Logotyp på utskrifter

Förprojektering - Att rusta för resan in i framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLänstrafiken Mälardalen AB
KontaktpersonMarisa Lindblom
E-postmarisa.lindblom@lanstrafiken.se
Telefonnummer019-602 39 00
Beviljat ESF-stöd409 950 kr
Total projektbudget409 950 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Länstrafiken Mälardalen AB är ett servicebolag åt trafikuvudmännen i Södermanland, Västmanland och Örebro län. Ägare är länens 31 kommuner och 3 landsting. Trafikhuvudmannen i Västmanland äger dotterbolaget AB Västerås Lokaltrafik och i Örebro län dotterbolagen, Transam AB, Scantec/Trafikcenter AB och Örebro Läns Flygplats AB. Samtliga bolag arbetar i någon form med kollektivt resande och transporter. Inom området miljö och teknik sker en snabb utveckling. Här vill vi vara med och ligga i framkant. Transportsektorn bidrar till miljöpåverkan och här behövs ett framtidsmedvetande och troligtvis förändringar i arbetssätt. Den snabba tekniska utvecklingen kommer att kräva nya system och kunskap för att beställa och hantera dessa. Om vi inte följer med i utvecklingen kan våra anställda drabbas. De får svårare att fortsätta vara anställningsbara i en föränderlig omvärld.
Vi står också inför ett generationsskifte i några av bolagen. Den informella kompetens som finns hos vår personal måste kunna föras över genom att skapa lärande miljöer och naturliga forum och metoder för kompetensöverföring och samverkan. Omvänt ska de nyanställda föra över ny teknikkunskap till de redan anställda.
Vi är öppna för att i förprojekteringen lyssna in och ta till oss nya angelägna områden för utveckling som lyfts fram. Diskrimineringsfrågor kommer att beaktas.
Vi kommer att planera för att under genomförandefasen bilda tvärgrupper med representanter från de olika bolagen för att skapa ett framtida klimat som främjar vidare erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vi är övertygade om att de resultat vi kommer fram till i denna förprojektering kan ha intresse för verksamhet i hela landet, som är i liknande situation.

Bakgrund

Belysning av sårbarhetsområden
Länstrafiken Mälardalen AB (LTM), servicebolag för ett antal bolag står inför en generationsväxling. Den personal som kommer att lämna företaget inom några år besitter stora kunskaper som behöver förmedlas vidare inom organisationen.
I LTM och några av bolagen finns behov av att bygga upp och skapa lärande miljöer.
Vi har låg IT-mognad i företagen i förhållande till de krav som ställs/ kommer att ställas på personalen, samtidigt rekryteras ny personal med goda it-kunskaper men med sämre kunskaper om det verksamhetsspecifika. Detta kan skapa ett framtida utanförskap, en kunskapsklyfta inom organisationen. Om man inte tar till sig ny teknik är detta en fara för såväl den enskilde anställde som för företagets framtid. Att följa med i bl.a. ny teknikutveckling och miljöutveckling är viktigt för våra verksamheter. Med relevant kompetens förbättras individens möjligheter att stanna kvar i arbetslivet.
Vi har behov av ledarutveckling för att kunna utveckla de anställda och ge rätt redskap för att människor ska kunna växa och skapa delaktighet, minska framtida utanförskap, ta tillvara kulturell mångfald och skapa utvecklingsmöjligheter hos såväl kvinnor som män.

Syfte

Genomlysa sårbarhetsproblematik för att kunna möta såväl den tekniska utvecklingen som utvecklingen inom miljöområdet och andra utvecklingsfrågor. Att se över konsekvenser och behov av åtgärder inför kommande generationsväxling. Att skapa lärandemiljöer för att kunna behålla och utveckla kompetens och vara en attraktiv arbetsplats för såväl nuvarande som kommande anställda. Detta ger oss möjlighet att skapa en plattform för samverkan mellan de olika bolagen. Alla anställda ska ha ett väl integrerat förhållningssätt till hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Målsättning

Alla anställda ska kunna ta del av och lära sig behärska ny teknik.
Vi kommer att inventera önskemål om utbildning och behov av utbildning om diskriminering och det mångkulturella samhället för att kunna genomföra kunskapshöjande åtgärder i genomförandeprojektet.
Inventera önskemål hos de som är sjukskrivna. Ledarskapsfrågan, att uppmärksamma de företeelser och situationer som kan orsaka sjukskrivning och även uppmärksamma ledarnas eget behov av utveckling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är mycket viktig för oss i vår dagliga verksamhet. Länstrafiken måste vara tillgänglig för alla. Ett av bolagen, Transam, har t.ex. som huvuduppgift att svara för samordning av färdtjänstresor i Örebro län. Personal i samtliga bolag har ständigt behov av förnyad kunskap inom detta område. Vi kommer att under förprojekteringen kartlägga utbildningsbehov för kommande genomförande i att skapa beredskap i mötet och hur vi ska arbeta med information/kommunikation som är anpassad till människor med funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Kan bli aktuellt i kommande genomförandeprojekt.

Deltagande aktörer

 • AB Västerås Lokaltrafik- Fagersta
 • AB Västerås Lokaltrafik- Köping
 • AB Västerås Lokaltrafik- Västerås
 • Områdeskontoret Sörmland
 • Områdeskontoret Västmanland
 • Trafikcenter
 • Transam Nyköping
 • Transam Västerås
 • Transam Örebro
 • Örebro Airport

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro