Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Atcab

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAtcab
KontaktpersonHans Bergmark
E-postpar.lofbom@atcab.se
Telefonnummer0221-53595
Beviljat ESF-stöd147 850 kr
Total projektbudget147 850 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

En förprojektering riktad mot kompetensutveckling av befintlig personal. Också en fokusering på att öka samverkan mellan deltagande och lokala företag för att tillsammans skapa ett företagsklimat för tillväxt.

Bakgrund

Problem och sårbarhet finns i den låga individuella kompetensen, som är fokus i denna satsning. Ett stort behov finns på kompetensutveckling för att minska risken för uppsägningar och utanförskap. Just en känsla av utanförskap bland dom anställda är något som vi vill och måste ändra på. Allt handlar om rätt kompetens inom området och kompletterande utbildning från ledningspositioner till arbetare för att ta bort detta problem. Med rätt kompetenssatsning skapa en lärande miljö som inte bara justerar befintliga problem för stunden utan bygger på en långsiktig kontinuitet. Vi vill genom denna förprojektering hitta rätt modell som passar i projektet och som ger alla chans att påverka sin egen situation och ett skapande av en mer öppen och delaktig arbetsplats.

Ett problem som också finns är brist på samverkan mellan företag för att behålla just kompetens inom regionen. Vi vill jobba för ett bättre företagsklimat där samverkan och utbyte av kompetens ger möjlighet till lokal tillväxt.

Syfte

Syftet med projektet är att öka kompetensen för att stärka den personliga utvecklingen och minska risken för utanförskap. Att skapa en lärande organisation som jobbar långsiktigt och kontinuerligt med kompetensutveckling, kommunikation och ett öppnare arbetsklimat. Syftet är också att utveckla samverkan mellan deltagande aktör och lokala företag för att bibehålla kompetens inom regionen och öka utbytet av kunskap. Att jobba för ett bättre klimat och förutsättning till att växa inom regionen och förhindra nedskärningar.
Vi vill även med denna förprojektering jobba för en mer jämställd och en mer tillgänglig arbetsplats. Syfte att genom detta förändringsarbete skapa möjlighet till anställning av funktionshindrade personer.

Målsättning

Målsättning att öka kompetensen och trivseln på arbetsplatsen, att öka tillgängligheten på företaget för anställning av personer med funktionshinder, en mer jämställd arbetsplats med fler kvinnor i produktionen, samt förbättra företagsklimatet och utbytet av kunskap mellan regionala företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom utbildning, information och ny kunskap för arbetstagare och ledare skapa en bättre förståelse och möjlighetstänkande för anställning av personer med funktionshinder. Att jobba för att utforma omgivningen till en mer tillgänglig arbetsplats. Generellt skapa bättre förutsättningar för att anställa fler med funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • Tibnor

Kommun

  • Köping