Logotyp på utskrifter

Entreprenörskraft i besöksnäringen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTurismakademin Uppsala län
KontaktpersonCaj Nyman
E-postinfo@turismakademin.se
Telefonnummer070-5566614
Beviljat ESF-stöd442 867 kr
Total projektbudget442 867 kr
Projektperiod2009-03-01 till 2009-08-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet kartläggas och analysera behoven i besöksnäringen så kompetens & utvecklingsprogram kan tas fram. Ett program som syftar till att påverka "kulturen" inom turistnäringen genom kunskap och samverkan. Entreprenörskraften skall fås att växa i besöksnäringen och utvecklas på ett hållbart sätt.

Bakgrund

Under 2005 inledde Uppsala kommun och Regionförbundet i Uppsala län ett utvecklingsarbete med syfte att identifiera förutsättningar och lägga grunden för en bättre utveckling av turismnäringen i Uppsala län. Länet svarar idag för endast 1% av turistomsättningen i landet och rankas på plats 13 bland landets län vad gäller antal besökare och logiintäkter. Samtidigt som turismnäringen växer rekordartat i såväl Sverige som övriga världen. Inledningsvis gjordes en nulägesanalys av ett konsultföretag. Den pekade på en lång rad möjliga förbättringsområden som sammanfattades under rubrikerna affärer, struktur, process och kultur.

Under rubrikerna affärer och kultur pekar analysen på en näring som karaktäriseras av ytterligheter i form av ett sort antal privata mycket små aktörer och ett antal stora offentliga aktörer, utan gemensamma visioner, effektiva kontaktnät och former för gemensam affärsutveckling. Analysen lyfte fram stora brister i omvärldsanalys och kunskap om vad som gör näringen mer framgångsrik i andra delar av landet och världen. Analysen talar även om "lågt turistiskt självförtroende" och identifierade ett ökat behov av "professionalism", i form av såväl sakkunskap som bättre affärs- och samarbetsmodeller. Länet saknar effektiva fortbildningsmöjligheter, och har ett begränsat utbud av såväl gymnasial som högre utbildning inom turism och angränsande kunskap. I konsultrapporten från 2005 skriver man så här om kultur: "Ett systems kultur är summan av de normer, attityder och värderingar som finns i systemet. Kulturen, är enligt vårt sätt att se, grunden för ett systems eller en organisations existens, och ofta en nyckelfråga i ett förändringsarbete".

Uppsala län har historiskt till stor del präglats av järnhanteringen, skogs- och jordbruk. I den norra delen av länet är idag flera tusen anställda inom tillverknings- och processindustrin. Länets största privata arbetsplats, Sandvik Coromant med ca 1600 anställda finns i Gimo, Östhammars kommun. I Uppsala dominerar Universiteten och Akademiska Sjukhuset och arbeten inom statliga förvaltningar och kommun. I södra delarna är länet präglat av jordbruk. I länets norra delar finns områden med "gleshet" i likhet med norrlands glesbyggd samtidigt som storstaden har sin påverkan på länet i söder.

Uppsala län erbjuder en stor variation i miljöer för besökare. Exempelvis Roslagens skärgård, Dalälven, Uppala med Domkyrkan, Fyrishov och Linnéminnena, Mälaren med sina slott och Vallonbruken med rika miljöer från järnhanteringens tider i norra Uppland. "Glesheten" och vildmarken i norr innebär en potential för att utveckla besöksnäringen, inte minst med ett större intresse för miljö, ekologiska varor etc samt de naturtillgångar som finns.
Det är en varierande "infrastruktur" med stora möjligheter som länets turistföretag har som bas för sin näring.

Det finns i Uppsala, men även spritt över länet mycket goda exempel på lönsamma turistföretag. Många av dessa erbjuder i grunden logimöjligheter och vänder sig i första hand till affärsresenärer. Dessutom finns några få, lite större besöksmål. Bland jordbruksföretagen har det tagits initiativ till att diversifiera sin verksamhet. En inriktning på detta är turism.

