Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utbildningsanalys för idrottsanställda

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareDalarnas Idrottsförbund
KontaktpersonDalarnas Idrottsförbund
E-postpar.uhlin@dalaidrotten.se
Telefonnummer023-45450
Beviljat ESF-stöd284 000 kr
Total projektbudget284 000 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2009-03-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet analyserar hur vi kan stärka kompetensprofilen hos de anställda. Fakta samlas in från samtliga anställda, vilka arbetsuppgifter de i dag har och vilken kompetens de har för att utföra dessa, samt vad arbetsorganisationen har för egentliga krav och behov för att utvecklas som organisation.

Bakgrund

Inom Dalarnas län finns idag ca 160 personer anställda inom idrottsrörelsen som alla har någon form av funktionshinder. Av dessa arbetar 145 personer inom föreningslivet och resterande inom större organisationer eller handelsbolag. Utöver dessa finns ett antal personer anställda genom andra arbetsmarknadsåtgärder. Gemensamt för dessa personer är att det saknas kompetens för att utföra det uppdrag de många gånger är satta att utföra. Inom kommunerna Mora-Orsa-Älvdalen finns ca 26 anställda inom föreningslivet. Vi vill genom förprojekteringen rikta in vårt arbete mot dessa personer. Efter förprojekteringen finns ett underlag för vilka olika åtgärder som bör åtas för att stärka de anställdas kompetens och utveckla individen. Detta hoppas vi i sin tur leder till att även arbetsorganisationen kan utvecklas i takt med personalen.

Syfte

Genom förprojekteringen samlas fakta in från samtliga anställda om vilka arbetsuppgifter de i dag har, samt vilken kompetens de har för att utföra dessa, samt vad arbetsorganisationen har för egentliga krav och behov för att utvecklas som organisation. Efter förprojekteringen finns ett underlag för vilka olika åtgärder som bör åtas för att stärka de anställdas kompetens som i sin tur leder till att arbetsorganisationen kan utvecklas i takt med personalen. En omvärldsorienterad kompetensprofil behöver ringas in för att stärka individen men samtidigt vara anpassade så att servicen som utförs är efterfrågad av både den egna organisationen men med större fokus på vad olika samverkansparter efterfrågar. Föreningslivet behöver bredda verksamheten så att fler organisationer kan ta del av deras utbud vilket även tillför nya pengar vilket i sin tur skapar en större förutsättning till att personalen kan arbeta kvar samt att nya kan anställas.

Målsättning

Vi kommer analysera vilka och hur många specifika utbildningsinsatser som behöver sättas in på respektive individ för att ytterligare stärka den i dess yrkesutövning. Effekten skall vara en skräddarsydd utbildningsinsats på individnivå men även för att stärka samverkan föreningar emellan. Ensamarbete är väldigt vanligt inom den sociala sektorn och de är i stora behov av kollegor där olika frågor kan lösas genom ett samarbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet riktar sig till anställda med lönebidrag, vilket medför att målgruppen har någon form av funktionsnedsättning, därav är tillgänglighet en självklarhet. Personal med funktionshinder är alltså vår huvudmålgrupp.

Kommun

  • Mora
  • Orsa
  • Älvdalen