Logotyp på utskrifter

Pöyry Forest Industry AB, Norra Mellansverige

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePöyry Sweden AB
KontaktpersonChristoffer Persson
E-postchristoffer.h.persson@poyry.com
Telefonnummer054-220669
Beviljat ESF-stöd252 558 kr
Total projektbudget252 558 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

För att stå rustade inför framtiden och de förändringar som kan förväntas vill vi göra en förprojektering. Då det dessutom råder brist på personer med kompetens utbildning inom elyrket så kommer vi att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö.

Bakgrund

Pöyry Sverige
16 kontor, från Kiruna i norr till Lund i söder.
Alla kontor med sin egen unika profil, men samtidigt med gemensamma kompetenser och tjänsteerbjudande inom processindustrin.
Kompetensen utvecklas ständigt så vi har ett stort behov att hänga med i utvecklingen. Gör vi inte det får vi fort problem med att kunna erbjuda moderna tjänster till våra kunder och därmed riskerar vi att tappa marknad vilket i sin tur medför att våra medarbetare drabbas.
Som kunskapsföretag är det av stor betydelse att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling.
Vi behöver säkra en fortsatt god utveckling och kompetensutveckling. Att bredda vår kompetens och de marknader vi verkar på. Att förbättra den enskilde medarbetarens tekniska förmåga och därmed öka medarbetarens anställningsbarhet. Att utveckla och bli bättre i de hjälpmedel som hela tiden utvecklas och som ställer nya krav på kontoren i gruppen men också på den enskilde medarbetaren.
Vi vill också verka för att stimulera fler kvinnor att arbeta hos oss och göra karriär inom vårat bolag. Vår stora utmaning är att fortsätta vara nytänkare.
Utvecklingen inom EU ställer också i allthögre grad nya krav på branschen.
Vi behöver inledningsvis göra en förprojektering vilket kommer att leda till att vi får engagera våra medarbetare. Socialfondens stöd skulle ge ett mervärde i att alla våra anställda kan vara delaktiga i processen. Även verksamheter som inte har resurser eller kraft att själva dra igång en nödvändig förändringsprocess i företaget kan ingå i förprojekteringen. Samverkan och att jobba med strategiska frågor såsom jämställdhet, mångfald och tillgänglighet blir mer naturligt då det även ligger ett krav bakom.

Syfte

Att företagets anställda kan fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden genom kompetensutvecklingsinsatser inom verksamhetens område samt diskrimineringsgrunderna vilket skapar fortsatt anställningsbarhet och konkurrenskraft och därmed kunna erbjuda moderna tjänster produkter och tekniker till våra kunder.

Målsättning

Vi siktar på att bibehålla den personalstyrka vi har i dagsläget samt att vi ska ha en attraktiv arbetsplats som är intressant för nyutbildade att söka anställning hos vid nyrekryteringar. Vi vill spegla samhället bättre och öka andelen anställda med underrepresenterade grupper med jämn åldersfördelning, ökad etnicitet, fler anställda med olika funktionshinder samt fler kvinnor på alla nivåer i verksamheterna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer även att göra en SWOT analys över våra förutsättningar och problem inom verksamheten för att kunna skapa en åtgärdsplan som underlättar att anställa personer med funktionshinder.

Vi kommer även se över vår arbetsplats och försöka minska ergonomiska hinder som skulle skapa problem för anställda med olika funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • Pöyry Forest Industry AB

Kommun

  • Falun
  • Gävle
  • Karlstad