Logotyp på utskrifter

EXCERT

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKCEM
KontaktpersonHans Wallin
E-posthans.wallin@kcem.se
Telefonnummer0586 84742
Beviljat ESF-stöd270 428 kr
Total projektbudget270 428 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-09-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Introduktion och genomförande av metodik för målstyrd kompetensutveckling och certifiering av kompetens för yrkesverksamma i regionens explosivvaruföretag

Bakgrund

Den svenska explosivsektorn grundlades av Alfred Nobel och har sin tyngdpunkt i östra mellansverige. En kraftig omstrukturering pågår sedan 1990 och huvuddelen av explosivsektorn har fragmenterats och övergått i utländsk ågo. Som ett resultat av omstruktureringen har de omfattande utbildningsavdelningar som fanns vid Bofors, Nitro Nobel och FFV försvunnit. Genom struktureringen och den ringa nyrekryteringen har medelåldern i explosivsektorns industrier blivit mycket högt. I många företag är medelåldern över 50 år. Förmågan att på ett säkert och konkurrenskraftigt sätt hantera och tillverka explosiva produkter kräver både teoretisk kunskap, inte minst språkkunskaper eftersom företagen oftast arbetar på en internationell marknad, men också lång praktisk erfarenhet. Genom att KCEM nu verkat i sju år har vi byggt upp ett betydande utbud av explosivämnesrelaterade utbildningar som vi bedriver dels i egen regi (specialkurser) och dels i samverkan med FEX (www.fex.se) och Lärcentrum Masugnen (KY) i Lindesberg. KCEM har även på uppdrag av Skolverket utvecklat ett system för Validering av yrkeskunskaper för sektorn. KCEM har även sedan fem år varit projektledare för det europeiska projektet EUExcert (www.euexcert.org)som syftar till att utveckla ett europeiskt system för certifiering av yrkeskunskaper grundade på ett system av yrkesstanarder.

Behovet: Personalen i sektorn behöver kompetensutvecklas för att säkerställa egen och företagens konkurrensförmåga. Speciellt bör den långa praktiska erfarenhet som finns bland personalen tillvaratas. Många kvinnor som finns inom industrin har låg formell teoretisk utbildning
Problemet Hur introducerar och realiserar vi Östra Svealand ett hållbart målstyrt system för livslångt lärande bland personalen explosivesktorn

Syfte

Syftet med projektet är att
1. Genom samverkan med företag och fackliga organisationer fastlägga behov, möjligheter och omfattning av ett kompetensutveckligsprogram grundat på Yrkesstandarder, Validering av individernas befintliga kompetans som matchas mot företagens nuvarande och kommande kompetensbehov.
2.Utifrån KCEM nuvarande kursutbud sammanställa ett kompetensutvecklingsprogram bestående av ett för explosivsektorn anpassade modulärt uppbyggda utbildningar som kan certifieras efter avlagt teoretiskt och praktiskt prov
3. Överenskomma med företag och fackliga organisationer om möjligheterna att bedriva utbildningen på eller i anslutning till arbetsplatserna
4. Genom satsningen på utbildning stärks både individens och företagens förmåga att möta den ökade konkurrensen.

Målsättning

Under förprojekteringsfasen skall minst 10 efterfrågade utbildningar identifieras. Minst hälften av dessa skall rikta sig till personal med låg formell kompetens.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom utbildningen i huvudsak kommer att bedrivas på arbetsplatserna är dessa i förekommande fall redan anpassade om så inte är fallet kommer detta att lösas från fall till fall

Kommun

  • Eskilstuna
  • Karlskoga
  • Lindesberg
  • Nora
  • Vingåker