Logotyp på utskrifter

Tillväxt genom unga

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAPeL Forskning och utveckling
KontaktpersonHelena Svensson
E-posthelena.svensson@apel-fou.se
Telefonnummer070-388 17 20
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-03-01 till 2014-10-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med förstudien är att i region Norra Mellansverige undersöka och pröva om och i så fall inom vilka områden det finns mervärden med att de tre länen - utifrån regionala utvecklingsuppdrag, pågående utvecklingsförsök och behov av verklighetsförändring – samverkar kring vissa utmaningar kopplade till området ungas etablering på arbetsmarknaden. Förstudien bygger på dialog med intressenter, intervjuer, analyser, workshops och seminarier”. Förstudien sker i samarbete mellan projektägaren APeL AB och regionförbunden i Dalarna, Värmland och Gävleborg. Förstudien förväntas resultera i relevanta svar på frågan om det finns mervärden kring samverkan samt bidra till att göra kommande projektsatsningar mer strategiska och långsiktiga

Bakgrund

Syftet med denna förstudie är glasklar. Uppgiften handlar om att undersöka och i en bred dialog pröva om det finns mervärden med att länen i Norra Mellansverige - utifrån regionala utvecklingsuppdrag, pågående utvecklingsförsök och handfasta behov av verklighetsförändring – samverkar kring vissa identifierade utmaningar kopplade till området ungas etablering på arbetsmarknaden. För att kunna göra detta behöver förstudien arbeta med följande logiska kedja:Översiktligt synliggöra vad som gjorts, görs och lärts, utgå från regionala utvecklingsbehov, identifierade utmaningar och problemställningar i de länsvisa förstudierna, identifiera områden där mervärden för samarbete mellan länen kan finnas, föra en bred dialog kring detta, fundera på hur ett samarbete i så fall kan organiseras, på strategisk och operativ nivå.

Förstudien utgår också från ett antal antaganden som bland annat vuxit fram inom det initiativ till en ”Utvecklingsarena för ungdomsarbete” som togs av ESF-kontoret och processtödet SPeL för knappt ett år sedan. Deltagare har hittills varit Region Dalarna, Region Värmland samt socialfondsprojekten Arenan Academy, Lärling 2.0, W18-24 samt Vad ska du bli? (Region Gävleborg är inbjudna och ska medverka från i höst). Syftet med detta nätverk, förutom att bygga en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte, har varit att växla upp och bättre koppla ihop socialfondsprojekt med fokus på unga, med regionala strategier och utvecklingsbehov. En annan utgångspunkt har varit att gå ifrån synsätt på unga om bygger på problemorientering och omhändertagande, till idéer som mer uppmärksammar ungas förmåga, vilja och möjlighet att omsätta kunskap till handling och skapa morgondagens samhälle och arbetsliv – alltså att sätta in ungdomsarbetet i ett tillväxtperspektiv. De frågor, utmaningar och analyser som nätverket utgått från faller därför väl in i de syften och ambitioner som denna förstudie ska pröva:
Hur kan projektverksamheten med fokus på unga bättre integreras i regionala och lokala strategier för utveckling?
Vilka kan vinsterna vara om tre län, fler aktörer och ett antal projektföreträdare går samman?
Hur kan man stärka samarbete mellan offentliga myndigheter och privata och offentliga arbetsgivare, med mer handlingskraft, mindre byråkrati och rakare rör?

Förstudiens framgång bygger på att förstudien sätts in i ett sammanhang och att en rimlig grad av omvärldsanalys görs. Vi menar att omvärldsanalysen framförallt behöver rikta in sig på två fält. Det ena området handlar om att i förstudien föra in erfarenheter och exempel på hur länsövergripande samarbeten har fungerat i andra sammanhang och vilken utmaning som detta ställt på det regionala ledarskapet. Det andra området handlar om att få mer input från hur andra miljöer, regioner och utvecklingssatsningar hanterat utmaningar kopplat till ungas etablering på arbetsmarknaden. Detta kan beröra frågor allt ifrån hur man arbetar med motivation till hur man stärker koncept för lärlingsutbildning och arbetsplatslärande. Här kan finnas skäl att studera hur länder som Tyskland och Österrike gjort.

KOMPLETTERINGAR TILL ANSÖKAN 2013-10-08

Under Bakgrund och problemanalys har ni skrivit att ”här kan finnas skäl att
studera hur länder som Tyskland och Österrike har gjort”. Förtydliga hur ni
menar att studierna i så fall ska gå till. Är det tänkt att ske i form av en
transnationell aktivitet så vill vi att ni förtydligar vilka aktörer ni har för avsikt
att ta kontakt med och vilken typ av aktiviteter det då blir frågan om.
Eftersom förstudien ska bedrivas enligt klumpsummemodell och med begränsade resurser
handlar detta inte om transnationella aktiviteter eller utbytesträffar. Snarare har vi i
förberedelsen av ansökan och i dialogen på våra nätverksträffar sagt att det finns en hel
del att lära av hur dessa länder arbetat med lärlingssystem och arbetsplatslärande.
Berndt Jendrny från Region Värmland har kunskap och kontakter med både Tyskland och
Österrike. Därför tänker vi nyttja hans kunskaper och ta del av skrivet material för att få
in idéer i vårt arbete kring hur man där har organiserat systemen kring yrkesutbildning
för ungdomar, organiserat kontakter mellan arbetsgivare och offentliga institutioner och
mer generellt hur man kan tänka kring ungas etablering på arbetsmarknaden

Målsättning

Förstudiens övergripande mål är att det finns bättre förutsättningar för samverkan mellan länen vad gällande ungas etablering på arbetsmarknaden. Ett annat övergripande mål är att vi har tagit fram former för ett mer systematiskt sätt för lärande och erfarenhetsutbyte, både på strategisk, liksom operativ nivå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

APeL tar in en expert på tillgänglighetsområdet. Dennes roll blir att utbilda och leda en workshop tillsammans med projektledning och arbetsgrupp. Ansatsen är att både öka kunskapen kring frågeområdet och att ta fram en åtgärdsmodell kopplad till de insatser som förstudien genomför. En viktig aspekt av tillgänglighetsarbetet är förhållningssätt och bemötandefrågor, inte minst vad gäller arbetet mot unga.

Samarbetspartners

 • Region Dalarna
 • Region Värmland

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen