Logotyp på utskrifter

Plattformen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLSS enheten
KontaktpersonLisbeth Wester
E-postlisbeth.wester@ockelbo.se
Telefonnummer0297-55512
Beviljat ESF-stöd78 748 kr
Total projektbudget78 748 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

För att kunna möta framtida behov vill vi höja den pedagogiska kompetensen på personalen inom Ockelbo kommuns LSS-enhet.
I förprojekteringsstadiet tänker vi undersöka personalens nuvarande styrkor och svagheter inom det pedagogiska området, samt ta fram förslag på lösningar för eventuella brister.

Bakgrund

Sedan LSS lagen infördes så har arbetets natur successivt förändrats. Traditionellt har handikappomsorgen varit en omvårdnadsinriktad verksamhet, men vi ser nu hur fokus skjuts mer och mer mot det socialpedagogiska hållet.
Detta har skett i takt med att synen på omsorgstagarna har förändrats från att vara föremål för medömkan till att ses som individer med egna unika möjligheter och behov. För att vi ska kunna möta dessa behov (och därigenom plocka fram omsorgstagarnas inneboende möjligheter) kommer vi behöva höja vår pedagogiska kompetens.
Det har också funnits en trend att varje "avdelning" (gruppboenden, Dagcenter osv) sköter sig själv. Detta var OK på den tiden då dom olika ställena i första hand sågs som förvaringsplatser, men om kompetensen bättre ska motsvara kraven så kommer vi även behöva öka våran samsyn inom hela LSS angående vad som är arbetets mål, och hur man ska nå dom målen. Socialsstyrelsen höjer även kompetenskraven när det gäller dokumentation och uppföljning inom verksamheten.

Syfte

Att undersöka hur väl kompetensen motsvarar behovet på LSS enheten, inte bara i nuläget utan också i framtiden.

Att hitta förslag på hur en gemensam pedagogisk utgångspunkt (en "plattform"), kan skapas.

Målsättning

1. Att genomföra en kartläggning av verksamhetens behov.
2. Att genomföra en kartläggning av personalens kompetens.
3. Att göra en handlingsplan på kompetensutveckling för varje anställd.
4. Planera för kommande utvecklingsinsatser och genomföra en ansökan om projektmedel.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För närvarande har ingen i personalgruppen något funktionshinder som kräver anpassning. En SWOT analys ska
genomföras för att möta framtida behov

Kommun

  • Ockelbo