Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Spetskompetens på underhåll och renovering av ytor

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBröderna Thunströms Måleri AB
KontaktpersonThomas Thunström
E-postbtm.ab@telia.com
Telefonnummer0240 12222
Beviljat ESF-stöd660 368 kr
Total projektbudget660 368 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2010-04-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

De senaste 10 åren har måleribranschens inriktning och arbetsuppgifter förändrats.
Från att vara en del av byggnadsindustribranschen och dess värderingar så har idag över 80% av arbetsuppgifterna ändrats till underhåll och renovering som kräver ett annat förhållningssätt och andra värderingar, dvs från industri till service- och kunskapstjänster.
Under Växtkraft Mål 3 projekten var säsongsvariationer under första kvartalet ett stort problem sig ha upphört under 2000-talet med den nya inriktningen.
Ett kvarvarande problemen är att under sommarsäsongen är det mycket utemålning kan åsamka förslitningsskador med ohälsa som följd. Underlag för ny teknologi för framtida logistik är redan framtagen av Målerifakta. Inom en treårsperiod kommer branschkommunikation att ske digitalt.

Att förändra synsättet på arbetet och arbetsorganisationen:
Dagar, veckor, månader, kvartal och/eller tertial.

Nytt verksamhetssystem för virtuella organisationer
Finns det någon differens mellan de samverkande företagen beträffande ohälsa som är kopplat till arbetsorganisationen.

Logistik genom IT
Jämställdhet, fortsatt prioritering av Kompetensförsörjningsplanen med innehållande jämställdhetsplan samt policy för kränkande särbehandling.

Metodutveckling med hjälp av informationsteknologin
Lärande strategier i hantverksföretag. Att ta vara på och utnyttja implicit kunskap.

Bakgrund

Resultat av genomförd branschanalys:
De senaste 10 åren har måleribranschens inriktning och arbetsuppgifter förändrats.
Från att vara en del av byggnadsindustrin och dess värderingar så har över 80% av arbetsuppgifterna ändrats till underhåll och renovering som kräver ett annat förhållningssätt och andra värderingar. Från industri till service- och kunskapstjänster med ett ändrat arbetssätt och logistik.

Resultat av genomförd förprojektering/Bröderna Thunströms Måleri AB:
Under Växtkraft Mål 3 projekten var säsongsvariationer under första kvartalet ett stort problem vilket i sig har upphört under senare del av 2000-talet med den nya inriktningen.

En slutsats av förprojekteringen är att det under sommarsäsongen är mycket utemålning. Om inte dessa arbeten bedrivs med rätt logistik och metodik kan förslitningsskador och ohälsa uppstå. Underlag för ny teknologi för framtida logistik är redan framtagen av Målerifakta. Inom en treårsperiod kommer all vår branschkommunikation att ske digitalt. Många av våra anställda har låg kunskap och kompetens kring handhavandet av datorer och digitaliserad teknik.

Ett annan slutsats är att vi behöver se över vår arbetsorganisation samt tydligheterna i våra roller som ledare. Vi startar utvecklingsarbetet med arbetsorganisation och roller under tertial 1 och 2, 2008 med fortsättning under ESF-Rådets projektperiod.

Syfte

Att förändra tidsynsättet och dess värderingar på arbetet och arbetsorganisationen.
Synen på tid och arbete är den samma som på 1960 - 1970 talet. Vi har börjat arbeta med denna förändring under 2006 och 2007 och vi tror personalen kan tänka på ett nytt tidssynsätt och besitta nya könsneutrala värderingar år 2010.

Målsättning

Övergripande Vision: Dalarnas attraktivaste måleriföretag 2010.
Ett delmål på vägen var när vi blev utsedda till årets företag i Ludvika Kommun 2007.

A. Nytt affärssystem/verksamhetssystem för virtuella organisationer
Vår organisation ska arbeta med handdatorer och vi tror att verksamhetssystemet är implementerat och klart 2009/2010.

B. Logistik genom IT
Vi har idag en god logistik men den avancerade logistiken införs under 2010.

C. Metodutveckling med hjälp av informationsteknologin
Metodutvecklingen kommer att ge oss helt nya möjligheter 2010.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Nya förhållningssätt och metodik ger möjligheter för alla att verka i verksamheten under projektperioden.
Alla aktiviteter i projektet kommer att vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Logistik genom IT gör att vi får ett annat förhållningssätt och könsneutrala värderingar.
Fortsatt prioritering av Jämställdhets- och kompetensförsörjningsplanen samt policy för kränkande särbehandling. (se bilaga Y).
Vi kommer aktivt att arbeta med målsättningen, fler kvinnor i branschen med utgångspunkt att påverka de värderingar som finns inom dagens hantverksyrken och även påverka den gymnasiala yrkesskolan att bli mer attraktiv att söka för unga kvinnor. Vi kommer även att i vår aktivitetsplan arbeta för fler kvinnliga arbetsledare i måleribranschen. Se utbildning: Unga ledare.

Samarbetspartners

 • Effektiv Måleri AB
 • FärgCenter Gislaved AB
 • Nordisk Yta AB

Deltagande aktörer

 • Bröderna Thunströms Måleri AB

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar