Logotyp på utskrifter

Ökade möjligheter för funktionshindrade

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVästerbergslagens Utbildningscentrum, VBU
KontaktpersonLennart Stålberg
E-postlennart.stalberg@telia.com
Telefonnummer0705-69 33 82
Beviljat ESF-stöd190 875 kr
Total projektbudget254 500 kr
Projektperiod2008-05-15 till 2008-11-15
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet Ökade möjligheter för funktionshindrade syftar till att stärka främst funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden. Det läggs upp för att ta vara på erfarenheter från ett tidigare projekt där vi med gott resultat kunde ta in långtidsarbetslösa till industrin. Genomförandet sker i samverkan mellan VBU med ansvar för Gymnasie- och Vuxenutbildningen i Ludvika och Smedjebackens kommuner samt Samhall som har till uppgift att underlätta funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden. Vidare sker samverkan med arbetsförmedlingen, försäkrings- kassan och berörda kommuner med syfte att skapa ett gemensamt engagemang för att stötta målgruppen. Avsikten är att skapa en verktygslåda med metodanvisningar för hur ett effektivt arbete kan ske. Vid genomförande kommer projektet att inriktas mot aktiva stödinsatser för att stärka personer som står långt från arbetsmarknaden att komma in i skilda arbetsmiljöer för att på sikt kunna leva på egen försörjning.

Bakgrund

VBU har i två omgångar utvecklat ett arbetssätt för att få in arbetslösa i industrin. I projekten har praktik ute på företagen varvats med teori anpassad till industrins behov. Samhall AB med ansvar för att länka in funktionshindrade på arbetsmarknaden har uppmärksammat VBU:s arbete och vill i samverkan med VBU se hur detta arbetssätt kan överföras till arbetet med Samhalls målgrupp, funktionshundrade på arbetsmarknaden.
Projektet avses bli genomfört i Vansbro, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommuner i Dalarnas län.
På riksnivå finns idag 138300 arbetssökande med funktionshinder, varav 20400 arbetslösa; av dessa är 7600 långtidsarbetslösa. 19200 personer deltar i program med aktivitetsstöd och 73800 personer får del av det särskilda stödet till funktionshindrade.
I den berörda regionen finns 962 arbetssökande med funktionshinder; av dessa är 179 arbetslösa och 34 personer långtidsarbetslösa. Området har totalt 505 personer som har del av stödet till funktionshindrade.

Samhall har sett de goda resultaten från ovan nämnda projekt och vill i samverkan med VBU pröva hur vi kan hitta nya arbetssätt för att få in målgruppen i arbetslivet. Detta arbete innebär också en nära samverkan med arbetsför- medlingen, försäkringskassan och berörda kommuner, där i första hand socialförvaltningarna torde bli berörda.
En skillnad jämfört med nämnda projekt är att vi här har en bredare inriktning, främst mot de yrkesområden och kompetenser där Samhalls anläggningar i regionen har sin profil; där ingår bl.a. lokalvård och annan service.

Projektet skall ses som en pilotstudie med begränsad räckvidd, där utfallet får visa om man skall ta ett genomförande
i större skala. I sammanhanget skall nämnas att vi parallellt med föreliggande ansökan också går in med en ansökan till förprojektering inom insatsområde 1, där vi vill pröva hur man mer offensivt kan arbeta med Samhalls uppdrag att föra ut sina medarbetare till den omgivande arbetsmarknaden.

Syfte

Projektets syfte är att
1. Överföra erfarenheterna från tidigare VBU-projekt för långstidsarbetslösa till arbetet att klara målgruppens möjligheter att komma in i industrin.
2. Vidare skall projektet ta fram metoder för att arbeta på liknande sätt som för industrin mot andra branscher.
3. Ett tredje syfte är att inom förprojekteringen pröva möjligheterna att översätta våra erfarenheter till förutsättningar i andra länder i Europa. Här ingår också att pröva möjligheterna att överföra goda exempel på arbetsmetoder i andra länder till förhållanden här.

Målsättning

1. En metodik med handbok och instruktioner för att stärka målgruppens möjligheter mot arbete i industrin.
2. En motsvarande metodik med instruktioner för att stärka målgruppens möjligheter i andra branscher.
3. En avsiktsförklaring mellan samverkanspartena om ett gemensamt arbetssätt för att stödja målgruppens möjligheter på arbetsmarknaden.
4. Dokumenterade slutsatser för hur våra erfarenheter kan överföras till andra länder i Europa samt slutsatser kring hur goda exempel utomlands kan överföras till våra förutsättningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målgruppen är i primärt personer med funktionshinder. Det blir därför en självklarhet att de delar av projektet som direkt inbegriper deltagande från målgruppen måste genomföras i lokaliteter med hög tillgänglighet. Sådana lokaler finns i såväl Vansbro som Ludvika, Smedjebacken och Säter.

Jämställdhetsintegrering

Vi utgår från att deltagande parter kommer att känna stark motivation att göra en aktiv insats i projektarbetet.
De aktörer som primärt inbegrips i arbetet har alla utifrån sina respektive roller ett uppdrag och ett aktivt engagemang i problemställningen hur man skall stärka individens roll så att man får ökade möjligheter att klara sin egen försörjning. Uppgiften och svår och ingen sitter inne med facit för hur man skall bli framgångsrik.
Styrgruppen kommer att sättas samman med personer som är vana vid prestigelöst samarbete och flera kommer troligen också att känna varandra. Detta gör att vi tror att alla berörda kommer att se plusvärden i att delta i arbetet.

Transnationellt samarbete

Som har nämnts ovan vill vi i förprojekteringen vid Workability Europe som brygga undersöka intresset hos någon eller ett par systerorganisationer att använda våra erfarenheter från VBU-projektet och de anpassningar som tas fram här i isn reguljära verksamhet, alternativt som ett transnaitonellt EU-projekt. Här ingår också att pröva om några goda erfarenheter från någon av Samhalls systerorganisationer kan överföras till våra förhållanden och förutsättningar.

Medfinansiärer

 • Samhall AB

Samarbetspartners

 • Samhall AB

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar