Logotyp på utskrifter

Att utveckla behöver inte vara invecklat

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSedvalls Affärsutveckling AB
KontaktpersonSusanne Sedvall
E-postsusanne@sedvalls.se
Telefonnummer0220-15060
Beviljat ESF-stöd289 500 kr
Total projektbudget289 500 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

I vårt projekt har vi ambitionen att stärka våra medarbetare kompetens och möjligheter, så att vi tillsammans står bättre rustade både individuellt och verksamhetsmässigt i en omvärld som ställer allt högre krav på snabba omställningar och ökad kompetens.

Bakgrund

Många små- och mellanstora företag börjar få svårt att rekrytera kompetent arbetskraft samtidigt som nya marknadskrav gör att befintlig kompetens hos många anställda med låg utbildning i de mindre företagen blir alltför snäv. På sikt innebär det en stor sårbarhet både för småföretagen, speciellt i sårbara geografiska områden och för dess medarbetare som riskerar att slås ut vid konjunktursvängningar eller andra stora omställningar.

Vi vill i den här projektet arbeta för att prova en metod som främjar långsiktig kompetensutveckling med utgångspunkt att stärka individen.

Vi vill även arbeta för att påverka attityder och höja kunskapen om möjligheterna att integrera personer med utländsk bakgrund, ungdomar och personer med funktionshinder på de respektive arbetsplatserna.

Syfte

Syftet är att främja långsiktig kompetensutveckling av sysselsatta i sårbara områden för att ge dessa en möjlighet att lära nytt och lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet.

Målsättning

- Alla projektdeltagare skall genomgå en personlig kompetenskartläggning som både stärker de anställdas delaktighet och möjligheter att bidra till verksamhetsutveckling.

- 70 procent av projektdeltagarna skall efter genomfört projekt få förutsättningar att efter genomförd kompetensutvecklingsinsats ta sig an fördjupade arbetsuppgifter.

- 70 procent av projektdeltagarna skall efter genomfört projekt få förutsättningar att efter genomförd kompetensutvecklingsinsats ta sig an breddade arbetsuppgifter.

- Höja kunskapen om möjligheterna att integrera personer med utländsk bakgrund, ungdomar och personer med funktionshinder på respektive arbetsplatser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara tillgängligt för personer med funktionshinder. Vi kommer under kartläggningsfasen att göra en plan för att ta fram rutiner för hur projektet ska säkra tillgänglighetsperspektivet inom projektet beträffande:

- Fysisk tillgänglighet
- Tillgänglig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet

Upplever vi att brister förekommer avser vi att delta i kompetensutveckling som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Deltagande aktörer

 • 4527-2259
 • Aros Hyresmaskiner i Västerås
 • Brotonic AB
 • Förunda AB
 • Surahammars Elektriska Affär
 • Söderstens Reparations AB
 • Åkeri AB Bengt Södersten

Kommun

 • Hallstahammar
 • Köping
 • Sala
 • Surahammar
 • Västerås