Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Lokala taxibolag i omvandling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGÄVLE TAXI 129000 AB
KontaktpersonS-O Hiller
E-postso.hiller@gavletaxi.se
Telefonnummer026 664404
Beviljat ESF-stöd0 kr
Total projektbudget0 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-01
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att utveckla och planera utbildnings- och utvecklingsinsatser som kan göra de lokala taxibolagen konkurrenskraftiga och anpassade för de krav som kommer att ställas från beställare. Ett handlingsprogram skall utvecklas gemensamt för att få stor delaktighet och engagemang.

De flesta lokala taxibolagen i Gävleborgs län har insett att de måste samverka i betydligt högre grad för att ha en roll i framtiden och kunna erbjuda den service och kvalitet som beställarna kräver. Det är första gången som de lokala bolagen har enats om att samarbeta för att bättre kunna möta framtiden.

Samverkan är en förutsättning för att
• små taxibolag skall klara förändringar och ökade krav när det gäller miljö, säkerhet, kvalitet och teknik
• genomföra miljö- och kvalitetshöjande utbildning
• rekrytera och behålla personal
• skapa fler heltidstjänster
• generationsskiften bland chaufförer och ägare
• klara konkurrensen när det gäller upphandlingar

Bakgrund

Bakgrund till projektet
Nya möjligheter måste utvecklas genom samarbete

De flesta lokala taxibolagen i Gävleborgs län har insett att de måste samverka i betydligt högre grad för att ha en roll i framtiden och kunna erbjuda den service och kvalitet som beställarna kräver. Det är första gången som de lokala bolagen har enats om att samarbeta för att bättre kunna möta framtiden.

Taxinäringen i Gävleborgs län har genomgått och kommer att genomgå stora förändringar under den närmaste framtiden. Det gäller anpassning till nya och allt mer krävande miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav, rekrytering och personalutveckling samt konkurrens från landsomfattande resursstarka taxibolag. Utvecklingen av kraven inom miljö, säkerhet och kvalitet har gått mycket fort under de senaste åren. De lokala bolagen har svårt att var för sig klara den uppdatering och utveckling som krävs både av kunskaper och genomförande.
I länet finns ett antal lokala taxibolag med mellan 1 och 33 taxiägare som delägare. De små taxibolagen ägs av färre än 10 taxiägare med vardera en taxibil. De kör själva och har i några fall anställda chaufförer men i huvudsak timanställd personal. I de större bolagen, med upp till 32 taxiägare finns det åkerier med både en och flera bilar. De med flera bilar har fast anställd personal.
På senare tid har flera landsomfattande företag börjat etablera sig i länet och ett av de större taxibolagen har köpts upp av ett multinationellt företag.
Taxibolagen är anslutna till beställningscentraler som lägger ut körbeställningar till lämpliga taxibilar. Det gäller både privata, företags och samhällsbeställda körningar. I länet finns två beställningscentraler som betjänar de lokala bolagen, en i Gävle och en i Hudiksvall.
Övriga bolag har egna beställningscentraler i eller utanför länet.

Det kommer att krävas en hög grad av samverkan både inom och mellan de lokala taxibolagen för att dels kunna utvecklas dels klara konkurrensen med landsomfattande taxibolag. Åldern på ägarna är hög och insatser måste göras för att underlätta generationsskiften. Om de mindre bolagen inte kan klara konkurrensen kommer taxiservicen utanför de större orterna att bli betydligt sämre. För de små taxibolagen kan samhällsbeställda tjänster uppgå till 80% av omsättningen.

Samverkan är en förutsättning för att
• små taxibolag skall klara förändringar och ökade krav när det gäller miljö, kvalitet och teknik
• genomföra miljö-, säkerhets- och kvalitetshöjande utbildning
• rekrytera och behålla personal
• skapa fler heltidstjänster
• generationsskiften bland chaufförer och ägare
• klara konkurrensen när det gäller upphandlingar

Klara förändringar
De lokala bolagen har var och en små resurser att själva genomföra de förändringar och anpassningar som kommer att krävas för att uppnå de krav som samhället och övriga beställare ställer. Genom samarbete om framförallt utbildning men också olika typer av system, rutiner och utredningar bör även de små bolagen klara kraven.
Ägarna måste också få en betydligt bättre utbildning i företagande för att kunna hantera omvärldsförändringarna.

Rekrytera och behålla personal
De små taxibolagen har fortfarande ett stort antal tim- och deltidsanställda chaufförer. Det är allt svårare att rekrytera dessa. Idag ställer chaufförer krav på schemalagda tjänster med dag, natt och helgkörningar. Det kommer att föra med sig krav på en större andel del- och heltidstjänster vilket i sin tur kommer att kräva samarbete mellan flera arbetsgivare.
När det gäller nyrekrytering måste troligen bolagen samarbeta om egna lokala grundutbildningar, introduktionsutbildningar och klart redovisade möjligheter till arbete. Idag är inslaget av kvinnliga chaufförer mycket litet och stora insatser måste göras för att öka intresset.

Genomföra utvecklings-/utbildningsinsatser
Taxibolagen har en kontinuerlig verksamhet vilket gör det svårt att friställa personal för utbildning. Kostnaderna blir också orimligt höga med få deltagare. Genom samverkan ökar möjligheterna till mer avancerad utbildning och utveckling. Det gäller speciellt utbildningar inom företagande, miljö, säkerhet och kvalitet

Klara konkurrensen när det gäller upphandlingar
Ökade krav på miljö,säkerhet, kvalitet och tillgänglighet ställer krav som många av de lokala taxibolagen inte själva klarar av att uppfylla. Genom samarbete med bl.a. utbildningar inom miljö/kvalitet och samordnade anbud för ökad tillgänglighet ökar konkurrenskraften i de lokala bolagen.

Syfte

Ett syftet med projektet är att utveckla och planera utbildnings- och utvecklingsinsatser som kan göra de lokala taxibolagen konkurrenskraftiga och anpassade för de krav som ställs och kommer att ställas från beställare. Ett annat är att ett handlingsprogram utvecklas gemensamt för att få stor delaktighet och engagemang.

Målsättning

Målsättningen i förstudien är att de lokala taxibolagen i X-län skall kunna samverka bättre och effektivare för att klara de krav som beställarna kräver vad gäller miljö, säkerhet och kvalitet. De lokala taxibolagen skall också sträva efter att vara långt framme vad gäller miljö, säkerhet och kvalitet.
Mätbara mål är
-fastställa de viktigaste områdena för samverkan och hur det kan genomföras
-skapa en plan för genomförande av utbildningar inom företagande, miljö, säkerhet och kvalitet
-skapa en handlingsplan om samverkan för rekrytering, tjänsteplanering och ökad andel kvinnor
-skapa en policy för att underlätta generationsskiften
-skapa förutsättningar som underlättar samarbete om anbud

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det ingår personer med funktionshinder i projektet och tillgängligheten kommer att beaktas tillsammans med dem.

Samarbetspartners

 • ALFTA TAXI AKTIEBOLAG
 • BOLLNÄS TAXI AKTIEBOLAG
 • HAMRÅNGE TAXI AKTIEBOLAG
 • HUDIKSVALLS TAXI AKTIEBOLAG
 • NORDANSTIG TAXI AKTIEBOLAG
 • NORRHÄLSINGE BESTÄLLNINGSCENTRAL AKTIEBOLAG
 • OCKELBO TAXI AKTIEBOLAG
 • SÖDERHAMNS TAXI AKTIEBOLAG
 • X-LÄNS TAXISERVICE AKTIEBOLAG
 • ÖSTERFÄRNEBO TAXI AKTIEBOLAG

