Logotyp på utskrifter

Västra Värmland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArvika kommun KOMMUNLEDNINGSSTABEN
KontaktpersonSten Fransson
E-poststen.fransson@arvika.se
Telefonnummer0570 816 00
Beviljat ESF-stöd289 984 kr
Total projektbudget289 984 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-04-09
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Avsikten med projektet är att förbereda en utbildningsinsats för anställda på företag som har håller på att säga upp anställda eller riskerar att göra det. Utbildningen skall öka de anställda kompetens inom sin verksamhet och öka möjligheten att söka nya arbeten.

Bakgrund

Västra Värmland är inne i en djup ekonomisk kris till följd av den internationella utvecklingen. Arvika är den hårdast drabbade kommunen och för närvarande är enbart i Arvika och Eda ca 1500 personers jobb hotade och nu sprider sig problemen även till andra kommuner. Även inom den offentliga verksamheten är de ekonomiska problemen stora och kan komma att resultera i ganska stora personalneddragningar.


En sådan utveckling betyder också att företagen försvagas. I många fall mister man kompetens som man väl behöver, man får det svårare att rekrytera om något år och dessutom kommer man att ha färre yngre anställda, vilket skapar problem för framtida utveckling av ledare och specialister.

De anställda på de drabbade företagen behöver höja sin kompetens för att säkra företagens långsiktiga utveckling, att säkra sin egen position inom företaget och för att öka sin anställningsbarhet inom hela samhället.

De personer som kommer att lämna företagen behöver också utveckla sin kompetens. Detta kommer att kräva både ett planerat motivationsarbete under den period som man fortfarande är kvar på företaget och en personlig utvecklingsplan som i bästa fall har börjat verkställas redan innan anställningen upphört.

För att förbereda samhället på konsekvenserna av den ekonomiska krisen behöver många insatser förberedas och planeras. Många olika aktörers insatser skall samverka. Vad gäller området kompetensutveckling behöver en sammanställning av både drabbade och friska företags behov av kompetensutveckling göras. Olika aktörers arbete samordnas så att en omfattande matsedel av insatser kan erbjudas de som fortfarande är sysselsatta i företagen, liksom den är till nytta för dem som har förlorat sitt arbete och nu söker anpassa sig till de behov som arbetskraftsökande parter på arbetsmarknaden har.


Syfte

Syftet är skapa förutsättningar för att stärka berörda anställda i en rörlig tid, genom att skapa en planerad utveckling av deras kompetens och därmed också en struktur i deras arbetsliv. Detta ger i sin tur en ökad styrka och framtidstro, både i enskilda företag och i samhället i sin helhet

Målsättning

1. Analys av framtida kompetensbehov hos näringsliv i Sverige och Norge
2. Analys av framtida kompetensbehov hos femton arbetsgivare
3. Systematisering av bank av utbildningsmoduler som underlag för kursplaner
4. Trettio relevanta kursplaner, inklusive genomförare
5. Planering av kompetensutveckling 2009-2010

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att genomföras genom uppsökande verksamhet, vilket innebär att möten sker på de uppsöktas villkor. Ett samarbete finns med regionens handikapporganisationer. Kurserna planläggs så att personer med funktionshinder kan delta med god behållning.
•Förtydligande avseende Tillgänglighet
Svar: Förstudiefasen kommer att genomföras så att berörda personer uppsöks på sina arbetsplatser. Samtalen, som skall lyfta fram olika behov, kommer både att genomföras muntligt och skriftligt och dokumenteras av vår personal.
Kunskap om arbetssätt rörande Tillgänglighet finns hos oss till följd av att våra utbildningslokaler mm skall vara anpassade för personer med funktionsstörningar. Bland annat ställer KY-myndigheten likartade krav som ESF i detta avseende.
Ett nära samarbete med Arvika kommuns handikappråd finns och används för att bedöma miljöer, problem och lösningar

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen I Arvika
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Eda kommunhus
 • Expedition
 • Företagsutveckling
 • STADSHUSET Säffle kommun
 • Sunne kommun KOMMUNKONTOR
 • Årjängs kommun KOMMUNKONTOR

Deltagande aktörer

 • Arvika kommun KOMMUNLEDNINGSSTABEN
 • Eda kommunhus
 • STADSHUSET Säffle kommun
 • Sunne kommun KOMMUNKONTOR
 • Årjängs kommun KOMMUNKONTOR

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Sunne
 • Säffle
 • Årjäng