Logotyp på utskrifter

Skogsentreprenad i förändring

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVallsta Skogsmaskiner AB
KontaktpersonMarkus Mörk
E-postmarkus.mork@helsingenet.com
Telefonnummer0278 45583
Beviljat ESF-stöd86 000 kr
Total projektbudget86 000 kr
Projektperiod2008-06-01 till 2008-08-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Dagens skogsentreprenad står inför ett flertal hot men även en rad möjligheter. Projektet syftar till att genom en grundlig analys av företagets kompetens behov, kunna finna/förstärka företagets styrkor men även åtgärda dess svagheter. Målgruppen är samtliga anställda med primärt fokus på maskinförarna ute i produktion. Målsättningen är bättre lönsamhet, ökad tilltro till den egna förmågan hos de anställda och bättre kvalitet på utförda arbeten.

Bakgrund

Skogsentreprenadbranschen står inför eller rättare sagt försöker redan bemästra ett flertal svårigheter. Vi har valt att kalla dessa för omedelbara samt framtida problem i följande text:

Omedelbara problem:
• Brist på kompetent och utbildad personal.
Det finns idag en enorm efterfrågan på skogsmaskinförare. Paradoxalt utbildas det många både inom gymnasieskola och genom övrig kursverksamhet. Problemet är att samtidigt som det råder en högkonjunktur så har branschen genomgått en flerårig prispressning från dess kunder. Resultatet är att få entreprenörer har den lönsamhet och det ekonomiska utrymme som krävs för att våga anställa en ny och oerfaren förare. Dessutom dräneras branschen på såväl erfarna som nya skogsmaskinister, då de väljer att söka sig bort till andra yrkessektorer med i stunden stor efterfrågan.
• Lönsamheten.
Efter en längre tid av prispress gentemot entreprenadkåren, en press som de flesta av oss har lyckats klara genom ständiga rationaliseringar i verksamheten som tex nya effektivare maskiner, nya skiftsystem osv. Priserna i övriga samhället har naturligtvis hela tiden ökat och det mycket kännbart under det senaste året, flera entreprenörer har valt att sluta och vissa har gått i konkurs. Äntligen har kunderna förstått det allvarliga läget och prisförhandlingar med ett positivare tonläge har inletts.
• Bristen på en fungerande maskinservice.
Såväl mindre privata som större märkesverkstäder har svårt att rekrytera kompetenta servicemontörer. Vi inom entreprenadkåren upplever en stor oro, då produktionsavbrott är oerhört kostsamt, än mer när dessa marginaler ej finns. I förlängningen ger detta även tillföljd att den anställdes egen problemlösningsförmåga och förförståelse att kunna se felen innan de akut uppstår värderas högt av arbetsgivaren.
• Högteknologisk utrustning
GIS, GPS, PC, IT, Dataklavar och annan teknisk utrustning har under kort tid blivit en del av den förarmiljö som den anställde förväntas hantera. Mer är att vänta inom detta område, samtidigt som många av dagens skogsmaskinförare har ringa eller obefintlig tidigare erfarenhet och kunskap av dessa system.


Framtida problem:
• Generationsväxling
Ägarna till dagens entreprenadkår utgörs i huvudsak av äldre män som närmar sig pensionsålder inom en snar framtid. Återväxten underifrån tycks ej motsvara det bortfall branschen kommer att utsättas för. Värdefull erfarenhet och praktisk kompetens kommer högst troligt att gå förlorad.

Möjligheter:
Trots tidigare berörda problem ”andas branschen morgonluft” och näringen i stort upplever en efterfrågan på skogsråvara av sällan skådat slag. Som en följd av höjda skogsråvarupriser har intresset för att bedriva ett effektivare och ett mer välproducerande skogsbruk förstärkts hos skogsägaren liksom utkomsten av skogen har breddats tex. genom intresset från bioenerginäringen. Sammantaget har det föranlett en rad nya entreperandtjänster såsom; markberedning, sådd, skogsgödsling, grotkörning (ris) och flisning. Kvalitet på utförda tjänster är av hög ekonomisk betydelse både för skogsägaren som för samhället i stort. Kunskapsinnehållet och ansvaret växer därmed hela tiden hos såväl entreprenör som för den anställde.

Syfte

Att i en förberedande studie analysera företagets samlade kompetensbehov för att hantera branschens/arbetslivets problem och möjligheter. Därtill önskar vi arbeta fram ett förslag till framtida organisering av företagets kompetensutveckling samt framtagande av ett styrdokument/viljeinriktning gällande synen på utbildning som skall genomsyra hela företaget.

Målsättning

Att samtliga av företagets anställda får sitt kunskapsbehov utrett, systematiserat i individuella handlingsplaner samt att en genomförandestrategi tas fram för att tillgodose dessa behov.

Ett klargörande hur vi bäst kan organisera vårt framtida utbildningsarbete.

Ett styrdokument/viljeinriktning på företagets ambitionsnivå av fortbildning. Viljan från företagets ledning att prioritera fortsatta utbildningsinsatser samt den anställdes vilja att vara öppen för att lära om och lära nytt. Denna måste sedan vinna acceptans och införlivas som en naturlig del i det övriga företagsklimatet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ingen av våra nuvarande anställda har funktionshinder. Hela den miljö som utgör en skogsmaskinförares vardag är alltför svårtillgänglig för att föranleda något arbete för att skapa rätt framtida förutsättningar.

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar