Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Från bruksanda till framåtanda

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBarn- och utbildningsförvaltningen
KontaktpersonHans Grimsell
E-posthans.grimsell@atvidaberg.se
Telefonnummer0120-83312
Beviljat ESF-stöd700 000 kr
Total projektbudget700 000 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi kallar vårt projekt ”Från bruksanda till framåtanda”. Namnet speglar var vi befinner oss och vart vi förväntar att projektet ska leda oss.
Åtvidabergarna har sedan sekler varit vana vid att det funnits arbetstillfällen på hemorten, utan krav på särskilda förkunskaper. Många har därför inte upplevt behov att studera. Verkligheten har förändrats, men den gamla bruksandan lever i stor utsträckning kvar. Framför allt pojkarna har svårt att se skolan som en nyckel till framgång och känner inte den motivation som behövs för att lyckas i skolan och därmed öka sin konkurrenskraft för vidare studier och arbete på en kärvare arbetsmarknad. Åtvidaberg behöver också ett mera differentierat och därmed mindre sårbart näringsliv. Det behövs Åtvidabergare av tre kategorier: de som startar nya företag, de som kan, vågar och vill överta och driva vidare befintliga företag samt de som har kompetens som gör dem attraktiva att anställa.
Projektets syfte är att bidra till kompetensutveckling av redan sysselsatta lärare, som i sin yrkesroll förväntas skapa ett klimat av studiemotivation, entreprenörskap och framåtanda bland Åtvidabergs ungdom. Genom ett entreprenöriellt angreppssätt vill vi påverka elevernas lust att lära. En god utbildning, som gör att eleverna går ut i arbetslivet med goda kunskaper, stärkt självförtroende och företagsamhet, är en bra grund för framåtanda i hela kommunen.
I förprojekteringsfasen avser vi att analysera de utvecklingsbehov som föreligger för att lärarna bättre ska kunna främja elevernas lust att lära, framåtanda och företagsamhet. Skolorna ska få verktyg att arbeta med entreprenörskap utifrån föreningarna FramtidsFröns och Ung Företagsamhets modeller. Samarbete kommer även att ske med det lokala näringslivet via Näringslivscentrum. Fokus läggs på att skapa en långsiktigt hållbar process, som kan implementeras i skolornas kontinuerliga, systematiska utvecklingsarbete.
Förprojekteringen kommer att genomföras med en bred ansats där all personal engageras, så att projektet blir väl förankrat och åtgärderna därmed har goda förutsättningar att implementeras i den senare genomförandefasen. Förprojekteringen innehåller bl a följande aktiviteter: Utbildning av personal kring begreppet entreprenörskap, hur undervisningen kan verklighetsförankras och hur elevernas självkänsla och lust att lära kan ökas, behovsanalys, identifiering av framgångsfaktorer och samverkansformer samt formulering av en kompetensutvecklingsplan utifrån gemensam målbild och strategi.
Skolan kan genom ett aktivt agerande verka som en katalysator och medverka till att knyta samman olika delar i närsamhället kring en vision om ökad framåtanda i Åtvidaberg

Bakgrund

Åtvidabergs kommun har anor från en tid med gruvdrift, en era som pågick från medeltid till cirka år 1900. Bruksorten Åtvidaberg förändrades därefter till ett industrisamhälle, med EN dominerande arbetsgivare; den världsomspännande koncernen Facit. Beroendet av en så stor arbetsgivare som Facit, innebar en stor sårbarhet, vilket visade sig när Facits storhetstid tog slut i början av 1970-talet. Ett något mer differentierat näringsliv har så sakteliga växt fram, men fortfarande är arbetsmarknaden beroende av ETT relativt stort företag, som även det nu minskar sin personalstyrka kraftigt. Åtvidaberg har ett vikande befolkningstal. Arbetslösheten är hög såväl bland ungdomar som bland befolkningen i stort. Åtvidabergarna har sedan sekler varit vana att det varit gott om arbetstillfällen utan krav på särskilda förkunskaper. Många har därför inte upplevt något behov av studier.
Man har fått jobb på hemorten ändå. Verkligheten har förändrats, men andan lever i stor utsträckning kvar. Utbildningsnivån bland vuxna i Åtvidaberg ligger under riksgenomsnittet. Betygsresultaten i skolan ligger under riksgenomsnittet. Framför allt pojkarna har svårt att se skolan som en nyckel till framgång och känner inte den motivation som behövs för att lyckas i skolan och därmed öka sin konkurrenskraft för vidare studier och arbete på en kärvare arbetsmarknad. Åtvidaberg behöver invånare med kunskaper och färdigheter som gör dem attraktiva på dagens arbetsmarknad. Åtvidabergs framtid är också beroende av ett mera differentierat och därmed mindre sårbart näringsliv. Åtvidaberg behöver därför invånare som startar nya företag. Men det behövs också invånare som kan, vågar och vill överta företag som ägs och drivs av äldre personer som vill överlåta till yngre. Bruksandan behöver bytas mot framåtanda och entreprenörsanda.

Syfte

Projektet syftar till att bidra till kompetensutveckling av redan sysselsatta lärare, som i sin yrkesroll förväntas skapa ett klimat av studiemotivation, entreprenörskap och framåtanda för Åtvidabergs ungdom. Därigenom bidrar projektet till att genomföra intentionerna i punkt 3 i första nationella målet enligt utlysningen. En god utbildning, som gör att eleverna går ut i arbetslivet med goda kunskaper, stärkt självförtroende och företagsamhet (i vid bemärkelse) är en bra grund för framtåtanda och framtidstro i hela kommunen och därmed invånarnas attraktionskraft på arbetsmarknaden och ökad sysselsättning.
Projektet syftar även till att skapa nya, innovativa, samverkansformer mellan skola och näringliv.

Målsättning

Förprojekteringen ska resultera i en genomgripande analys av de utvecklingsbehov som skolorna i kommunen har, för att lärarna bättre ska kunna främja elevernas lust att lära, framåtanda och företagsamhet. Skolorna ska få verktyg för att arbeta med entreprenörskap utifrån föreningarna FramtidsFröns och Ung Företagsamhets modeller. En utvecklingsplan ska tas fram för att säkerställa att kompetensutvecklingen vid kommunens skolor sker systematiskt. I förprojekteringsfasen ska ett tydligt fokus ligga på att skapa en långsiktigt hållbar process, som kan implementeras i skolornas kontinuerliga, systematiska utvecklingsarbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten för personer med funktionshinder ska beaktas vid alla aktiviteter som genomförs inom projektets ram.

Samarbetspartners

 • FramtidsFrön Östergötland
 • Ung Företagsamhet Östergötland

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro