Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Nätverk och kompetensförsörjning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareDem Network AB
KontaktpersonSusanna Jakobsson
E-postsusanna@tronsgarden.se
Telefonnummer0737-080080
Beviljat ESF-stöd105 975 kr
Total projektbudget105 975 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet samlar företag i Dalarna för att analysera de kompetenser företagen behöver för att möta arbetslivets förändringar och generationsväxlingar. Analysen ger insikt om jämställdhet, villkor för funktionshindrade och vikten av integration. Det är även ett mål att företagen ska skapa nätverk.

Bakgrund

Västvärlden står inför stora utmaningar vad beträffar såväl generationsskifte inom arbetslivet som kompetensutveckling av befintlig arbetskraft.

EU anser det viktigt att "se till att vuxna kan utveckla och uppdatera nyckelkompetenser genom hela livet, och att särskild fokus läggs på målgrupper som fastställts som prioriterade grupper i nationella, regionala och - eller lokala sammanhang". EU har även fokuserat på vissa generella kompetenser bland annat entreprenörskap.

Problematiken med kompetensförsörjning för arbetslivet framstår alltmera tydligt och i Region Dalarnas Dalastrategi framhåller man att "En första utmaning består i att Dalarnas befolkningsutveckling kommer att ställa nya krav på samhället. Hela landets befolkning blir äldre genom de stora barnkullarna under 1940-talet. De årgångarna börjar nu pensioneras och lämna arbetsmarknaden, tidigare i Dalarna än i andra regioner, men de yngre generationerna är inte lika stora. Den kompetensbrist som finns i Dalarna redan nu blir allt större".

Ökningen i sysselsättningen till nästa år ligger nästan helt bland småföretagen. Dessa har samtidigt svårare att hantera kompetensbristen än större företag. För att lösa en del av problematiken bör kompetenshöjningen för redan anställda intensifieras.

Projektet avser att analysera behovet av kompetensutveckling hos företag samt att i en kommande ansökan om genomförande tillse att kompetensutvecklingen möjliggörs.

Syfte

De intresserade företagen har erfarenheter från vitt olika branscher. Företagen arbetar i Dalarna men även ute i Sverige och i vissa fall även internationellt. De är småföretag, några enmansföretag, som har ett stort behov och nytta av att skapa och utvecklas i nätverk. Ett syfte med projektet är att nätverk ska bildas.

Flera av företagen är familjeföretag som i en relativt snar framtid ska generationsskifta. De har behov av kompetensutveckling för att underlätta skiftet samt för att utveckla sitt entreprenörskap.

Syftet med förprojekteringen är därför att analysera företagens behov av övergripanden kompetensutveckling samt ner på individnivå och att därefter utarbeta en ansökan om genomförande av kompetensutvecklingen.

Syftet är även att företagen ska lära sig en struktur för att själva i framtiden kunna inventera sina kompetenser och kompetensbehov. Vi vill även öka medvetenheten kring nyttan med kompetensutveckling.

Målsättning

- Projektet ska ta fram kompetensutvecklingsplaner på företags- och individnivå
- Att projektet leder till ansökan om genomförande av kompetensutvecklingsplanerna
- Att nätverk bildas mellan de deltagande företagen
- Att alla företag med både medarbetare och ledning aktivt deltar i förprojekteringen samt fullföljer den
- Att projektet skapar intresse och förståelse för nyttan med kompetensutveckling för att driva företaget framåt
- Att företagen ska öka sin kunskap om vikten av jämställdhet samt bli medvetna om sin attityd för att öka integrering
- Att företagen skapar och implementerar strukturer för kompetensbehovsanalyser

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalmässigt finns inga hinder för att förprojekteringen ska kunna genomföras i lokaler med specialutrustning eller i de deltagande företagens egna lokaler.

Vid behov kan vi erbjuda hörslinga, datorskärmar med förstoring, hygienutrymmen med extra avlastningsytor om fysiska funktionshinder föreligger.

Genomförandet kan anpassas så att det passar tider för allmänna kommunikationer eller så kan det ske på företaget om det är mera lämpligt.

Arbetsmaterialet kan anpassas till lätt svenska (för läs- och skrivsvårigheter) eller för inspelning på band.

Deltagande aktörer

 • Anette Isbergs Alternativ
 • Dem Network AB
 • Handloven
 • HELHETEN, ANKY LINDÉN
 • Jipåt
 • Kattiz massage och friskvård
 • Läsk & ölteknik i norden AB
 • Mittliv - dialog och coaching
 • Nouvelle Försäljnings AB
 • PH:s sport o massage
 • Pleasent English
 • Professional Motors Sweden AB
 • Trongården Konsult
 • Ullman, Johan

Kommun

 • Borlänge
 • Falun
 • Vansbro