Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Stöd och omsorg i framtid

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSunne kommun KOMMUNKONTOR
KontaktpersonInga-Lill Boren
E-postinga-lill.boren@sunne.se
Telefonnummer0565-16470
Beviljat ESF-stöd276 976 kr
Total projektbudget276 976 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Analysera omställningsbehovet inom avdelningarna LSS/psykiatri och IFO. Inventera befintlig formell-, informell- och specialkompetens. Kartlägga befintlig verksamhet, tillgångar och brister samt beskriva behov av utveckling. Därefter ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner.

Bakgrund

Samhällets krav har ökat och det är lätt att hamna i utanförskap. Vi ser ett ständigt växande behov av stöd, bl a till en relativt ny kundgrupp: Personer som har svårigheter att fungera i ett socialt samspel med andra. Det handlar ofta om unga eller unga vuxna. I den här gruppen är det vanligt med beteendeproblem som ex. hot och våld. Vår personal ställs ofta inför antisociala beteenden, attityder och värderingar.

Integritet och självbestämmande kontra försummelse och kränkning är avväganden som personalen dagligen gör. Omvårdnaden ska ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga.

Verksamheten går från att tidigare ha varit en traditionell omsorgsverksamhet där individen, d.v.s. kunden, fått anpassa sig till ett befintligt utbud, till att idag vara en flexibel, kunskapsbaserad och individanpassad omsorg som kan möta nya målgruppers behov.

Vi behöver ge medarbetarna nödvändiga redskap för att klara denna omställning. Vi behöver ex. hitta nya metoder och verktyg för att kunna jobba med och försöka förändra antisociala beteenden, attityder och värderingar hos vårdtagarna.

Det är viktigt att öka kompetensen hos personalen för att våra kunder ska få rätt bemötande. Hur bemöter vi t.ex. aggressivt beteende på bästa sätt? Samtidigt måste vi alltid se utifrån kundperspektivet och vi måste ge personalen verktyg att stärka den enskildes förmåga att leva det liv han/hon själv väljer.

Syfte

Ge medarbetarna nödvändiga redskap för att klara omställningen att gå från en traditionell verksamhet där individerna får anpassa sig till befintligt utbud till en flexibel, kunskapsbaserad och individuellt anpassad verksamhet som kan möte nya målgruppers behov.

Målsättning

Analys över omställningsbehovet: Inventera befintlig formell och informell kompetens samt fånga upp specialkompetens. Vi behöver synliggöra behov, tillgångar och brister genom att kartlägga befintlig verksamhet och beskriva behov av utveckling.
Med ovanstående inventering som grund skall men utforma individuellt anpassade kompetensutvecklingsplaner för samtliga anställda, detta för att kunne möta upp till de nya behov som uppstår p.g.a. den omställning verksamheten står inför.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kurslokaler, arbetsmaterial och arbetssätt kommer att anpassas så att man inte på något sätt försvårar för någon enskild medarbetare att delta fullt ut i projektarbetet.

Kommun

  • Sunne