Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

HP2b

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHallstahammar Promotion
KontaktpersonHåkan Freijd
E-posthakan@mtnab.com
Telefonnummer0220-12623
Beviljat ESF-stöd178 500 kr
Total projektbudget178 500 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-05-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ambitionen med projektet är dels att främja sådan kompetensutveckling som individuellt stärker sysselsatta i småföretag, så att dessa inte riskerar arbetslöshet på grund av brist på efterfrågad kompetens.

Bakgrund

Hallstahammar är en traditionell bruksort som drabbats hårt av strukturomvandlingar de senaste åren. Även den geografiska sårbarheten är stor då arbetsmarknaden fortfarande är beroende av ett fåtal stora aktörer. Industriföretaget Kanthal dominerar med 700 anställda. Hallstahammar har drygt 15 000 invånare.

Det senaste året har NCC lagt ner sin fabrik för tillverkning av huselement, vilket inneburit att 200 personer friställts. Industriföretaget TPC varslade under augusti 2008, 58 personer. Även Varnäsföretagen har varslat personal det senaste året. Den lokala handeln i Hallstahammar står inför stora omvandlingar då Västerås starkt expanderar närliggande köpcentra (Erikslund). Sveriges största IKEA-varuhus ska etableras i det nya köpcentrat. Detta riskerar på sikt att urholka den lokala handeln och servicen.

I kommunen finns en mängd småföretag, många är underleverantörer till de större lokala företagen och handeln i Hallstahammar. Yttre strukturomvandlingar påverkar därmed indirekt även de mindre företagen negativt. Vi vill med det här projektet ge småföretagen på orten större möjlighet att uppmuntra till lärande. Vi ser ökad kompetensutveckling som en mycket viktig faktor för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare i småföretag i Hallstahammar. Vi behöver projektet därför att vi identifierat följande problem:

1. Småföretagen är belägna på en mycket sårbar geografisk marknad där risken för omställning av personal är stor på grund av yttre strukturomvandlingar.

2. Utbildningsnivåerna hos personalen ute i de enskilda företagen är generellt mycket låg, vilket skapar risk för utanförskap vid en eventuell omställning. I dagsläget finns ett stort gap mellan faktisk och önskvärd utbildnings- och kunskapsnivå hos den enskilde medarbetaren. Ökad kompetensutveckling av de anställda är nödvändigt både för att stärka individen och möta marknadens framtida krav.

3. Småföretagen har generellt ingen metodik för ett långsiktigt utvecklingsarbete där medarbetarna ges möjlighet till delaktighet i verksamhetens utvecklingsfrågor och mål.

Ambitionen med projektet är dels att främja sådan kompetensutveckling som individuellt stärker sysselsatta i småföretagen, så att dessa inte riskerar arbetslöshet på grund av brist på efterfrågad kompetens. Projektet har även som ambition att öka delaktigheten och medverkan i verksamhetsutvecklingsfrågor hos sysselsatta i respektive företag.

Socialfondens medel behövs för att vi ska kunna samordna insatser för att stärka individen och småföretagen på orten. Utan projektet kommer vi inte att ha möjligheter att ta ett helhetsgrepp för att prova en ny metodik för att stärka medarbetarna i deras yrkesroll.

Mervärden skapas då projektresultatet kommer att implementeras hos alla deltagande aktörer, som samtliga är beredda att ändra invanda arbetsmönster till förmån för projektets resultat.

Syfte

Att stärka medarbetarna genom att ge möjlighet till kompetensutveckling för att lära nytt och lära om för att möta framtidens krav på förändringar.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att höja kompetensen hos den enskilde medarbetaren och hitta metoder för ett långsiktigt utvecklingsarbete där medarbetarna ges möjlighet till delaktighet i verksamhetens utvecklingsfrågor och mål .

Förväntade mätbara effekter efter genomförandefasen är att:

- 70 procent av deltagande medarbetare har fått förutsättningar för efter genomförd kompetensutvecklingsinsats ta sig an fördjupade arbetsuppgifter.

- 70 procent av deltagande medarbetare har fått förutsättningar för att efter genomförd kompetensutvecklingsinsats ta sig an breddade arbetsuppgifter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara tillgängligt för personer med funktionshinder. Vi kommer under kartläggningsfasen att göra en plan för att ta fram rutiner för hur projektet ska säkra tillgänglighetsperspektivet inom projektet beträffande:

- Fysisk tillgänglighet
- Tillgänglig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet

Upplever vi att brister förekommer avser vi att delta i kompetensutveckling som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • Bokförarn i Hallstahammar AB
  • Håkans Hembageri
  • Irstaskåp AB
  • Lapab Maskin AB
  • Redovisningsbyrån i Hallsta.
  • Westerqvarns Pub & Restaurang

Kommun

  • Hallstahammar