Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

VBU insatser för ungdomar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVästerbergslagens Utbildningscentrum, VBU Service Ludvika
KontaktpersonMats Johnsson
E-postmats.johnsson@vbu.ludvika.se
Telefonnummer0240-86778
Beviljat ESF-stöd4 887 000 kr
Total projektbudget6 563 728 kr
Projektperiod2012-02-10 till 2014-07-15
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Liksom resten av landet har Västra Bergslagen eskalerande problem med ungdomar som inte påbörjar eller slutför sin gymnasieutbildning och därmed har svårt att etablera sig i en yrkeskarriär. Den nya gymnasieskolan innebär också att elever som, efter att ha påbörjat en gymnasieskola hoppar av, inte kan överföras till ett av introduktionsprogrammen.
Innan läsåret 2011 - 2012 finns totalt 160 elever inskrivna i introduktionsprogrammen. Av dessa är 20 elever sporadiskt eller inte alls aktiva i någon form av skolverksamhet. Av erfarenhet kan vi konstatera också att cirka 30 studenter varje höst hoppa av något av de nationella programmen. Bilden ser ungefär lika dan ut från år till år. Dessa fakta tillsammans ger en volym för projektet på cirka 400 ungdomar mellan 16 och 24 år.
Ser man till de underliggande orsakerna när det gäller målgruppens problem med att komma ut i en egen försörjning, får man en komplex bild. Allt från psykisk sjukdom, social fob, och/eller missbruksproblem. Det senare innebär ofta att den enskilde hamnar i en ekonomisk tillvaro baserad på brottslig verksamhet.
Denna grupp är utifrån sina upplevelser bränd av skolan och så även i sina kontakter med olika myndigheter. För att nå dessa personer krävs ett otraditionellt arbetssätt. Detta innebär att de resurser som finns i samhället idag måste användas på nya sätt. En person som är i en utsatt situation kan inte vänta i veckor/månader för att få hjälp med akuta problem, till exempel begynnande social fobi eller missbruk.
Projektet kommer att skapa en processmodell och en samarbetsstruktur som innebär att denna målgrupp är identifieras och får tillgång till adekvat stöd / behandling för att påbörja studier eller yrkesintroduktion. Detta kräver att berörda myndighetertillsammans en organisation med uppgiften att skapa möjligheter för individer som av sociala, mentala eller andra skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden. I detta arbete ingår uppgiften att hjälpa den enskilde att skapa kanaler till bland annat företag och föreningar. Av avgörande betydelse är att alla inblandade parter bidrar med engagemang och att de arbetar för att skapa en gemensam målsättning. Processen för sårbara individers positiva utveckling skall ständigt vara i fokus. Modellen ska efter avslutat projekt vara etablerad i form av en operativt verksam organisation, med en struktur som möjliggör samtidig professionell behandling och stöd samt utbildning,/lärande där gymnasieutbildning är en del. Den gemensamma organisationen skall bidra till en tydlig minskning av de så kallade dropouts i Västerbergslagen.
I projektet samarbetar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, IFO i kommunerna Ludvika och Smedjebacken och den lokala Polismyndigheten.
Finsam, som är en lokal samverkansorganisation för stöd till vuxna utanför arbetsmarknaden, kommer också att delta.


En grundläggande förutsättning för att projektet skall nå resultat är att ett sektorsövergripande partnerskap byggs upp och där varje partner tillhandahåller resurser för ett fungerande dagligt samarbete för att nå och hjälpa individer i målgruppen. Detta partnerskap måste grundas på behoven hos varje individ och den enskilda processen får inte hindras av vare sig brist på resurser, byråkratiska regler eller personliga åsikter.

Bakgrund

Detta ärende är inkommet inom ramen för upphandlingen PACT-2011-00002 och all information finns i anbudet i mappen N://Upphandlig dropoutprojekten.

Målsättning

Detta ärende är inkommet inom ramen för upphandlingen PACT-2011-00002 och all information finns i anbudet i mappen N://Upphandlig dropoutprojekten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Detta ärende är inkommet inom ramen för upphandlingen PACT-2011-00002 och all information finns i anbudet i mappen N://Upphandlig dropoutprojekten.

Transnationellt samarbete

Detta ärende är inkommet inom ramen för upphandlingen PACT-2011-00002 och all information finns i anbudet i mappen N://Upphandlig dropoutprojekten.

Medfinansiärer

 • Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU Service Ludvika

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Ludvika/Smedjebacken
 • Barn och utbildningsförvaltnin
 • Ludvika kommun Social- och utbildningsförvaltningen
 • Västerbergslagens samordningsförbund

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen

Liknande projekt