Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

SOS- Projektet (Samverkan omkring sjukskrivna)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareALFTA REHAB CENTER PAIN HOSPICE AKTIEBOLAG
KontaktpersonIngegerd Bäcksholm
E-postingegerd.backsholm@alftarehab.se
Telefonnummer0243 73600
Beviljat ESF-stöd299 243 kr
Total projektbudget416 843 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-11-01
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Målet med förprojekteringen är att den skapar en grund för projektets övergripande mål, att bidra till att underlätta återgång till arbete för långtidssjukskrivna samt minska antalet långtidssjukskrivna.

Målsättningen med Förprojekteringen är att under sex månader, projektera och etablera en helt ny samverkansplattform och skapa innovativa arbetsformer/metoder baserat på idén om ”social hållbar” utveckling för människorna i Borlänge/Dalarna.

Bakgrund

A. Social hållbar utveckling är det incitament, som bör vara överordnat åtgärdsarbetet för att ge fler personer förutsättningar att återgå i arbete.

Sjukskrivningarnas omfattning visar på påtagliga behov för individer av, att få ett professionellt bemötande och en effektiv utveckling av rehabiliteringskedjan.

Människors värde och potential måste vara ledord i en vidareutveckling av rehabilitering i aktiv samverkan med kommun och företag, vilket ger ett förbättrat stöd till både arbetsgivare och enskilda sjukskrivna förvärvsarbetande och arbetslösa. Väsentligt ska vara, att se den enskilda människans möjligheter, grundat på ett tidigt identifierande av personens helhetssituation, vilket är grundläggande för en återanpassning eller arbetsplacering.

I januari 2008 är den aktuella debatten intensiv om ett ökat antal sjukskrivna/långtidsarbetslösa, som p g a hårdare regler i sjukersättning och A-kassa, tvingas söka socialbidrag för att klara sin levnadssituation. Problemen flyttas bara runt mellan olika aktörer och konton utan att grundproblemet åtgärdas. Vikten av att lägga alla pengar i en pott ökar, men vem ska koordinera detta viktiga samhällsarbete ?

Läkarkåren känner stor frustration och många läkare känner att de håller på att på grund av trycket från Försäkringskassan svika sin etiska och professionella grund som säger att en läkare alltid ska verka för patientens bästa.

Rättslösheten ökar vad gäller färre beviljade arbetsskador, något som utsatta människor och deras fackliga representanter kan vittna om.

Syfte

Målet med förprojekteringen är att den skapar en grund för projektets övergripande mål, att bidra till att underlätta återgång till arbete för långtidssjukskrivna samt minska antalet långtidssjukskrivna.

Målsättning

Målsättningen med Förprojekteringen är att under sex månader, projektera och etablera en helt ny samverkansplattform och skapa innovativa arbetsformer/metoder baserat på idén om ”social hållbar” utveckling för människorna i Borlänge/Dalarna.

Förprojekteringens delmål

- Processinriktning av ledningsgruppens arbete för att tydliggöra och förfina metoder. Dessa ska baseras på en
helhetssyn på människan under hela rehabiliteringsprocessen.
·- Att samverka runt människorna i sjukskrivningsprocessens olika delar för att individanpassa nödvändiga åtgärder i
rehabiliteringen.
·- Att utveckla en övergripande arbetsgivarsamverkan(arbetsgivarring)i syfte att underlätta vid eventuella
omplaceringar av arbetstagare. Fler företag bjuds in efter hand.
·- Privata aktörer förekommer i en rad länder t.ex. Australien, Storbritannien och Tyskland. I förlängningen ska ingå
i en internationell samverkan för att stärka och ta in omvärldsperspektiven i ett fortsatt utvecklingsarbete. Initialt
med inbjudan till ett seminarium i Borlänge med förslagsvis ovanstående länder.

Delmåls beteckningar

1. Värdegrund och människosyn. Organisationskulturens och ledarskapets påverkan på hälsa/ohälsa.
2. Hinder och möjligheter idag för en lyckad rehabilitering av människan.
3. Vision, mål och syfte med en framtida samhällsmodell för social hållbar utveckling. Kommunikation
4. Framgångsfaktorer för en social hållbar utveckling i Borlänge
5. Goda exempel från de olika involverade samhällsaktörerna – hur kan vi lära av varandra?
6. Hur bygger vi en ändamålsenlig samhällsorganisation för rehabilitering efter människans situation i sin
rehabiliteringsprocess ?

Framtiden – Hur går vi vidare? Vilka är med i en genomförande fas/projekt där vi praktiskt genomför det vi kommit fram till i förprojekteringen
Tidsåtgång totalt 7 heldagar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet har i sitt grundkoncept att alla primärt ska ges tillgänglighet från den tänkta modellens uppsättnings metoder.

Jämställdhetsintegrering

En syntes av projektet är en mellan parterna ömsesidig organisation grundlagd på verksamhetsdelarna med mål att skapa en vidareutvecklad samverkansorganisation i Borlänge. En annan del i processen är att efter hand se möjligheter för utveckling av stödet till sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsarbetet.

Transnationellt samarbete

En transnationell samverkan ska planeras för att förstärka projektutfallet. Detta med anledning av att ett flertal länder däribland Tyskland och Storbritannien arbetar intensivt med att pröva nya åtgärder för att ge fler personer förutsättningar att återgå i arbete.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Borlänge
 • KOMMUNAL AVDELNING DALARNA
 • Landstinget Dalarna
 • SKTF - BORLÄNGEAVDELNINGEN
 • SSAB TUNNPLÅT AKTIEBOLAG
 • STORA ENSO KVARNSVEDEN AB

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Borlänge
 • KOMMUNAL AVDELNING DALARNA
 • Landstinget Dalarna
 • SKTF - BORLÄNGEAVDELNINGEN
 • SSAB TUNNPLÅT AKTIEBOLAG
 • STORA ENSO KVARNSVEDEN AB

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar