Logotyp på utskrifter

Samverkan Avantia Norra Mellansverige

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägare Avantia International Trading AB
KontaktpersonChrister Nilsson
E-postchrister@avantia.com
Telefonnummer011-321706
Beviljat ESF-stöd80 361 kr
Total projektbudget80 361 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi vill driva ett kompetensutvecklingsprojekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
Undersöka möjligheter för samverkan mellan företag, stimulans för medarbetare till förändringsarbete som en naturlig del av sina arbetsuppgifter.
Skapa miljömedvetenhet genom kunskaper och samarbete.

Bakgrund

De företag som nu anmäler intresse för stöd för ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram är alla inom en teknikbransch som arbetar med, kyla, luftkonditionering och luftmiljö. Företagen är relativt små och i de flesta fall ägda av en person eller familj. Medarbetarna har i jämförelse med ett genomsnitt en låg utbildningsnivå och det är inte ovanligt att denna nivå endast innehåller grundskola. De ekonomiska förutsättningarna för kompetensutveckling inom respektive företag är små dels för att man inte har några större resurser och dels för att lönsamheten är låg. Viss teknikutblidning erhålls från några leverantörer men i huvudsak är företagen utlämnade att utbilda internt genom någon form av lärlingsarbete.
Framtiden innebär - och detta håller redan på att ske - att tekniktvecklingen går mot allt mer avancerade produkter och tekniksystem att arbeta med. Leverantörer blir allt mer sofistikerade i att använda internet och datorbaserade system för utprovning, kontroll och beställningar. Ett ytterligare problem är att man i regionen inte har tillräckligt med utbildade tekniker inom branschen vilket innebär att företagen dels inte kan expandera och konkurrera med företag utanför regionen eller utomlands samt att nyetablering och övertagande av befintliga verksamheter är ett problem. Till sist är branschen en av dem där miljöfrågor är mycket aktuella då det är frågan teknik som innehåller miljöpåverkande sustanser och drar energi.

Förslag på inriktning
Gruppen vill etablera ett kompetensutvecklingsprogram som innehåller följande huvudrubriker; IT och Administration, Affärskunskap och Miljö.

IT är ett område där utbildningsbehov finns inom såväl interna som externa rutiner. Beställningsrutiner till leverantörer förändras/förbättras ständigt.
Testutrustning tas fram och utvecklas i väldigt snabb takt. Interna rutiner måste förbättras vilket innebär att även dessa är föremål för datorisering.
Sammantaget innebär detta att vi måste kartlägga nuläget inom IT och framtida utbildningsbehov.

Inom området Affärskunskap skall kompetensutvecklingsprojektet inriktas på att varje individ, utifrån hans/hennes grundförutsättningar ökar sin kunskap i; ekonomi, försäljning, leverantörssamarbete och arbetsorganisation. Målet med insatserna är att individen ökar sin kunskapsnivå så att denne kan dels stärka sin anställningsbarhet och bidra till att befintliga och nya företag kan fortsätta att finnas i regionen och konkurrera. Vidare skall målet för insatsen vara att forma en grund för fortsatt lärande och stimulera till egna initiativ till detta lärande. Till sist skall målet för denna insats också vara att miska sårbarheten för individen i det fall antingen konjunkturen blir sämre eller teknikutvecklingen innebär strukturella förändringar och bredda kunskapen och möjligheterna att ta arbete i andra branscher samt i ett längre perspektiv grunda för att mer kvinnor kommer in i branschen - som är dominerad av män - och att arbetsmiljö och arbetsorganisation kan utvecklas så att både de från andra kulturer och arbetshinder kan bli mer aktuella för anställning.
Inom området Miljö skall kompetensutvecklingsprojektet inriktas på att utifrån hans/hennes grundförutsättningar öka sin kunskap i; miljöarbete och miljörätt, miljöval av produkter och teknik, miljöarbete inom ramen för ett företags miljösystem och miljöförbättringsarbete. Målet med insatsen är att öka individernas kompetens i miljöarbete där det ställs allt mer krav på att var och en måste ta ett personligt ansvar och ha en kompetens i hur ett miljöarbete fungerar i yrkeslivet. Det grundläggande målet i denna del är att stärka individens anställningsbarhet och kunna arbeta i många olika branscher och utveckla sin kompetens inom ramen för de nationella och internationella miljömål som är utarbetade och kommer att utarbetas. Visionen för medarbetarna är att de skall kunna bidra med bra kunskap och insatser för att fungera i det miljöarbete som kommer inom både denna bransch och andra och öka möjligheterna för att de företag som de arbetar på skall kunna konkurrera och utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle.Syfte

Huvudsyfte med vårt projekt är att framförallt ge bättre möjlighet för anställda med sämre utbildning att förkovra sig och därmed bättre följa med i den snabba utveckling alla ställs inför.
Detta kommer att ge anställda en stabilare plats på arbetsmarknaden samt företagen bättre utvecklingsmöjligheter och lönsamhet.
Vi har en ojämn könsfördelning och demagogi. Detta innebär att vi framledes kommer att rikta våra ansträngningar mot rekrytering av ungdomar o kvinnor.
Vi vill ge en bättre bredd på kunskap samt ett större djup till vissa (specialistkompetenser).
Större lyhördhet vad gäller nytänkande, nya kunskaper samt samverkan med andra vill vi stimulera till.

Målsättning

Bättre trivsel på arbetsplatsen ger mindre sjukfrånvaro, högre lönsamhet för företaget, större befogenheter för anställda.
Nya affärsområden hoppas vi kommer att genereras genom större deltagande från anställda.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För personer med utländsk härkomst kommer vi att använda tolk samt för personer med nedsatt hörsel teckentolk.
Frågor rörande tillgänglighet vad gäller anställda med funktionshinder kommer att diskuteras.
Vi kommer att tillse att de lokaler som vi använder oss av vid analys och genomförande är handikappanpassade.

Deltagande aktörer

 • BIL & KYLTJÄNST I KARLSTAD AKTIEBOLAG
 • BRANZELLS ELEKTRO-DIESEL AB
 • DALA BIL & TRAKTORKYLARE AKTIEBOLAG
 • KYLTJÄNST I MOLKOM AB
 • MASENS KYL- OCH FRYS AKTIEBOLAG
 • PONTUS KLIMATSERVICE AB
 • VP & AC SERVICE I GÄVLE AB
 • VÄNERKYL AKTIEBOLAG

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar