Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Rehabiliteringsstöd i utveckling

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLudvika kommun Social- och utbildningsförvaltningen
KontaktpersonAnna Langanger
E-postanna.langanger@ludvika.se
Telefonnummer0240-868 84
Beviljat ESF-stöd282 400 kr
Total projektbudget484 750 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen avser verksamhet som ligger utanför socialtjänstens ordinarie uppdrag. Vuxenenheten inom IFO, Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun har idag ca 120 personer mellan 18-35 år som är aktuella för socialbidrag med risk för långvarigt bidragsberoende. Denna grupp av bidragstagare (120 personer) saknar arbete eller sysselsättning och är i behov av mer omfattande och riktade insatser för att de ska vara aktuella för den öppna arbetsmarknaden. Kommunens offentliga aktörer samverkar vid rehabilitering av utsatta grupper genom samordningsförbundet FINSAM, riktat mot långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa i åldrarna 20-45 år och Lokala Samverkan för enskilda personer som är i behov av insatser från flera aktörer. Vår avsikt med detta projekt är att kartlägga behov och kunna erbjuda personligt stöd till den yngre grupp av socialbidragstagare som inte ingår i ovan nämnda målgrupper. Genom handledning enskilt och i grupp underlätta ungdomars inträde på den öppna arbetsmarknaden.

Syfte:
Syftet med förprojekteringen är att kartlägga, identifiera och matcha behov/åtgärder för personer som är aktuella för socialbidrag. Anpassade praktikplatser/arbeten/sociala träningsplatser/kompetenshöjande insatser mm.

Bakgrund

A:Förprojektering.
Denna ansökan om förprojektering avser verksamhet som ligger utanför socialtjänstens ordinarie uppdrag. Vuxenenheten inom IFO, Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun har idag ca 120 personer mellan 18-35 år som är aktuella för socialbidrag med risk för långvarigt bidragsberoende. Denna grupp av bidragstagare (120 personer) saknar arbete eller sysselsättning och är i behov av mer omfattande och riktade insatser för att de ska vara aktuella för den öppna arbetsmarknaden. Kommunens offentliga aktörer samverkar vid rehabilitering av utsatta grupper genom samordningsförbundet FINSAM, riktat mot långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa i åldrarna 20-45 år och Lokala Samverkan för enskilda personer som är i behov av insatser från flera aktörer. Vår avsikt med detta projekt är att kartlägga behov och kunna erbjuda personligt stöd till den yngre grupp av socialbidragstagare som inte ingår i ovan nämnda målgrupper. Vi avser att under en förprojektering kunna genomföra:
Kartläggning av enskilda och gruppers behov genom metoderna ASI och ADAD. Dessa metoder förutsätter den enskildes aktiva medverkan i förändringsprocessen.
Öka brukarperspektivet i förändringsprocessen för personer som lever i ekonomisk utsatthet.
Tillskapa nya och fler platser för praktik och social träning inom offentlig och privat sektor.
Upprätta en struktur för stödinsatser i form av nära handledning under pågående praktik/social träning.
Utforma gruppverksamheter med olika slag av aktiviteter och samtal som syftar till ökad självkänsla och motivation till förändring hos den enskilde.
Upprätta strukturer för samverkan på individ och gruppnivå.
Vidareutveckla nätverket med befintliga och nya samverkansparter.
Öka personalens kunskap att identifiera och motverka riskfaktorer för social utslagning.

I ett pågående samverkans projekt Triangeln, mellan IFO i Ludvika och Smedjebacken samt gymnasieskolan VBU (Västerbergslagens utbildningscentrum) har uppföljningar visat att många gymnasieelever har betydande svårigheter att klara godkända betyg på gymnasiet och därigenom får svårigheter att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Inom Social- och utbildningsförvaltningen IFO samt för- och grundskoleverksamhet finns idag ett utvecklat och nära samarbete kring barn/ungdomar och deras behov i nära samarbete med deras familjer. Ett nära samarbete sker även kring personer som har en missbruks och/eller beroendeproblematik.

Syfte

Genom handledning enskilt och i grupp underlätta ungdomars inträde på den öppna arbetsmarknaden.
Öka andelen självförsörjande (genom arbete eller studier) i åldersgruppen 20-35 år.
Vidareutveckla och bredda samverkan med nya och befintliga samarbetsparter.
Utveckla metoder för samverkan i nätverk med andra aktörer.
Öka personalens kunskap om riskfaktorer för social utslagning.

Målsättning

Målet för projektet ska vara att utforma en projektet ska vara att:
- minst 30 procent av deltagarna ska efter 90 dagar efter projektets slut vara i arbete eller vara i en alternativ arbetsmarknad eller vara i reguljär utbildning.
- minst 70 procent av deltagarna ska efter projekttidens slut uppleva att de står närmare arbetsmarknaden än vid projektets början.
Med alternativ arbetsmarknad avser vi sociala träningsplatser inom kommunala förvaltningar, frivillig organisationer och/eller på den privata marknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vuxenenhetens lokaler är tillgängliga för funktionshindrade. Ambitionen är att kunna rekrytera praktikplaster och sociala träningsplatser för deltagare med funktionshinder

Medfinansiärer

 • Ludvika kommun Social- och utbildningsförvaltningen
 • Ludvika kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen, LSS
 • Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU Service Ludvika

Samarbetspartners

 • Ludvika kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen, LSS
 • Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU Service Ludvika

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar