Logotyp på utskrifter

SFUI

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVästerbergs Folkhögskola
KontaktpersonLis Linnberg
E-postlis.linnberg@vasterberg.lg.se
Telefonnummer0290-34004
Beviljat ESF-stöd299 645 kr
Total projektbudget400 270 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-06-17
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Den här förprojekteringen kommer att genomföras för att undersöka möjligheten för brobygge mellan gymnasieskola och arbetslivet för ungdomar med invandrarbakgrund.

Bakgrund

Utlandsfödda ungdomar som efter genomgången IVIK ska fasas in i SFI där de allt som ofta inte kan tillgodogöra sig kunskaperna vilket gör att de inte fullföljer SFI och chanser till arbete minimeras.

Syfte

Brobyggande. Att skapa en länk mellan gymnasieskolan och arbetslivet. Ökad chans till egen försörjning. Motverka utanförskap genom integration i infödda svenskars nätverk. Stärka deltagarens kunskaper i svensk arbetskultur samt det svenska språket.

Målsättning

I förprojekteringsfasen vill vi undersöka möjligheterna för att ge utlandsfödda ungdomar en chans att upprätta ökade kunskaper om arbetsmarknaden samt ökade språkkunskaper. Utvärdering kommer att ske kontinuerligt under förprojekteringsperioden genom förfrågningsunderlag riktat mot målgrupperna samt presumtiva samverkanspartners.Projektet skall arbeta för att stärka de ungas sociala status i samhället och förprojekteringen skall titta på möjligheterna att utföra detta.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

2007 byggdes hela skolan om och anpassades till personer med funktionshinder. Vi anser att vi idag kan möta de behov som ställs av personer med funktionshinder.
Förtydligande:
Vid ombyggnationen säkerställdes Landstingets krav på tillgänglighet för funktionshindrade personer. Personalen har dessutom deltagit i seminarium om tillgänglighet för att kunna möte de studerande med psykiska samt somatiska funktionshinder som varje år kommer till vår skola. Vi har dessutom utbildningar på skolan i detta ämne och behandlar denna fråga med hög prioritet. Även här genomsyrar Landstinget Gävleborgs policy om tillgänglihet för funktionshindrade vår verksamhet. Vi anser oss ha ett pragmatiskt förhållningssätt till frågan och är alltid beredda på att göra förändringar för att möta behov.

Medfinansiärer

  • Västerbergs Folkhögskola

Kommun

  • Gävle
  • Hofors
  • Sandviken