Logotyp på utskrifter

Aerosystem/Aerostructure Ny kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAerosystem/Aerostructure
KontaktpersonPeter Andersson
E-postpeter.pecca.andersson@saabgroup.com
Telefonnummer013-18 32 90
Beviljat ESF-stöd1 795 030 kr
Total projektbudget1 795 030 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2011-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Avsikten med projektet är att i en tid med risk för uppsägning kompetensutveckla Aerosystems och Aerostructures personal för att möta framtidens krav på en marknad som ser annorlunda ut idag än igår. Saabs vill finnas kvar i Linköping och utvecklas tillsammans med de aktörer som finns i närområdet.

Bakgrund

Saab har betydelse för Linköping som en stor arbetsgivare med lång tradition i området. Just nu har Saab drygt 4500 anställda i Linköpingsområdet och därtill kommer de tjänsteföretag som finns när det gäller teknikutveckling, fastighetsservice och säkerhet inom det geografiska området. Under åren har företaget genomgått många utvecklingsfaser och haft en stor verksamhet knuten till Tannerfors-området. Nu står två enheter Aerosystems och Aerostructures inför en risk för uppsägningar och tappar tillverkningsvolym som äventyrar verksamheten. Risken är att om tappet blir för stort har enheterna inte möjlighet att komma tillbaka, vilket medför att vi inte kan säkra tillverkning och produktion i Linköping. Detta medför att underleverantörer inom och utom Saab-koncernen i närområdet kan påverkas.
I och med den konjunkturnedgång som startade under 2008 befinner Aerosystems och Aerostructures i en kris och förprojekteringen har gett följande nulägesbild för dessa enheter i Linköping:
Sänkt tillverkningstakt på Jas Gripen
Nedläggning av helikopter NH-90
Produktionsstopp för tillverkning till amerikanska Boeing
Sänkt tillverkningstakt för produktion till Airbus

Slutsatsen är att verksamheten inom Aerosystems och Aerostructures tvingas in i risk för uppsägning. I affärsplanen finns en önskad marknadsposition i Linköping där dessa enheter utvecklas från en ren underleverantör till att ta ett integratoransvar för flera underleverantörer. För detta krävs kompetensutveckling av den rådande organisationen för att behålla och säkra sin roll på marknaden och dessutom för att finnas kvar i Linköping.

Syfte

Avsikten med projektet är att i en tid med risk för uppsägning kompetensutveckla Aerosystems och Aerostructures personal för att möta framtidens krav på en marknad som ser annorlunda ut idag än igår. Saabs mål är att finnas kvar i Linköping och utvecklas tillsammans med de tjänsteföretag, leverantörer och aktörer som finns i närområdet.

Målsättning

Antal chefer i utbildning - andel kvinnor
Antal handledare i utbildning - andel kvinnor
Antal medarbetare som har genomgått en LEAN-utb - andel kvinnor
Antal certifierade LEAN-områden
Index på Saabs interna medarbetarenkät
Dessa insatser kopplas direkt till ovanstående syfte.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi genomför kompetensutvecklingen i våra egna eller andra lokaler som är tillgängliga för funktionshindrade enligt gällande regler. Det är ingen skillnad i tillgänglighet för fysiska, sociala eller andra funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Vår avsikt är att ha jämställdhetsfokus i detta projekt. Med tanke på att hela Saab-koncernen med Aerosystems och Aerostructures har ett affärsmässigt mål att vara 30 % kvinnliga chefer 2015 finns detta naturligt med i all verksamhet. Man mäter månatligen andel kvinnor och andel kvinnliga chefer på enheterna.
Medvetenheten om att vi måste bli fler kvinnor inom vårt teknikområde påverkar hur vi täcker jämställdhetsintegrationen som projektet omfattar.
På de aktuella enheterna arbetar man också med att bygga upp nätverk för att främja jämställdhetsmålet.

Kommun

  • Linköping