Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Rätt kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonReine Flodin
E-postreine.flodin@sunne.se
Telefonnummer0565 16771
Beviljat ESF-stöd135 030 kr
Total projektbudget135 030 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2009-10-22
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Besöksnäringens utbud av upplevelser bygger helt på personalens kompetens och en interaktiv marknadskommunikation. Därför vill vi säkerställa att vi är rätt rustade för internetbaserade tjänster men också vad gäller jämställdhet, integration och funktionshinder.

Bakgrund

Gemensamt för föreningens medlemmar är behovet av att utveckla och kvalitetssäkra sitt utbud av tjänster till att bli mer konkreta erbjudanden till potentiella målgrupper främst i Sverige, Norge, Danmark, Holland och Tyskland. För att nå målgruppen måste marknadskommunikationen omorienteras till mer interaktiva webblösningar där kunden direkt kan få information och boka.
Utifrån en för varje företag framtagen SWOT-analys intervjuas all personal med syfte att klargöra individens kompetens och vilka kompletteringar som bör genomföras för att var och en ska förbli en attraktiv arbetskraft både inom respektive företag och på den regionala marknaden. Därmed blir analysen ett tydligt underlag för beslut om kompetensutvecklande åtgärder på individnivå för att möta marknadens krav på tillgänglighet av attraktiva tjänster/upplevelser.
SVAR FÖRTYDLIGAN 2009-03-23:
Den enskildes omställningsbehov
Vi menar att en väl genomarbetad SWOT-analys kommer att spegla både deltagarnas och regionens aktuella turistiska situation och att utifrån den genomföra kompetensutveckling som ska generera mervärde för den enskilde på arbetsplatsen såväl som på den regionala marknaden. Grunden för projektet är vissheten om avsaknad av kompetens främst inom webbaserade tjänster. Om de anställda inte tillförs kompetens inom webbaserade tjänster är risken uppenbar att de riskerar bli utan jobb. Företagen måste snarast få tillgång till denna kompetens för att överleva.

Syfte

Syftet är att påbörja en process där nya vägar till framgång testas där vi tar tillvara den samverkande gruppens kontaktnät för att öka bredd och djup avseende kunskap men också förutsättningarna att lyckas i själva genomförandefasen. Analysen ska tydliggöra både de anställdas och företagets nuläge och mål samt vilka åtgärder som är nödvändiga för att såväl personal som företag ska ha goda förutsättningar att vara framgångsrika i den växande men hårt konkurrensutsatta besöksnäringen.

Målsättning

Målet är en plan som tydligt visar på behovet av åtgärder för att såväl anställda som företag kompetensmässigt ska besitta erforderliga kunskaper för att ha goda förutsättningar att nå uppställda mål.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Dels kommer funktionshinder vara en del vid intervjuerna med all personal och dels ska det finnas förslag till åtgärder utifrån vad som framkommit i analysen.
SVAR FÖRTYDLIGAN 2009-03-23:
I varje deltagande företags strategiska plan kommer nuläge och behov av förbättringar redovisas utifrån fysisk, verksamhet, kommunikativ och informativ tillgänglighet.

Deltagande aktörer

  • Broby Gästgivaregård
  • Hotel & Spa Oscar Statt
  • Länsmansgården AB
  • ski Sunne
  • Sunne Turism AB

Kommun

  • Arvika
  • Sunne
  • Torsby