Deltagande aktörer

 • Alf Landin Taxi
 • Anders Bengtsson Taxi
 • Anders Lundmark Taxi
 • Anders Rosenberg
 • Anna & Svantes Åkeri
 • Anneli Sander
 • ARBRÅ TAXI HANDELSBOLAG
 • Bernt Ädel Taxi
 • Bernth Larsson Taxi
 • Birgitta Wesslund
 • BJÖRSELL TAXI I GÄVLE AKTIEBOLAG
 • Bo Rönn
 • BOLLNÄS TAXI AKTIEBOLAG
 • BOLLNÄS TRANSPORT-SERVICE AKTIEBOLAG
 • BRODIN TAXI 2
 • Börje Sallander Taxi
 • Börje Wallstedt Taxi
 • Conny Lingvall
 • Connys Taxi
 • DENWARD TAXI AB
 • DOUGLAS TAXI AB
 • Fredrik Sandberg
 • FRELUGA TAXI AKTIEBOLAG
 • GLÖSBO TAXI AB
 • GÄVLE TAXI 129000 SPECIALFORDON AB
 • Göran Persson
 • HAMRÅNGE TAXI AKTIEBOLAG
 • Hans Kristoffersson Taxi
 • Hans Lignell
 • Hans Persson Taxi
 • H-O WALL FÖRVALTNING AB
 • Holger Back Taxi
 • HOLMSVEDEN TAXI
 • HUDIKSVALLS TAXI AKTIEBOLAG
 • Håkan Lönnberg Taxi
 • Ingemar Larsson Taxi
 • Jan Jansson
 • Jan Knutsson Taxi
 • JOHNSONS BUSS I BERGVIK AKTIEBOLAG
 • JUAB TAXI AB
 • Jörgen Mattsson
 • Kerstin Öberg
 • Kjell Henriksson Taxi
 • Kurt Larsson
 • Lars Andersson Taxi
 • LARS G SANDSTRÖM TAXI AB
 • Lars Kareliusson
 • Lars Tejling
 • Lars-Göran Edlundh Taxi
 • Lars-Göran Hellbom Taxi
 • Leif Kraft
 • Lennart Fors
 • MARTINSSONS HB
 • Mathias Forslöf
 • Mats Jonsson Taxi
 • Mattias Eriksson Taxi
 • Matz L Taxi AB
 • NILS EHRLING TAXI AB
 • Nils Gösta Palm Taxi
 • NORDANSTIG TAXI AKTIEBOLAG
 • NORRHÄLSINGE BESTÄLLNINGSCENTRAL AKTIEBOLAG
 • OCKELBO TAXI AKTIEBOLAG
 • OLA BERGLUNDS TAXI HAMRÅNGE
 • OXHAREN FÖRVALTNING AB
 • Per Lindqvist
 • Per Svensson Taxi
 • PER-OLOV FORSMAN TAXI AB
 • Peter Jansson
 • Peter Lundin Taxi
 • PETER PERSSONS FASTIGHETSSERVICE AKTIEBOLAG
 • PETZON TAXI
 • PUNKT TILL PUNKT AB
 • REIDAR BODIN TAXI
 • Rolf Mattsson Taxi
 • RONNIE OHLSSON TAXI I BERGSJÖ AB
 • SO HILLER TAXI AB
 • Sonja Kadesten
 • Stefan Johansson Taxi
 • Stig Forslin Taxi
 • Svante Skarin Taxi
 • SÖDERHAMNS TAXI AKTIEBOLAG
 • Sören Löfgren Taxi
 • Sören Wimark Taxi
 • T THIM TAXI OCH TRANSPORT AKTIEBOLAG
 • Tapio Remes Taxi
 • Taxikungen AB
 • Tommy Hansson
 • TOMMYS TAXI I SÖDERHAMN
 • Torsten Carlbaum
 • Ulf Larsson
 • X-LÄNS TAXISERVICE AKTIEBOLAG
 • Yngve Yngvesson Taxi
 • ÅKE NORDQVIST TAXI I BOLLNÄS AB
 • ÖSTERBACKEN TAXI AB
 • ÖSTERFÄRNEBO TAXI AKTIEBOLAG

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar