Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Avantia Förprojektering ÖM

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSvenska Avantia International Trading AB
KontaktpersonChrister Nilsson
E-postchrister@avantia.com
Telefonnummer011-321706
Beviljat ESF-stöd97 880 kr
Total projektbudget97 880 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-09-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi vill driva ett kompetensutvecklingsprojekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Förhindra att anställda med låg eller felaktig kompetens riskerar att hamna utanför arbetslivet.

Bakgrund

De företag som nu anmäler intresse för stöd för ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram är alla inom en teknikbransch som arbetar med fordon. Företagen är relativt små och i de flesta fall ägda av en person eller familj. Medarbetarna har i jämförelse med ett genomsnitt en låg utbildningsnivå och det är inte ovanligt att denna nivå endast innehåller grundskola. De är genom detta mycket sårbara för förändringar i anställbarhet och andra omställningar som kan tänkas komma i en framtid. I nuvarande hårt trängda ekonomiska läge, är företagen och dess anställda mycket utsatta och risken för olika typer av omställning är stor.
De ekonomiska förutsättningarna för kompetensutveckling inom respektive företag är små dels för att man inte har några större resurser och dels för att lönsamheten är låg. Viss teknikutblidning erhålls från några leverantörer men i huvudsak är företagen utlämnade att utbilda internt genom någon form av lärlingsarbete. Framtiden innebär - och detta håller redan på att ske - att tekniktvecklingen går mot allt mer avancerade produkter och tekniksystem att arbeta med. Leverantörer blir allt mer sofistikerade i att använda internet och datorbaserade system för utprovning, kontroll och beställningar. Ett ytterligare problem är att man i regionen inte har tillräckligt med utbildade tekniker inom branschen vilket innebär att företagen dels inte kan expandera och konkurrera med företag utanför regionen eller utomlands samt att nyetablering och övertagande av befintliga verksamheter är ett problem(generationsskifte). Till sist är branschen en av dem där miljöfrågor är mycket aktuella då det är frågan teknik som innehåller miljöpåverkande sustanser och drar energi. Förslag på inriktning Gruppen vill etablera ett kompetensutvecklingsprogram som innehåller följande huvudrubriker, IT och Administration, Affärskunskap och Miljö. IT är ett område där utbildningsbehov finns inom såväl interna som externa rutiner. Beställningsrutiner till leverantörer förändras/förbättras ständigt. Testutrustning tas fram och utvecklas i väldigt snabb takt. Interna rutiner måste förbättras vilket innebär att även dessa är föremål för datorisering. Sammantaget innebär detta att vi måste kartlägga nuläget inom IT och framtida utbildningsbehov. Inom området Affärskunskap skall kompetensutvecklingsprojektet inriktas på att varje individ, utifrån hans/hennes grundförutsättningar ökar sin kunskap i, ekonomi, försäljning, leverantörssamarbete och arbetsorganisation. Målet med insatserna är att individen ökar sin kunskapsnivå så att denne kan dels stärka sin anställningsbarhet och bidra till att befintliga och nya företag kan fortsätta att finnas i regionen och konkurrera. Vidare skall målet för insatsen vara att forma en grund för fortsatt lärande och stimulera till egna initiativ till detta lärande. Till sist skall målet för denna insats också vara att miska sårbarheten för individen i det fall antingen konjunkturen blir sämre eller teknikutvecklingen innebär strukturella förändringar och bredda kunskapen och möjligheterna att ta arbete i andra branscher samt i ett längre perspektiv grunda för att mer kvinnor kommer in i branschen - som är dominerad av män - och att arbetsmiljö och arbetsorganisation kan utvecklas så att både de från andra kulturer och arbetshinder kan bli mer aktuella för anställning. Inom området Miljö skall kompetensutvecklingsprojektet inriktas på att utifrån hans/hennes grundförutsättningar öka sin kunskap i, miljöarbete och miljörätt, miljöval av produkter och teknik, miljöarbete inom ramen för ett företags miljösystem och miljöförbättringsarbete. Målet med insatsen är att öka individernas kompetens i miljöarbete där det ställs allt mer krav på att var och en måste ta ett personligt ansvar och ha en kompetens i hur ett miljöarbete fungerar i yrkeslivet. Det grundläggande målet i denna del är att stärka individens anställningsbarhet och kunna arbeta i många olika branscher och utveckla sin kompetens inom ramen för de nationella och internationella miljömål som är utarbetade och kommer att utarbetas. Visionen för medarbetarna är att de skall kunna bidra med bra kunskap och insatser för att fungera i det miljöarbete som kommer inom både denna bransch och andra och öka möjligheterna för att de företag som de arbetar på skall kunna konkurrera och utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle.

Syfte

Huvudsyfte med vårt projekt är att framförallt ge bättre möjlighet för anställda med sämre utbildning att förkovra sig och därmed bättre följa med i den snabba utveckling alla ställs inför. Minska sårbarheten hos anställda i nuvarande lågkonjunktur och ge nya kunskaper och därmed en större trygghet på arbetsmarknaden. Detta kommer att ge anställda en stabilare plats på arbetsmarknaden samt företagen bättre utvecklingsmöjligheter och lönsamhet. Vi har en ojämn könsfördelning och demagogi. Detta innebär att vi framledes kommer att rikta våra ansträngningar mot rekrytering av ungdomar o kvinnor. Vi vill ge en bättre bredd på kunskap samt ett större djup till vissa (specialistkompetenser). Större lyhördhet vad gäller nytänkande, nya kunskaper samt samverkan med andra vill vi stimulera till.

Målsättning

Skapa trygghet i arbetet - inga varsel eller permitteringar.
Minskad personalomsättning.
Vi vill bli en ledande aktör inom våra områden. Detta kommer att kunna mätas via omsättning/företag - omsättning/bransch.
Minskade skillnader i jämställdhet, löner m.m.
Högre omsättning/anställd.
Nyanställningar ska ske i paritet med omsättningsökning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet, Vi kommer bl.a. att tillse att vi vid våra träffar har tillgång till handikappanpassade lokaler. För personer med hörsel- och synskador kommer vi att anlita speciella tolkar. Likaså tolkar för personer med utländsk härkomst. Tillgänglig verksamhet, Vi strävar efter arbetsplatser som tilltalar alla våra anställda. Vi vill också skapa dynamiska arbetsplatser där alla ska känna sitt värde och kunna gör sin röst hörd. Hänsyn till individen och dess behov ska vara central och accepterad av alla och befäst i organisationen. Allt detta framgår av våra policy-dokument som omfattar allt från hantering av mobbing till jämställdhetsfrågor. Vi vill profilera oss som en attraktiv arbetsgivare med "högt i tak" för all personal, vikten av egna initiativ samt möjligheter för den enskilde att växa och utvecklas inom företaget.

Deltagande aktörer

 • Adamsky Motorkylare AB
 • Brundin Br. Ericksson
 • Bryngelson Bil & Truck AB
 • Energikontroll AB
 • Katrineholms Kylservice AB
 • Kylarspecialisten i Östergötla
 • Kyl-Bengtsson AB

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Håbo
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Uppsala
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro