltagare. Projektet har även en stor andel nysvenskar som deltagare. Projektägaren har stor erfarenhet av att driva socialfondsprojekt som levererar positiva resultat och långsiktiga effekter. (Se PM, resultat och effekter av tidigare projekt)

Målsättning

Det övergripande målet med projektet är att starta upp och etablera ett gemensamt handelskoncept som präglas av kompetenta medarbetare och nya samverkansformer. Det skall permanentas och ha en egen finansiering efter projektets avslut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i förprojekteringen att genomföra en enkätundersökning för att lyfta upp och definiera olika typer av funktionsnedsättningar. Enkätundersökningen kommer att belysa begränsad rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, astma, allergi, nedsatt hörsel och syn, stress och psykisk ohälsa. En vanlig missuppfattning är att funktionsnedsättning enbart handlar om rullstolsburna personer.

Vi kommer att vara extra vaksamma på de hinder för lärande som kommer att identifieras genom förprojekteringen. Vi tror att ett hinder för lärande kan vara tekniskt svårskrivna manualer, vilket kan göra att stressade medarbetare och ledning undviker både tekniken och manualerna.

Utifrån enkätundersökningens resultat kommer en fokusgrupp att diskutera hur projektet kan göras mer tillgängligt för personer med funktionshinder av olika slag och lägga upp en plan. Det är viktigt att projektet är tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder. Projektet kommer att diskutera fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Om det visar sig att handelsprojekt i andra länder har lyckats lösa den problematik som handeln står inför kan ett studiebesök bli aktuellt.

Deltagande aktörer

 • 4 Balance
 • Agneta Sandbergs Tyger & Ting
 • Alla Tiders Konst & Antik
 • Ansas Hårvård AB
 • Arne Design AB
 • Autoelektriska i Hallstah. AB
 • Beg bildelar i Kolbäck
 • Bilia Personbilar AB
 • Björkmans Glasmästeri i H. AB
 • Bokhandeln i Hallstahammar
 • Borgåsunds Gästhamn o Café AB
 • Brukshotellet i Hallstah. AB
 • Café Tårtan
 • Cosy Cushion
 • Däckcenter i Hallstahammar AB
 • Elias Café
 • EL-Team Hallstahammar AB
 • Essem Färg AB
 • Expo.Skor A. Bergström i H. AB
 • Fotograf Torbjörn Jansson
 • Föreningen Folkets Hus i H.UPA
 • Företagarum AB
 • Förskolan Ekot AB Hallstahamma
 • Förskolan Ekot AB Surahammar
 • Förskolan Ekot AB Västerås
 • Gunnars Hårsalong
 • Hallsta Hårcenter AB
 • Hallsta Installationsbyrå Aktiebolag
 • Hallsta Möbel Outlet
 • Hallsta Optik AB
 • Hallsta Symaskiner
 • Hallstahammars Bildelar o Till
 • HB Rundgrens Herr o Damfriser.
 • Herr & Damsalongen Rosinett
 • Hyres-Maskiner i Hallstah. AB
 • Håkans Hembageri
 • Hårservice Hammartorget HB
 • HälsoHörnan
 • Inga-Lill M:s Garnstuga
 • Jovankas Klädcenter AB
 • Koketten AB
 • Kolbäcks Herrfrisering HB
 • Kolbäcks Järn & Färghandel
 • Kolbäcks Möbelaffär HB
 • Kolbäcks Pizzeria & Öring
 • Kolbäcks Spel & Tobak
 • KONDITORI AXELSSON AB
 • L.E. Golv AB
 • Lunchstället
 • Lusgit Kullagrillen Karimi
 • Löfstrands Fastigheter AB
 • LÖFVINGS BARNKLÄDER HB
 • Magic-Lifestyle
 • Milano Pizzeria i Hallstah. HB
 • Mälardalens Rehab Center
 • Ninnis Hjärteting
 • NT Rice & Noodle AB
 • Nya Hallsta Krog
 • Oliner System AB
 • Pers Skoservice
 • Persienntjänst Hallstahammar
 • Petterssons Glasmästeri
 • Pizza La Torre
 • Pizzeria Bobby
 • Pizzeria Maxim
 • Pizzeria Skeppet
 • Queens of heart
 • R & I Hårstudio
 • Restaurang & Pizzeria Maistro
 • Restaurang Al-Arze, Piz.Torino
 • Salong Anki
 • Salong Hon & Han
 • Salong Kreativ
 • Salong Lövåsen
 • Sandviks Bilservice AB
 • Saras Livs Eftr.
 • Sköna Drömmar i Hallstah. HB
 • Sporthallen
 • Sportringen Hallstahammar
 • Stilmark Textil AB
 • Studio Sten
 • Terminalen i Hallstahammar AB
 • Torghörnan i Hallstahammar AB
 • Urmakarn
 • Vintage & Second Hand
 • VKon
 • Västmanl. Hundcenter Irene W.
 • Västmanlands Svagströmbyrå AB
 • Yrkesprofilen i Hallsta AB
 • Åsby Kött & Vilthandel i H. AB
 • Åsby Trädgård AB

Kommun

 • Hallstahammar