Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Lonyx

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLoxodonta AB
KontaktpersonMats Staffas
E-postmats.staffas@telia.com
Telefonnummer0240-640219
Beviljat ESF-stöd1 511 900 kr
Total projektbudget1 511 900 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2010-10-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genom denna kompetenssatsning kommer unika nya tjänster och produkter att lanseras på marknaden där redan en mycket stor potential finns.
Grundkompetensen finns idag men genom denna satsning kommer en unik spetskompetens att finnas som gör att nya tjänster och produkter kan utvecklas.

Bakgrund

Teknikutvecklingen inom dataområdet går mycket snabbt och för att utveckla företagen och dess personal har satsningen på kompetenshöjande åtgärder framkommit som mycket viktigt. Genom dessa åtgärder finns möjlighet att utveckla verksamheterna ytterligare inom nya tjänsteområden.
Mycket stora insatser kommer att krävas för att utveckla de nya tjänsterna och expandera befintliga, som framkommit vid utvärderingarna.
Som ett resultat av dessa satsningar kommer företagen att kunna leverera tjänster som är unika och man kommer att ha stora konkurrensfördelar.

Syfte

Genom de kompetenshöjande insatser som planeras kommer företagen att få en unik möjlighet att utveckla nya tjänster och få medarbetare med unik kompetens. Företagen får samtidigt möjlighet att expandera på befintliga marknader, men även möjlighet att knyta nya kundkontakter på nya marknader. Engagemanget hos medarbetarna har visat sig mycket stort i de SWOT analyser och medarbetarsamtal som genomförts under förprojekteringen, då man ser möjligheter att utvecklas genom den satsning på kompetens som planeras.

Målsättning

Projektet kommer att sätta upp ett antal mål i form av nya produkter/tjänster, ökad omsättning, fler kunder och mer motiverade och engagerade medarbetare.
Redovisning av projektet kommer att göras löpande till samtliga medarbetare vid månadsmöten och gruppmöten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid nyrekryteringar kommer personligheten hos de sökande att vara av avgörande betydelse, att de passar in i den befintliga organisationen. Skulle funktionshinder föreligga är det inget problem för rekrytering, utan då kommer de åtgärder att vidtas så att de kan sköta sina arbetsuppgifter.

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen har tydliggjort vikten av att försöka få en jämnare könsfördelning i verksamheten.
I samband med vissa kundkontakter finns även positiva resultat av att kunna ha kvinnliga medarbetare.

Deltagande aktörer

  • Loxodonta AB
  • NYX SECURITY AB

Kommun

  • Ludvika