Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Företag i utveckling Mökelnregionen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLärcentrum Karlskoga
KontaktpersonJan Mannerhag
E-postjan.mannerhag@karlskoga.se
Telefonnummer0586-61454
Beviljat ESF-stöd798 471 kr
Total projektbudget798 471 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-11-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojektering. Projektägare Lärcentrum Karlskoga. 15 st deltagande företag omfattande 518 st anställda varav 379 st män och 139 st kvinnor. Projektperiod 2008-08-01 t o m 2008-11-15. Syftet med projektet är att skapa en plattform för verksamhets- och kompetensutveckling för deltagande företag. På kort sikt vill vi genom analys av verksamheten, framtagning av handlingsplaner och genomförande av kompetensutveckling samt genom stärkta nätverksrelationer öka konkurrenskraften hos medverkande företag.

Bakgrund

Karlskoga har haft motgångar, men idag går det bra för Karlskoga kommun och det går bra för Karlskogas näringsliv. Karlskoga har gått från en krisort till en ort med ett blomstrande näringsliv, framtidstro och entreprenörsanda. Under de senaste åren har ett antal satsningar bland annat på kompetensutveckling lett fram till en rad positiva händelser inom Karlskoga. Genom utvecklingen av Campus Alfred Nobel har Karlskoga fått nya utbildningsmöjligheter där en tydlig profilering mot högteknologiskt kunnande och utveckling ligger för dörren. Genom olika kompetensutvecklingsprojekt mellan kommunen och de privata företagen har nya samarbetsformer växt sig starka och nya nätverk har etablerats. Vi ser att nya företag är intresserade av vad som händer i Karlskoga och att fler kommuninnevånare är intresserade av att starta egna företag än tidigare. Det är nu mycket viktigt att Karlskoga kommun kan fortsätta att hålla kursen och vinna ny mark för att bistå den utvecklingen.

Sårbarhet Karlskoga kommun.
Som de flesta mindre kommuner i Sverige har Karlskoga svårt att rekrytera högt utbildad arbetskraft, av de ca
12 000 nyutexaminerade studenter från högskolor och universitet i regionen är det endast ett fåtal som väljer Karlskoga som bostads- eller arbetsort. Kommunen och det privata näringslivet gör olika insatser för att rekrytera kompetenser till Karlskoga men i kampen med storstadsregionerna drar vi oftast det kortare strået. Innovationer och entreprenörer tenderar att försvinna från Karlskoga till storstäderna varpå tillväxten avstannar

Befolkningsutvecklingen i Karlskoga kommun har varit negativ under de senaste tio åren. Befolkningen har minskat med omkring 3 000 personer och uppgick år 2004 till omkring 30 300 personer. Minskningstakten har dock avtagit något under senare år.

Kommunen har varit mycket beroende av försvarsmaterialindustrin genom Bofors och har drabbats hårt av neddragningar inom försvaret. Många företag inom kommunen står idag i ett beroende förhållande till försvarsindustrin. Den minskade befolkningen leder lett till nedskärningar inom den offentliga sektorn vilket bland annat drabbar skolan.

Näringslivet är fortfarande dominerat av tillverkningsindustri, som svarar för omkring en tredjedel av arbetstillfällena. Ny teknik och den snabba utvecklingen inom industrin ställer allt högre krav på kompetens och kompetensutveckling för att bibehålla sin konkurrenskraft.

Ökat miljömedvetande och krav på miljöanpassningar inom tillverkningsindustrin ställer krav på ett ökat engagemang och ny kunskap.

Idag upplever bland annat tillverkningsindustrin att det är svårt att rekrytera personal till produktion men ännu svårare att rekrytera högt utbildad arbetskraft.

Utbildningsnivån i Karlskoga är relativt sett låg. Som före detta bruksort har Karlskoga mycket liten tradition av högre studier. Tillgången till privata lokala utbildningsleverantörer är mycket låg vilket försvårar kompetensutvecklingen av sysselsatta.

Gymnasieskolans enskilt största program är 2007 Individuella programmet.
Allt för få ungdomar söker gymnasial utbildning med inriktning mot tillverkningsindustrin.
Genom att satsa på Teknikcollege hoppas kommunen och näringslivet att intresset för teknisk utbildning ska öka och på sikt trygga kompetensförsörjningen i Karlskoga.

Utveckling
Vi kan idag se, på flertalet marknader i olika branscher, en hårdnande konkurrens som hos den enskilde företagaren ställer allt större krav på kompetens och kunskap. Det är viktigt att samtliga, både företagsledning och anställda, inom företag och organisationer känner till vilka hot, möjligheter, styrkor och svagheter som företaget eller organisationen har för att skapa en ökad delaktighet och förstå och acceptera vikten av att bidra till företagets utveckling och fortlevnad.
Projektet ska bidra till en vidare utveckling av redan etablerade samt kommande lärande nätverk inom regionen. Projektet kommer att bygga vidare på erfarenheter och kontaktytor som skapats inom det strategiska kompetensutvecklingsprojekt - Samverkan utbildning & näringsliv - som har bedrivits i samverkan mellan Karlskoga kommun och näringslivet i Karlskoga under tidsperioden 2006 - 2007.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa en plattform för verksamhets- och kompetensutveckling för deltagande företag. På kort sikt vill vi genom analys av verksamheten, framtagning av handlingsplaner och genomförande av kompetensutveckling samt genom stärkta nätverksrelationer öka konkurrenskraften hos medverkande företag. På lång sikt vill vi genom analysmetod och vägledningsmaterial skapa en framtida struktur och organisation för kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling som stärker tillväxten i regionen.

Målsättning

Det huvudsakliga målet med projektet är att utveckla kompetens, verksamhet och därmed skapa konkurrenskraft.

Kort sikt
· Samtliga deltagande företag ska efter projektets slut ha en dokumenterad verksamhetsanalys
· Samtliga deltagare ska efter projektets slut ha en dokumenterad kompetensanalys och en kompetensutvecklingsplan
· Samtliga deltagare ska uppleva att de har varit delaktiga i projektet
· Samtliga deltagare ska vara nöjda med projektets utformning, innehåll, genomförande och resultat
· Samtliga deltagande verksamheter ska ha en handlingsplan som belyser hur jämställdheten och tillgängligheten ska/kan förbättras effektiviseras.
· Samtliga deltagande verksamheter ska uppleva sig ha förbättrad kunskap kring jämställdhet, integration och tillgänglighet.
Lång sikt
· De deltagande aktörerna ska uppleva sig ha fått kompetens och verktyg för att i framtiden själva kunna arbeta strukturerat med verksamhets- och kompetensutveckling, jämställdhet och integration.
· Öka förståelsen och nyttan av att göra en verksamhetsanalys med fokus på den individuella kompetensen
· Skapa en lärande miljö kring kompetensutveckling genom bland annat nätverksbyggande mellan deltagande aktörer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga aktiviteter kommer att genomföras i av företagen anpassade ordinarie lokaler. För personer med behov av extra stöd/insatser för att kunna delta/genomföra ingående aktiviteter kommer anpassning att ske för att möjliggöra detta.

Samarbetspartners

 • Företagareföreningen Möckelnföretagen

Deltagande aktörer

 • Aston Sweden AB
 • Booforsen Fastighets AB
 • BraData MCP AB
 • Bäckmans Rör i Karlskoga AB
 • ConDesign Nevo AB
 • Dynasafe AB
 • Dynasafe Engineering AB
 • ESAB AB
 • Maskincentrum i Örnsköldsvik AB
 • Nya Svensk Design i Karlskoga AB
 • Partnertech Karlskoga AB
 • Promek AB
 • Sweborr i Karlskoga AB

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro