Logotyp på utskrifter

P U B, Praktisk Utredning och Bedömning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBollnäs kommun Arbetsmarknadskontoret Lärande och Arbete
KontaktpersonJonny Engström
E-postjonny.engstrom@bollnas.se
Telefonnummer0278 25189
Beviljat ESF-stöd153 807 kr
Total projektbudget205 777 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-08-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vår ansökan handlar om att finna formerna för och utreda en metod för att svara på frågan varför vissa målgrupper inte kommer in på arbetsmarknaden trots att de sökt arbete länge eller deltagit i en rad sysselsättningsåtgärder.
Vi vill pröva på vilket sätt det åtgärdsbatteri som samhället redan använder sig av kan användas på ett delvis annat sätt än vad som hittills skett. Enligt vår uppfattning blir olika befintliga åtgärder alltför lätt ett intressant tillsvidareuppdrag även om det aldrig kommer att leda till en vanlig anställning. Åtgärden tenderar att bli en trygg miljö där man vill stanna kvar i stället för ett steg i en handlingsplan där målet är arbete. På en PUB-träningsplats ska handledaren kunna utreda, bedöma och ge återkoppling till individen och den anvisande myndigheten på vilka områden personen måste träna vidare. Det kan till exempel handla om sociala färdigheter, uthållighet eller förmåga att arbeta tillsammans i en grupp. Analysen görs i en miljö som är så arbetsplatslik som möjligt och handledarens återkoppling ska vara mycket konkret.
En viktig uppgift inom förprojekteringen är också att undersöka möjligheterna till att skapa fler PUB-platser. För att utveckla den delen kommer vi att kontakta det lokala näringslivet och även Samhall.

Bakgrund

A: Trots återkommande insatser att matcha lediga jobb mot olika målgrupper såsom arbetslösa, funktionshindrade, sjukskrivna, utrikes födda med flera uppstår en obalans som i vår region är relativt betydande. Brister i utbildning eller yrkeserfarenheter är en del av obalansen, men det finns också ett antal människor som inte kommer in på arbetsmarknaden av andra orsaker.
Huvudspåret i vår ansökan handlar om att finna formerna för och utreda en metod som kan svara på frågan varför vissa målgrupper inte kommer in på arbetsmarknaden trots att de kanske sökt arbete länge eller deltagit i en rad sysselsättningsåtgärder.
Vissa försök har gjorts med att lägga in delar av bedömning och utredning samt återkoppling till anvisande myndighet i varierande utsträckning i diverse projekt eller program för långtidsarbetslösa personer. Vi vill gå ett steg längre. Vi vill pröva om det åtgärdsbatteri som samhället redan använder sig av kan användas på ett delvis annat sätt än vad som hittills skett. Enligt vår uppfattning blir olika befintliga åtgärder alltför lätt ett intressant tillsvidareuppdrag även om det aldrig kommer att leda till en vanlig anställning. Åtgärden tenderar att bli en trygg miljö där man vill stanna kvar i stället för ett steg i en handlingsplan där målet är arbete. Vi vill i förprojekteringen dessutom pröva i vilken utsträckning näringslivet kan medverka.
Resultatet av förprojekteringen ska leda till en ansökan om att pröva metoden på ESF-programmets målgrupper.

Syfte

Projektets syfte är att finna formerna för den praktiska tjänsten PUB i Bollnäs kommun. Förutsättningarna för PUB ska utredas. Därefter ska en modell utvecklas vilken sedan kommer att prövas i ett större genomförandeprojekt. På sikt bör metoden kunna implementeras och användas i hela arbetsmarknadsområdet (södra Hälsingland) eller i ännu större skala.

Målsättning

Projektets målsättning är att definiera tjänsten PUB så att vi kan lämna in en väl genomarbetad ansökan till genomförandefasen, troligtvis till augusti i år.
Målgruppen ska tydligt definieras.
Ett mål på längre sikt är att utveckla en tjänst som kommer att kunna prövas i vårt arbetsmarknadsområde, vårt län och förhoppningsvis i hela landet.
Den yttersta målsättningen är att PUB kommer att implementeras i vår ordinarie verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet blir ett genomgående tema i förprojekteringen. Ett viktigt inslag blir att studera och ta fram statistik för funktionshindrade, enligt t ex. Af: s kategorisering för arbetshandikapp. Ändå viktigare är det emellertid att se på vilket sätt våra attityder till funktionshinder kommer att påverka projektgenomförandet. Är det inte så att samtliga medborgare är funktionshindrade i vissa situationer? Vi kommer noggrant att se vilka utbildnings- och attitydfrågor som behöver aktualiseras på våra PUB-platser. I det sammanhanget kan vi använda oss av lokal kompetens på området där IHT (Institutet för Humanteknologi) i Bollnäs kan förse oss med sakkunskap och aktuella forskningsresultat.
Därutöver ska vi pröva varje tänkt PUB-plats ur ett allmänt tillgänglighetsperspektiv så att samtliga platser, så långt det är möjligt, kan användas av samtliga målgrupper oavsett eventuella funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Vi tar i denna ansökan inte upp kostnader för transnationella aktiviteter, men kommer ändå att initiera kontakter med redan befintliga partner i andra länder i syfte att införliva transnationella inslag i genomförandeprojektet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Bollnäs
 • Bollnäs kommun Arbetsmarknadskontoret Lärande och Arbete
 • Försäkringskassan Bollnäs
 • Socialtjänsten, anhörigkonsulent och demenssköterska

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Bollnäs
 • Bollnäs kommun Arbetsmarknadskontoret Lärande och Arbete
 • Försäkringskassan Bollnäs
 • Socialtjänsten, anhörigkonsulent och demenssköterska

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar