Logotyp på utskrifter

Wajrum - kompetensutveckling Norra Dalarna grupp1

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareWajrum
KontaktpersonPeO Sjöberg
E-postpeo@wajrum.se
Telefonnummer070-5591818
Beviljat ESF-stöd295 850 kr
Total projektbudget295 850 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-04-10
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Målet är att få en samlad bild av utvecklingsbehoven på kort och lång sikt och där behoven är på övergripande och individuell basis. Projektet avser att medarbetare ska stärka sin kompetens och på sätt öka sin attraktionskraft i det egna och/eller andra företag i regionen.

Bakgrund

Sverige är i recession och på väg in i lågkonjunktur. Industrin varslar, exporten och detaljhandeln minskar och Arbetsförmedlingen räknar med att 2 000 industrijobb försvinner.
Företagen som omfattas av denna ansökan har varslat personal och bakgrunden är fram för allt företagens stora exponering mot fordonsindustrin och exportmarknader som bekant vikit.
Samlat arbete mot krisen i Dalarna
Projektorganisationen refererar till möte mellan landshövdingen i Dalarnas län, Maria Norrfalk
och företagens branschföreträdare och representanter för det offentliga Dalarna, där man diskuterade läget i länet mot bakgrund av den finanskrisen och lågkonjunkturen.
Viktigt nu är att hjälpa och stötta men framför allt att arbeta framåt. Områden som lyftes fram under kvällen var kompetensutveckling för att stärka Dalarnas framtida konkurrenskraft, infrastruktursatsningar och satsningar på företagsidéer inom klimat- och energi.
En möjlighet som togs upp vid mötet i residenset är att det just nu går att söka stöd för kartläggning av kompetensbehov i företagen via EUs strukturfonder.
Jag hoppas branschorganisationerna med sin överblick har tillfälle att utnyttja denna chans, säger Maria Norrfalk. Mycket viktigt är också att stötta ungdomar, som
Maria Norrfalk och Region Dalarnas ordförande Anders Ahlgren har av regeringen bett att få ett uppdrag att samordna insatserna mot krisen, på samma sätt som skett i en rad andra rad.
Nu gäller det att vi även under lågkonjunkturen gör rätt saker så att den långsiktiga konkurrenskraften består och kan fortsätta att skapa välstånd för Sverige.
Vissa aktörer bla Arbetsförmedlingen tror på en fortsatt tillväxt i regionen och att behovet av kompetent personal kvarstår.
Behovet är akut och alla möjligheter måste ses över och krisen kan mildras

Syfte

Projektet avser att snabbt analysera behovet av kompetensutveckling samt i en kommande ansökan om genomförande sörja för att kompetensutvecklingen verkligen möjliggörs. Ett delsyfte är att öka kunnandet i företagen om hur man själv genomför en kompetensanalys och underhåller denna. Projektets mål är att medarbetare som varslats och med stor risk kommer att hamna i ett utanförskap ska få möjlighet att kompetensutvecklas och på så sätt öka sina chanser att vara attraktiva för annan industri med andra förutsättningar och krav på kompetens.

Målsättning

Målet är att stärka företagens framtida kompetensförsörjning och därmed säkerställa konkurrenskraften.
Framtagande av kompetensanalyser, på företags- och individnivå. Projektmått Genomfört Ja/Nej
Framtagande av handlingsplaner, på företags- och individnivå.
Projektmått Genomfört Ja/Nej
Att förprojekteringen mynar ut i ansökan om genomförande.
Projektmått Beslut om genomförandefas Ja/Nej


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att genomföra en analys för att se var vi står när det gäller tillgänglighet i nätverket. Vi kommer att då se vad vi eventuellt behöver för att rent praktiskt arbeta med tillgänglighetsfrågorna under genomförandefasen.
Lokalmässigt finns inga hinder om förprojekteringen genomförs i företagens- eller kommunens lokaler.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Mora/Orsa/Älvdalen

Kommun

  • Mora