Utöver detta finns ett stortantal små- eller mikroföretag som snarare bygger sin verksamhet på intresse och entuiasm än på tankar om en effektiv näringsverksamhet. Det handlar bland annat om aktiviter i naturen, hantverk och kultur. Dessutom finns också en rad utvecklingsbara besöksobjekt som hanteras av hembygds- och andra ideella föreningar. Siffror som beskriver omfattningen finns inte enkelt tillgängliga, men genom databasen för besöksmål, evenemang och aktiviteter i länet kan man ana att det är ett betydande antal aktörer.

Strukturomvandlingen gör stora delar av länet sårbara. I flera av bruksorterna i norra Uppland där en betydande del är verksamma inom den moderna järn- och stålindustrin finns riskfaktorer. Här är den globala ekonomin med lägre kostnaden i andra länder som kanske är det störst hotet. Sårbarheten även inom jordbruket är tydligt sedan länge där storskalighet ofta är ett krav för överlevnad, om man inte lyckas att hitta alternativa eller kompletterande verksamheter.

Oaktat verksamhetsbakgrund är aktörer inom besöksnäringen sårbara genom en konstaterad brist på äffärsmannaskap, samverkan och professionalism. Kanske rent av det allvarligaste hotet mot en utveckling i länet, för den annars snabbväxande besöksnäringen. I så fall finns en försvagad konkurrenskraft mot övriga delar i Sverige. Det planeras och byggs för ett par större projekt inom upplevelser och turism i länet. Att rustas kunskapsmässigt för samverkan med större aktörer kan vara en överlevnadsfråga.

Det finns ett behov av att utveckla kompetensnivån hos aktörerna i och kring näringen. Stora vinster kan förutses ur ett utvecklat samarbete aktörer emellan. Man behöver även bli bättre på att bevaka och analysera omvärlden. Möjligheter för fler verksamheter att utvecklas till sunda företag i besöksnäringen skulle bidra till en diversifiering av näringslivet i länet, och därmed göra länet mindre sårbart för strukturomvandlingar.

För detta behöver vi påverka "kulturen" inom turistnäringen i form av kunskap, professionalism, omvärldskunskap och samverkan. Entreprenörskraften måste växa i besöksnäringen och utvecklas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

Syfte

Projektet skall leda fram till ett handlingsprogram med kompetensutvecklingsinsatser, aktiviteter för nätverksbyggande och nya samverkansformer samt stimulera bland annat till gemensam produktutveckling och sätt att utveckla en längre säsong för företagandet . Detta handlingsprogram skall senare under genomförandet leda till att påverka "kulturen" inom turistnäringen i form av kunskap inom entreprenörskap, investingresurser och produktkvalitet, professionalism, omvärldskunskap och samverkansklimat.

Deltagarna i det senare genomförandeprojektet skall även stimuleras att lära av varandra på nya sätt. Att hitta metoder och arenor för detta väntas bli genomförandeprojektets sätt att påverka de grundläggande förutsättningarna att driva näringsverksamhet för aktörerna i länet.

Målsättning

Förprojekteringen skall ge en samlad och tydlig bild av aktörerna i besöksnäringen i Uppsala län. Vidare skall glappet mellan målbild och aktuell situation avseende kunskap och förmåga att driva näringsverksamhet inom besöksnäringen kartläggas. Resultatet skall analyseras och ge svar på vilka insatser inom utbildning, samverkan och omvärldskunskap som behöver realiseras

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen kommer vi att kartlägga omfattningen på funktionshinder. Vi arrangerar en temadag för projektgruppen för att belysa tillgänglighet & diskriminering. Kunskaper avsedda att användas i arbetet med genomförandeprojeketet.
I själva förprojektet kommer vi att kravställa tillgängliga lokaler vid möten där referensgruppen samlas.

Samarbetspartners

 • Björkdala kursgård AB
 • Boka Uppland
 • Brunnsta Gård AB
 • Bruno Liljefors Stiftelse
 • Connos / Connos Kajak
 • FIRST HOTEL GARDEN
 • Hogmark & Hogmark AB
 • Hotell Muttern
 • Informatör i Uppsala
 • Linnés Plugghäst
 • Museiföreningen Stockholm-Rosl
 • NATURSKYDDSFÖRENINGEN I UPPSAL
 • Pelle Svanslös hus
 • Restaurang Flustret - Svandamm
 • Uppsala Konsert & Kongress
 • Åbergs Museum

Deltagande aktörer

 • -
 • Helen Curry
 • Nationella program

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro