Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Delaktig medarbetare

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareJärnboden i Sala AB
KontaktpersonPer Axelsson
E-postper.axelsson@proffpartner.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd187 425 kr
Total projektbudget187 425 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-05-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar sju butiker som står inför en strukturomvandling. Målsättning att hitta metoder för ett långsiktigt kompetensarbete som dels höjer den enskildas kompetens men även gynnar lärandet mellan de deltagande aktörerna i projektet.

Bakgrund

Sju järnhandelsbutiker i region Östra Mellansverige arbetar idag under kedjeliknande former. Butikerna är små och geografiskt spridda över Surahammar, Hallstahammar, Köping, Sala, Västerås, Motala och Mölby. En fusion är planerad, där samtliga sju järnhandelsbutiker kommer att slås samman under Järnboden i Salas organisationsnummer. Strukturomvandlingen är nödvändig då butikerna har stora problem med lönsamhet och risk för omställning av personalen föreligger om inte utvecklingen kan vändas. Den nya organisationens struktur är klar och en handlingsplan kommer att implementeras för att nå ökad lönsamhet i respektive butik.

Parallellt med handlingsplanen skulle vi vilja driva ett projekt för att satsa på ökad kompetensutveckling. Att öka personalens inflytande och delaktighet är en viktig förutsättning för att vi tillsammans ska nå våra verksamhetsmål. Vi vill med projektet uppmuntra lärandet och ser ökad kompetensutvecklingen som en mycket viktig faktor för att skapa en långsiktigt hållbar arbetsplats. Vi behöver projektet av minst tre anledningar:

1. Risken för omställning av personalen föreligger om vi inte lyckats vända lönsamhetstrenden för de sju butikerna.

2. Utbildningsnivåerna hos personalen ute i de enskilda butikerna är generellt mycket låg, vilket skapar risk för utanförskap vid en eventuell omställning. I dagsläget finns ett stort gap mellan faktisk och önskvärd utbildnings- och kunskapsnivå hos den enskilde medarbetaren. Ökad kompetensutveckling av de anställda är nödvändigt både för att stärka individen och möta marknadens framtida krav.

3. Vi måste hitta metoder för att främja lärande miljöer där personalen involveras i verksamhetsutveckling och mål. Vi måste även hitta metoder för att öka lärandet mellan butikerna. I dagsläget finns styrkor i vissa av butikerna som skulle kunna av alla om vi utvecklar lärandet mellan butikerna.

Socialfondens medel behövs för att vi ska kunna samordna insatser inom organisationen för att stärka kompetensen hos individen, hitta metoder för ett ökat lärandet, både mellan individer och butiker. Utan projektet kommer vi inte att ha möjligheter att ta detta helhetsgrepp för att stärka medarbetarna i deras ökade kompetensutveckling.

Mervärden skapas då projektresultatet kommer att implementeras i alla sju butikerna som samtliga är beredda att ändra invanda arbetsmönster till förmån för projektets resultat.

Syfte

Att stärka medarbetarna genom att ge möjlighet till kompetensutveckling för att lära nytt och lära om för att möta framtidens krav på förändringar.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att höja kompetensen hos den enskilde medarbetaren och hitta metoder för ett ökat lärande, både mellan individer och butiker.

Förväntade effekter är att:

- 70 procent av deltagande medarbetare har fått förutsättningar för efter genomförd kompetensutvecklingsinsats ta sig an fördjupade arbetsuppgifter.

- 70 procent av deltagande medarbetare har fått förutsättningar för att efter genomförd kompetensutvecklingsinsats ta sig an breddade arbetsuppgifter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara tillgängligt för personer med funktionshinder. Vi kommer under kartläggningsfasen att göra en plan för att ta fram rutiner för hur projektet ska säkra tillgänglighetsperspektivet inom projektet beträffande:

- Fysisk tillgänglighet
- Tillgänglig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet

Upplever vi att brister förekommer avser vi att delta i kompetensutveckling som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Deltagande aktörer

 • Järnboden i Sala AB
 • Järnboden i Sala AB
 • Järnboden i Sala AB
 • Järnboden i Sala AB
 • Järnboden i Sala AB
 • ProffPartner
 • ProffPartner

Kommun

 • Hallstahammar
 • Köping
 • Mjölby
 • Motala
 • Sala
 • Surahammar
 • Västerås