Logotyp på utskrifter

Turismföretag runt Runn

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFalu kommun Näringslivskontoret
KontaktpersonKarin Perers
E-postkarin.perers@falun.se
Telefonnummer023 82204
Beviljat ESF-stöd294 300 kr
Total projektbudget294 300 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Denna förprojektering ska ge ett samlat underlag för behovet av utbildningar riktade till turismnäringen runt Runn.

Bakgrund

Runn med angränsade sjöar Ösjön, Vikasjön och Liljan samt Dalälven är en viktig resurs med stora utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen samt med en potential för ökad livskvalitet och regional tillväxt.

Karaktäristiskt för sjön Runn är det rika utbudet av öar och holmar som ger variation och spännande utflyktsmål. Sjösystemet är därför en attraktiv plats för fritidsbåtar av olika slag. Runn är också en av Sveriges ångbåtstätaste sjöar, vilket är intressant för besökare ur kulturhistorisk synpunkt.

Runn är Dalarnas näst största sjö med ca 300 öar och erbjuder ett variationsrikt friluftsliv såväl sommar som vinter för regionens invånare och besökare. Under sommarsäsongen spenderar naturligtvis många fiske- och båtentusiaster sin lediga tid här. Övriga aktiviteter i kommunerna lockar också turister att förlägga boendet hit som en bas för sin rundresa i Dalarna.

Runn har de senaste åren börjat bli känd för den goda tillgängligheten vad gäller långa plogade banor för långfärdsskridsko. De används för såväl motionsåkning som tävlingar och gästerna har till största del kommit från Mälardalen och till viss del även från Holland.

Många av företagen i samhällena och byarna runt Runn levererar idag ett basutbud av turistiska produkter, service och tjänster. Nuvarande kundunderlag består dock till största delen av kunder från närområdet. Här finns outnyttjad potential och stora möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster i en rad mindre företag, samt höja kvalitén och servicenivån. Det sistnämnda är en förutsättning för att tillgodose krav från utländska gäster och svenska kunder i högprissegmentet. Var och en har de små företagen ingen möjlighet att nå ut till nya kundgrupper av egen kraft. Många gånger saknas kunskap, säljkanaler och resurser till marknadsföring. Genom samarbete och samordning av resurserna i det här projektet får regionens turistiska utbud och konkurrenskraft ett rejält lyft. Vilket i sin tur även kommer att gynna övrigt näringsliv i Falun-Borlänge och andra kommuner i Dalarna.

De många intressanta miljöer ur både natur- och kultursynpunkt som finns kring Runn är en värdefull tillgång för både strategisk inflyttning och utveckling av besöksnäringen. I projektet ska dessa förutsättningar tas till vara och utvecklas samtidigt som projektet knyter samman näringslivsutvecklingsfrågor för besöksnäringen i Falu och Borlänge kommuner. Projektet kan utvecklas till ett permanent samarbete mellan kommunerna och deras turistorganisationer i syfte att stärka regionen, och utvecklingen av företag, produkter och tjänster för att stärka besöksnäringen.

I arbetet med utvecklingen av Runn som besöksmål kommer genomgående tanken om en hållbar miljö att finnas med. Destinationen ska med andra ord kunna fungera som turistmål och naturresurs även i ett framtida perspektiv.

Runns betydelse är väl förankrad i kommunerna och regionala myndigheter.


Produkten ”Runn” har en mycket stor utvecklingspotential året runt för att skapa sysselsättning och lönsamhet. Runn har redan en stark dragningskraft på båtintresserade, naturintresserade, badande, fiskare och skridskoåkare. Runn har en stark inverkan på och förstärkning av Borlänge och Falun som intressanta orter att besöka, bo och leva i.

Det fördelaktiga geografiska läget för Runn med närhet till ett stort upptagningsområde i Mälardalen med ca 3 miljoner människor inom en radie av 25 mil och nära två stora tätorter med rikhaltigt utbud och med fina kommunikationer såväl för tåg-, flyg- och vägtrafikanter.

Dessutom finns ett mycket stort intresse av en utveckling för att nå fler besökare. Av 42 intervjuade företagare och företrädare för intresseföreningar tror 40 på en samverkan för att utveckla Runn som ett besöksområde. Alla 42 vill att området kring Runn skall uppfattas om ett Utvecklingsområde och 41 tycker att det skall vara ett Aktivitetsområde.

Runn kan profileras som :
· Sjöliv på Runn
· Fritidsfiske i Runn
· Vintersport på Runn
Exempel på produkter och arrangemang som är kommersiellt intressanta är båtmässor, camping, stuglogi, hotell, restauranger och konferensanläggningar med lokal prägling, båtuthyrning, kryssningar, marinor, bad, tävlingsarrangemang, veteranbåtsarrangemang, guidning, utställningar, historiska utställningar och arrangemang, konferenser, skridskopaket m.m.

Syfte

Syftet är att medverkande företag ska höja sin kvalitémedvetenhet genom en analys av kompetensutvecklingsbehov ned på individnivå. Därefter ska en ansökan om genomförande av efterfrågad kompetensutveckling utarbetas.

Målsättning

Det övergripande målet är att öka företagens kvalitémedvetenhet för professionellt mottagande av internationella gäster.
För att nå dit eftersträvar vi att 27 turismföretagare med anknytning till Runn genomför en förprojektering
Projektet ska åstadkomma kompetensutvecklingsplaner på individnivå för dessa 27 företag.
Därefter förväntas företagen kan söka relevanta utbildningar på Högskolan Dalarna, inom Vuxenutbildningen eller annan skräddarsydd privat utbildning för flera av företagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i alla fall där deltagare med funktionshinder behöver stöd för tillgänglighet, både fysisk och av annat slag att erbjuda alternativ som fungerar. De huvudsakliga momenten i förprojekteringen kommer att ske genom konsultens besök på en egna arbetsplatsen. I dessa fall måste vi utgå fran att dessa redan är anpassade till funktionshindrade.

Transnationellt samarbete

Medverkan i monter på mässor i Sverige och utomlands är aktuellt. Där sprids informationen via trycksak och vepa eller motsvarande.

Deltagande aktörer

 • ACTIVESTAY GROUP AB
 • Affärsenhet Argos Active
 • ALLANSON CONSULTING HANDELSBOLAG
 • BERGUVEN AKTIVITET HANDELSBOLAG
 • DA Sportfiske Fishingcamp Runn
 • DOMNARVSGÅRDEN AKTIEBOLAG
 • FALU BÅTCAFÉ AB
 • Groa i Wassbo
 • KYNA KAJAK
 • Motormuséet i Torsång
 • Naturturen
 • RANKHYTTANS HERRGÅRD AKTIEBOLAG
 • REDERIAKTIEBOLAGET RUNN
 • RUNNS AKTIVITETSCENTER FRÄMBY UDDE AB
 • RUNNS SJÖBOD AB
 • SLUSSBRUDEN REDERI AB
 • STF Vandrarhem i Falun
 • STORA LUNÅN GÅRDSMEJERI
 • Strandvägens Marincenter
 • TBO KONSULT HANDELSBOLAG
 • TYLLSNÄS UDDE AB
 • VASSBO VANDRARHEM

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar